Utajené porody již od září

Od 1. září nabývá účinosti novela umožňující utajené porody. Zákonná úprava, která se jich týká, má omezit případy, kdy žena v nouzi volí potrat a v extrémním případě dokonce usmrcení dítěte. Žena, která o možnost utajeného porodu písemně požádá, bude mít nárok na zvláštní ochranu osobních údajů. Její zdravotnická dokumentace bude zapečetěna a otevřít ji bude možné jen se svolením soudu. Informovalo dnešní vydání Nedělního světa.