Cigarety nebo sex?

Tak tuto otázku si mezi mnoha jinými s kouřením spjatými, položila protikuřácká skupina SCOPE a provedla průzkum, během kterého kladla otázky 2000 účastníkům z celé Evropy. Otázka v průzkumu položená, přesně zněla: „Vzdali byste se na dobu jednoho měsíce radějí sexu, nebo cigaret?“. A výsledky? Ve Velké Británii by pohlavní život v takovém případě oželelo téměř 80 procent dotázaných, v Nizozemsku, Francii a Německu by to bylo téměř 70 procent. V Belgii a ve Španělsku by se sexu na měsíc vzdalo jen okolo 55 procent dotázaných. Jak dále průzkum zjistil, 60 procent Evropanů by se pokusilo odvyknout kouření, kdyby mělo negativní vliv na jejich milostných život, což silně kontrastuje s faktem, že pouze 35 procent se nikdy s návykem bojovat nepokusilo a pokud ano, 62 procent z těchto odvážných začalo do měsíce opět kouřit. O dalších výsledcích kuřáckého průzkumu se můžete dočíst v dnešních Lidových novinách.