Upozornění pro čtenáře

Jako správce serveru bych se na Vás, naše čtenáře, obrátil s upozorněním na problematického uživatele. Z ohlasů čtenářů jsem se doslechl, že jím poskytované rady mohou být matoucí a může zvláště neznalé uživatele mystifikovat.

Narazíte-li na někoho takového, dejte vědět do mojí soukromé pošty. Pomůžu vám s Vaším problémem a postarám se v rámci možností i o toho, kdo tak dobře odpověděl.

Není v mých možnostech se koukat ani do jeho, ani do vaší pošty a můžu tak garantovat, že z vaší komunikace budu vědět jen to, co sami sdělíte.