Pseudopedagogický sadismus

Zvláštní forma sadismu zaměřená zejména na děti a dospívající. Klade důraz na poslušnost a disciplínu. Může se projevovat jak ve vztahu k partnerce, tak i ve vztahu k dětem. Takoví jedinci vyhledávají určité profese (např. učitelské a vychovatelé).