Sexuální zneužívání

Synonyma: Pohlavní zneužívání

Je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje nevhodné pohlavní dotýkání (osahávání), pohlavní styk či vydírání. Zneužívající osobou může být jak člověk blízký, tak i zcela naznámý. Pohlavní zneužívání se dělí na dotykové a bezdotykové. V obou případech u dítěte poškozena osobnost (později může mít problémy s vytvářením partnerských vztahů), u prvního je možné i fyzické poškození.

Související slovíčka: ,