Vábi vás sex vo vode ? Na to radšej zabudnite !

„Voda nás mnohé priamo i nepriamo vzrušuje a privádza k myšlienkam na sex. Veď pohľad na pekne stavaného muža, ktorý práve vychádza z vody a stekajú po ňom kvapky a plavky neraz viac odokrývajú ako skrývajú, stojí to za to, nie?“

„A podobne pozerajú aj muži na dovolenkujúce či pri vode oddychujúce dámy. Nečudo, voda má čaro vzrušovať – ale pozor sex v nej môže byť riskantný.“

Viac informácií o rizikách a takomto sexe už v samotnom článku na adrese http://www.diva.sk/…-nesklamali/

Citácia použitá s článku.

Autor článku je Beenie.

Všetky autorské práva na článok vlastní redakcia www.diva.sk