Yadine - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Ethinylestradiolum (0,03 mg), Drospirenonum (3,00 mg)

Výrobce: Schering AG, Berlín, SRNPříbalová informace – Rp

Informace pro použití, čtěte pozorně Než začnete užívat přípravek Yadine, přečtěte si pečlivě tuto informaci. – Tento leták si ponechejte. Možná si jej budete potřebovat znovu přečíst. – Tento leták vám poskytne informace o přínosech a rizicích užívání antikoncepce. Poradí vám také, jak správně užívat Yadine a kdy máte lékaře informovat o svém zdravotním stavu. Pokud budete mít další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. – Tento přípravek byl předepsán vám osobně, proto jej nedávejte užívat nikomu jinému. Mohl by mu uškodit.

V tomto letáku se dočtete:

 1. Co je Yadine?
 2. Kdy byste Yadine užívat neměla?
 3. Co byste měla vědět než začnete Yadine užívat?
 4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?
 5. Jak se Yadine užívá?
 6. Jaké nežádoucí účinky by se při užívání Yadine mohly vyskytnout?
 7. Více o antikoncepční pilulce.
 8. Pokyny pro uchovávání.

potahované tablety

Složení

Každá potahovaná tableta obsahuje léčivé látky ethinylestradiolum (0, 03 mg) a drospirenonum (3, 00 mg)

Ostatní pomocné látky:

monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, povidon 25 000, stearan hořečnatý, hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol 6000, talek, oxid titaničitý, oxid železitý žlutý

Držitel registračního rozhodnutí

Za přípravek je odpovědná společnost: Schering AG D-13342 Berlín SRN

Výrobce

Přípravek Yadine vyrábí: Schering AG Berlín, SRN

1. Co je Yadine?

Typ antikoncepční pilulky

Yadine je kombinovaná orální antikoncepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí užívaný ústy). Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen). Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je Yadine považována za nízkodávkovanou antikoncepční pilulku. Protože všechny tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, označuje se tato pilulka jako monofázická kombinovaná orální antikoncepce.

K čemu se Yadine používá ?

Yadine se používá k zabránění otěhotnění. Můžete však pozorovat i tyto další příznivé účinky: zlepšení obtíží jako je nadýmání, otoky nebo zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin. Dochází ke zlepšení akné a snížení mastnoty kůže a vlasů.

Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

Balení a vzhled

Balení přípravku Yadine představuje 1 platíčko (blistr) nebo 3 platíčka (blistry) obsahující 21 tablet. Tablety Yadine jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie.

Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm. Na jedné straně tablety je vyražen pravidelný šestiúhelník a uvnitř něj „DO“, druhá strana je hladká.

2. Kdy byste Yadine užívat neměla?

Pilulku neužívejte, pokud se u vás objeví některý ze stavů popsaných dále. Pokud se některý u vás již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání Yadine. Lékař vám může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

 • Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie – vmetení krevní sraženiny do cév plic), v srdci (srdeční infarkt) nebo v jiných částech těla (viz také část tohoto letáku nazvanou „Pilulka a trombóza“).
 • Pokud máte nebo jste prodělala mozkovou cévní příhodu (mrtvici).
 • Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky srdečního postižení (jako například angina pectoris nebo bolesti na hrudi) nebo mozkové příhody (jako přechodné známky nedokrevnosti mozku nebo malou dočasnou mrtvici).
 • Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části vašeho těla.
 • Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév.
 • Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se zvýšenou hladinou krevních tuků v krvi.
 • Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.
 • Pokud máte nebo jste měla nádor, který který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například prsu nebo pohlavních orgánů).
 • Pokud máte závažnější poruchu funkce ledvin nebo akutní selhání funkce ledvin.
 • Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.
 • Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.
 • Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.
 • Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou složku Yadine.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části.

3. Co byste měla vědět než začnete Yadine užívat?

Obecné poznámky

V tomto letáku jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. Yadine, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosných chorobám.

Než začnete Yadine užívat

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař vám vše vysvětlí. Proto, pokud se to týká právě vás, informujte svého lékaře dříve, než Yadine začnete užívat, a to v případě, že:

 • kouříte
 • máte cukrovku
 • máte nadváhu
 • máte vyšší krevní tlak
 • máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu
 • máte zánět žil (zánět povrchových žil)
 • máte „křečové“ žíly
 • někdo z vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • máte zvýšenou hladinu draslíku v krvi (způsobenou například poruchou ledvin) a navíc užíváte diuretika (léky na odvodnění), které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi (poraďte se s lékařem)
 • máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi
 • někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erythematodes (SLE – chronické onemocnění postihující různé orgány, ale zejména kůži celého těla)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – poruchy krevní srážlivosti, které způsobují zejména selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta – Sydenhamova chorea)
 • máte nebo jste měla chloasma (žluto – hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Pilulka a trombóza

Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.

Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje zřídka. Může se vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv. Může se vyskytnout také v době těhotenství. Riziko je vyšší u uživatelek pilulek než u těch, které pilulku neužívají, ale je výrazně nižší než je toto riziko v těhotenství.

Krevní sraženiny se také velmi zřídka mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční infarkt) nebo mozku (a způsobit mozkovou příhodu). Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka.

Příležitostně může trombóza způsobit závažné trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Riziko srdečního infarktu nebo mrtvice narůstá s věkem. Významně se také zvyšuje s intenzitou kouření. Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.

Pokud vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat.

Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci nebo při delší imobilizaci (znehybnění, například máte-li nohu nebo nohy v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší. Předem sdělte lékaři, že antikoncepční pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici nebo na operaci. Lékař vám může doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací nebo v době omezené hybnosti. Také vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat.

Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte pilulku užívat a co nejdříve se poraďte s lékařem (viz také část „Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?“).

Pilulka a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

U žen dlouhodobě užívajících pilulku byl častěji popsán výskyt rakoviny děložního hrdla. Tento nález však nemusí souviset s užíváním pilulky, ale může souviset se sexuálním chováním a dalšími faktory.

Pilulka a těhotenství

Yadine nesmíte užívat jste-li těhotná nebo myslíte–li si, že byste těhotná mohla být. Pokud byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Yadine, je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře.

Pilulka a kojení

Obecně se užívání Yadine během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Pilulka a schopnost řídit motorová vozidla

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.

Pilulka a jiné léky

Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit. Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir), dále antibiotika (například peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) na léčbu jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad). Některé léky (například ketokonazol, erytromycin, cyklosporin) mohou snižovat metabolismus Yadine. I pilulka může působení jiných léků ovlivňovat.

Existuje teoretická možnost vzestupu množství draslíku v krevním séru pokud užíváte Yadine společně s jinými léky, které také mohou zvyšovat hladiny draslíku. Tyto léky zahrnují ACE inhibitory, antagonisty angiotensin II receptorů, určité protizánětlivé léky (například indometacin), diuretika, která mohou zvyšovat draslík v krvi a antagonisty aldosteronu. V klinické studii však ženy užívající Yadine společně s ACE inhibitory nevykazovaly žádné významné změny hladiny draslíku v krvi ve srovnání s ženami užívajícími placebo (neúčinnou látku).

Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době nějaké léky nebo rostlinné přípravky i takové, které nejsou na lékařský předpis. Také informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který vám předepíše nějaký lék (případně lékárníka vydávajícího lék), že Yadine užíváte. Sdělí vám, zda potřebujete použít další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

==== 4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? ==== Pravidelné kontroly Pokud budete užívat pilulku, lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám.

Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:

 • zpozorujete jakoukoliv změnu vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v tomto letáku (viz také „Kdy byste Yadine užívat neměla“ a „Než začnete Yadine užívat“). Nezapomeňte také na údaje týkající se vašich přímých příbuzných.
 • si nahmatáte uzlík v prsu
 • se chystáte začít užívat jiné léky (viz také „Pilulka a jiné léky“)
 • víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem nejméně čtyři týdny předem)
 • máte neobvyklé, silné poševní krvácení
 • jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7 dnech pohlavní styk
 • máte těžší průjem
 • se nedostavilo menstruační krvácení 2 krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná (nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem)

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit například:

 • neobvyklým kašlem
 • silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže
 • pocitem dechové tísně
 • neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény
 • částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním
 • poruchou výslovnosti nebo neschopnosti řeči
 • náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti
 • závratí nebo mdlobou
 • slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části vašeho těla
 • silnou bolestí břicha
 • silnou bolestí nebo otokem některé dolní končetiny

Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech tohoto letáku.

5. Jak se Yadine užívá?

Kdy a jak pilulky užívat?

Balení Yadine obsahuje 21 potahovaných tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití poslední tablety Yadine. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení Yadine

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Yadine začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto Yadine účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.

Yadine můžete také začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky

Užívání Yadine můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Yadine den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší předchozí pilulky). Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Yadine užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další kontracepční metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)

Yadine začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Yadine vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete Yadine užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Pokud užijete více tablet Yadine (předávkování)

S předávkováním Yadine nejsou do této doby žádné klinické zkušenosti. Z klinických studií nebyla hlášena žádná zpráva o vážném poškození zdraví při předávkování Yadine. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Yadine požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Pokud chcete užívání Yadine ukončit

Užívání Yadine můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat, jestliže…

…zapomenete pilulku užít

 • pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
 • pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta

Poraďte se s vaším lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu kontracepce)

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření.

 • Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet. nebo
 • Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Co dělat, když…

…..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)

Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Yadine se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

….. chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Yadine ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

…..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího balení.

……se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

…..dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání Yadine jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

6. Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Yadine mohly vyskytnout?

Jako všechny léky může mít i Yadine nežádoucí účinky. Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: “Pilulka a trombóza/ Pilulka a rakovina”. Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání pilulky a obvykle se časem zmírňují.

 • napětí v prsou, bolest, zvětšení a sekrece
 • bolesti hlavy, migréna
 • změny sexuální touhy, depresivní nálada/změny nálady
 • zhoršená snášenlivost kontaktních čoček
 • nevolnost, zvracení a jiné žaludeční a střevní potíže
 • změny poševní sekrece
 • různé kožní reakce
 • zadržování tekutin v těle
 • změny tělesné hmotnosti
 • reakce přecitlivělosti

Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není v tomto letáku popsán, informujte o tom lékaře nebo lékárníka.

7. Více o antikoncepční pilulce

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch.

 • Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela vymizet.
 • Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysoko dávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. To může platit i pro užívání nízko dávkované pilulky, ale zatím byly potvrzeny pouze pro rakovinu endometria a vaječníků.
 • Jeden z hormonů přípravku Yadine, drospirenon, má zvláštní vlastnosti, které se kromě antikoncepce projevují i dalšími příznivými účinky. Drospirenon může předcházet zvyšování tělesné hmotnosti a jiným příznakům zadržování vody jako je nadýmání a otoky, což může být způsobeno hormony a to jak v orální antikoncepci tak i v určitých obdobích menstruačního cyklu. Drospirenon má také antiandrogenní aktivitu (působící proti mužským hormonům), proto může zlepšovat akné a snižovat nadměrný růst ochlupení kůže a vlasů.

8. Pokyny pro uchovávání

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Pokud máte další otázky, konzultujte svého lékaře nebo lékárníka.

Datum poslední revize textu: 5. 2. 2003

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Sussie říká:

Dobrý den, chci se zeptat, jestli máta, fenykl, kopřiva, chedule srdčitá, santal červený, manjista, kurkuma, tulsi či guduči mohou ovlivňovat účinnost Yadine. Děkuji moc :)

Lenka říká:

Ahoj, mam problém dobírám prášky a zjistila jsem, že jsem si někdy zapomněla vzít prášek,ale vůbec nevím kdy. teď mi chybí dobrat 3 a jeden mi přebývá. Pohlavní styk jsem měla cca minulý týden a předevčírem, jak moc velká šance je, že jsem těhotná? a co mam teď dělat? mam normálně dobrat prášky?

bublina říká:

„zapomněla vzít prášek,ale vůbec nevím kdy“ Na tom blistru není u každé tablety vyznačen den v týdnu? To je podezřelé a vyvolává to všelijaké pohybnosti.

Jane říká:

Aohjte mám dotaz. Mám antikoncepci Yadine měla jsem teď týden menstruaci 8. den jsem si prášek zapoměla vzít(beru ho kolem 5–6 hod. večer) vzala jsem si ho hned ráno druhý den a odpoledne normálně prášek ta ja kto mělo být. A v noci po 12. hod. jsem měla s přítelem styk. Je nějáká pravděpodobnost , že bych mohla otěhotnět? Někde jsem četla ,že ěbhem menstruace je žena chráněná, tak pokud je a já si takhle vzala ty tablety a pokračuu pravidelně dál nemělo by se asi stát ,že otěhotním , nebo snad ano?

Anonymka (věk: 16) říká:

ve středu jsem dobrala poslední pilulku a dnes (pá) jsme měli s přítelem styk a protrhl se nám kondom. Jaká je šance, že otěhotním? Můžete mi někdo prosím poradit?

bublina říká:

Proč zobeš pilule, když nevíš jak fungují?

Anonym říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat jestli má vliv ukončení užívání HA yadine na menstruační cyklus…přestala jsem je užívat a menstruace se v očekávany den nedostavila :/ jsou to zatim jen dva dny ale mam strach :/ mesic co jsem HA nebrala jsem vždy s pritelem pouzila kondom…dekuji za odpoved

petmk říká:

Má. Během užívání se menstruační cyklus nekoná a najednou po vysazení se musí tělo znovu naučit menstruovat. Takže to klidně může trvat pár měsíců, než se s tím tělo vyrovná.

Anonym říká:

Ahoj, užívám antikoncepci Yadine, ted jsem v posledním týdnu užívání a zapomněla jsem si vzít jeden práše. Bohužel jsem to zjistila až druhý den a tak jsem si vzala oba prášky. má s tim někdo zkušenosti, jestli můžu otěhotnět??

petmk říká:

Máme tady na to téma dokonce několik článků, kdyby tě to opravdu zajímalo a chtěla jsi tomu věnovat pár minut…

Anonym říká:

Dobrýý:-)V tento měsíc jsem přesla s Lindynette na yadine,v pátek jsem si vzala poslední tabletku a jeste jsem nedostala menstruaci,tak jsem si chtela zeptat jesli je to normální?:)Pavlínka

godi říká:

vodevil: uzivat muzes zacit hned, ale HA nebude ucinna, musis pockat az od pristiho cyklu. takze je lepsi pockat na menses a pak zacit brat od prvniho dne cyklu

vodevil říká:

Ahoj, chtela jsem se zeptat, je mozne zacit Yadine aplikovat hned – jsem 19.den cyklu. V pribalovem letaku se o tomto nemluvi. Pokud s tim nekdo mate zkusenosti ci vite neco k tomuto, budu vdecna za kazdou radu, diky Andrea

petmk říká:

Janulka: 8 kilo z kolika? Ze 100 je to v pohodě, ze 75 už bys umě začala pomalu být ošklivka a z 50 by tě to zabilo…

Janulka říká:

Ahoj ja beru yadine 4.mesic a je super zhubla sem uz 8kg.

Veronika říká:

Yadine beru rok a jsem s touto antikoncepcí moc spokojená..vůbec jsem po ní nepřibrala,naopak jsem o 4kg zhubla.Mohu jenom doporučit

godi říká:

Janča: muzes oboje.

 1. Bud spojis dve platicka dohromady a pauzu uděláš až po skončení
 2. můžes spojit platíčka a z toho druhého sníst jen tolik kolik potřebujes.

Otazkou potom zustava co s tím nacatym platickem – bud ho vyhodit nebo si ho shovat zase na nejaky posouvani menses. Z meho hlediska je praktictejsi proste spojit dve platicka dohromady a je to.

Janča říká:

Ahoj potřebuji poradit v létě jedeme na dovolenou a mám zrovna dostat menstruaci. V letáku píší že mam začít brát další platíčko a pak když budu chtít dostat menstruaci mám přerušit užívaní gynekolog mi řekl že je to blbost a že mám dobrat to druhé plato celé teď nevím jak to udělat. Děkuji za rady

Cephaelis říká:

Bětka: Je to úplně normální. Typický nežádoucí účinek nízkohormonálních HA. Moje kamarádka menstruovala/špinila asi 3 týdny v kuse, když HA nasazovala. Běhala s tím na gyndu, ale tam jí dali jenom Ascorutin (dá se koupit bez Rp) a utěšili, že to přejde samo. Během prvních pár cyklů se to srovnalo a krvácení ustalo. Tuto zkušenost má mnoho žen. Důležité je, uvědomit si, že to není nebezpečné ani nenormální a vydržet.

Bětka říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli někdo neměl stejný problém jako já. Začala jsem 1. den menstruace brát Yadine a už je to asi 10 dni a pořád mám mentruaci. Moje gynekoložka mi řekla, že se to stává a že musím vydržet, že by to mělo odeznít. Mně se to ale moc nelíbí. nestalo se to někomu s užíváním taky? Navíc mi doktorka Yadine úžasně vychválila, ale jestli mám porovnat množství pozitivních a negativních reakcí, negativních jsem zatím četla víc..a to je na 830 Kč trochu špatná zpráva…

Eliška říká:

já brala Yadine dva roky a teď mi přišli na to že mám nehorázně zvýšené jaterní testy a musím to léčit dalšími prášky…tabletky už ne…je to škoda ale opravdu to škodí…

Míša říká:

Já brala Yadine rok a půl a rozhodně se mi zlepšila pleť, menstruace nebyla bolestivá, ale trpívám na migrény a během celé doby braní Yadine to by děs! Některé se tu na to ptáte, tak píši. Každý první den menstruace přišla migréna, zvracení, neschopnost čehokoliv a trvalo to někdy i déle, než samotná menstruace… Tahle HA mi to mnohem zhoršila, ale záleží na každé ženě…Teď jsme v období snažení, tak snad zase budu rok bez bolestí hlavy- jupííí :o)

petmk říká:

Sára: Minimálně během braní a dva týdny po se chraň ještě jinak.

Sára říká:

Zdravím a prosím o radu. Při osmé tabletě Yadine budu mít dobraná tetracyklinová antibiotika Doxybene. Za jak dlouho od této doby (po dobrání Doxybene ) bude mít Yadine opět svojí spolehlivost? Musím se pak nadále chránit ještě jinak ? Pokud ano, jak dlouho ? Díky za odpověď. Sára.

Gyrra říká:

Ahoj, moje první antikoncepce byl Regulon. Po půl roce mi začaly silné bolesti při menstruaci, doktorka mi předepsala Lindynette20. Taky mi nevyhovovala. Měla jsem nafouklé břicho, větší a hlavně bolavá prsa + 4 kg navíc. Pak přišla na řadu Yadine. Pleť se mi zlepšila, ale váha neklesla a prsa bolela stále. Vysadila jsem ji asi na půl roku a zhubla jsem 5 kg! A sportem nebo stravou to rozhodně nebylo..

godi říká:

zuuzaa: chranena budes i kdyz neudelas pauzu, nemusis se bat.

zuuzaa říká:

Ahojik, potřebovala bych poprosit o radu.. potřebovala bych oddálit menstruaci aspon o tyden ale bojim se ze kdyz zacnu brat druhy platycko bez 7denni pauzy, ze nebudu chranena pak az vysadím po sedmy dnech brani na vic na to abych mohla dostat menstruaci… ha beru teprv druhym mesicem.. děkuji

Cephaelis říká:

Rachelka: Ano, vyrábí se i v balení po 21 tabletách. Cena kolem 300,–Kč.

Rachelka říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat jestli jde yadine koupit v malém balení, třeba jen jedno plato. A ještě, často trpívám na bolesti hlavy, myslíte, že by se mi to s yadine mohlo zhoršit? děkuju

daggy24 říká:

LoLo: Ano Yadine je nejvhodnější kvůli váze,podobná je ještě Yasminelle.Na akné může pomoct jakákoliv HA,ale na každou ženu to může působit jinak.Musíš vyzkoušet.

LoLo říká:

Ahojky,potřebovala bych poradit – chci začít užívat moji první HA a potřebovala bych nějakou,po které nepřiberu,protože mám deset kilo navrch jen, když se na jídlo podívám :-( Také mě docela zlobí akné,mohla by na tohle fungovat HA Yadine? Díky za odpověď

godi říká:

Elwyn: zaezi kdy HA vezmes. POkud v prvni den menses, jis chranena hned, pokud v jiny den, ak mesic pockej. Ano je to mozny… s HA je to vsechno individualni

Elwyn říká:

Nechala jsem si Yadine předepsat..chtela bych se zeptat za jak dlouho po prvním uřití můžu mít pohlavní styk bez jiné ochrany?…a fakt mužu mít nechuť k sexu?

godi říká:

Janka: jo je to normalni, nekdy se to stava

Janka říká:

Dobrý den včera jsem si vzala první tabetu v začátku menstruace jak doktor řekl ale menstruace tím do hodiny zmizela…je to normální?

Lenka72 říká:

Já taky cvičím, Yadine opravdu reguluje pohyb vody, ale mám akné a totální nechuť k sexu.

Lenka3 říká:

Ahoj, chtěla jsem se zeptat…asi 3/4 roku beru HA chloe na akné a opravdu se mi moc zlepšilo, ale přibrala jsem a to fakt sportuju a ni moc nejím.myslíte, že když přejdu na yadine (kvůli zadržování vody), že to nebude mít nějaký negativní vliv na akné??

Cephaelis říká:

Hela: Do jisté míry je to účinek společný všem HA, protože za to může hlavně estrogen. Možná bys mohla zkusit nějakou nízkohormonální HA (15–20 ug estrogenu). Zajímavé je, že Yadine byla specificky vyvíjená za účelem zabránění zavodňování organismu a měla by mít účinek opačný (použití inovativního gestagenu). Tvoje zkušenost ale není úplně ojedinělá, takže se to výrobcům asi moc nepovedlo…

Hela říká:

Ahoj holky.. beru asi 3 roky Yadine a začíná se mi vytvářet hrozná celulitida a celkově jsem zavodněná až hrůza.. Chtěla bych změnit anti ale nevím pro jakou zvolit ..proďte prosím :(

godi říká:

Niiccoolle: v kazde lekarne je cena jina, to se neda takhle rict. Myslim ze neni nic jednodussiho nez se mrknout nekde na net na stranky nejake lekarny… http://www.lekarna.cz/…ane-tablety/ Ale chapu ze jednodussi je napsat sem a cekat az ti nekdo odpovi:-)

Niiccoolle říká:

Holky…možná i kluci… :-D…Prosim Vás…potřebovalabych vědět, kolik stojí Yadine na 3 měsíce.Chtělabych jí začít užívat, ale potřebovalabych zjstit, kolik stojí…děkuji za odpověď…

godi říká:

Erika: to co popisujes, tak jsou vedlejsi ucinky HA… telu chvilku trva nez si na HA zvykne, zkus to jeste jeden mesic vydrzet, pokud by to nepreslo, tak bych asi vymenila HA. jen takovou poznamka – kdyz beres HA, tak nemas ovulaci

Erika říká:

Ahoj, Yadine jsem zatím brala jen měsíc. V průběhu měsíce jsem asi 4 dny špinila a při ovulaci mi bolela hlava. V sedmi denní pauze jsem měla šílenou migrénu – bolest hlavy mě probudila a donutila 2× zvracet.

Nevím, jestli mám ještě zkusit druhý měsíc nebo radši přejít na jinou antikoncepci.

Poradí mi někdo? Měla jste některá podobné problémy a ony přešly?

Díky moc

godi říká:

Michaela16: na kazdou holku dana HA pusobi jinak… ktera zacne pribirat jako ty, druha je v pohode…

Michaela16 říká:

Ahoj, před třemi měsíci jsem začala užívat HA Chloe. Od té doby jsem přibrala cca 5 kilo, i přesto, že hodně sportuju a příliš nejím. Myslím si, ze na mou váhu má vliv právě HA Chloe. Ode dneška ji přesávám užívat. Chtěla bych přejít na HA yadine. Myslíte si, že právě Chloe mohla mít podíl na mém nárustu váhy? Máte s tím některá zkušenosti?

Tereza říká:

chtěla jsem se zeptat, jestli někdo hodně trpíte na migrénu – a jak na vás v tomto ohledu yadine působí , znásobila se vám migréna? je možný,že hlavně ze začátku užívání jsem měla migrénu častěji než obvykle

godi říká:

Jitka: inkubacni doba ceho?? pokud jsi vynechala v tomto obdobi, ber cely tento mesic jako ze nejsi chranena, takze chranena budes zase az po pristi menses

Jitka říká:

vynechala jsem 3.tablety …na začátku 1.týdne…za jak dluho mužu mít pohl.styk. Zajímá mě inkubační doba.

godi říká:

Sara říká:

Beru yadine druhý měsíc a chtěla bych vědět jestli účinkuje celý měsíc i v těch dnech kdy se nebere . Díky.