Nemoci trofoblastu

Choroby nadměrného růstu a pronikání plodového trofoblastu do organismu matky. Někdy nabývá až charakteru nádorového bujení. Ale určitá míra pronikání je normální a je nezbytná.

Související slovíčka: , ,