Ženy v Senegalu demonstrovaly proti ženské obřízce

Několik set žen demonstrovalo v sobotu na jihu Senegalu proti ženské obřízce a předčasným sňatkům. Prefekt ujistil, že stát se zasadí o to, aby do roku 2015 byla ženská obřízka v zemi zcela vymýcena.

Senegal přijal v roce 1999 zákon zakazující ženskou obřízku, ale v mnoha komunitách se praktikuje dále. Dívky jsou nuceny podstupovat tento bolestivý a často i život ohrožující zákrok tajně nebo jsou vyváženy do sousedních zemí, kde není tento způsob mrzačení žen zakázán ani trestán.

V posledních třech letech se podle údajů OSN více než 6000 komunit v Egyptě, Etiopii, Keni a Senegalu ženské obřízky vzdalo. Zásluhu na tom mají mimo jiné osvětové programy světové organizace.

Zdroj: http://www.ctk.cz/index_view.php?…