Tubární abort

Synonyma: Tubární abortus

Jedná se o vypuzení zárodku z vejcovodu při tubární graviditě.

Související slovíčka: ,