Vazomotorický

Řídící průsvit cév vyvolávající jejich zúžení (vazokonstrikci) či rozšíření (vazodilataci). Vazomotorické centrum – nachází se v prodloužené míše a řídí činnost cév. Vazomotorická bolest hlavy – v užším smyslu prostá bolest hlavy, v širším i migréna.