Nesesmilníš, protože proto!

Článek Katolického Katechismu (online je dostupný např. na www.katechismus.cz) o šestém přikázání– „nesesmilníš“– zahrnuje popis oficiálního, pro stoupence církve závazného katolického pohledu na lidskou sexualitu a její jednotlivé oblasti a projevy. Nechci se v tomto textu věnovat prostému zpochybňování obsahu katolické víry a učení, jako je například existence osobního Boha, předepisování co je a co není „hřích“ (oproti názoru, že špatné je jen to, co za špatné pokládáme a přesto to děláme) a podobně, protože se nepovažuji v žádném případě za majitele patentu na pravdu, což se podle mého názoru bohužel nedá říci o mnohých církevních hodnostářích, minulých i současných. Rád bych jen poukázal na některé problematické oblasti, které mohou a často mívají dopad na lidské životy, nikoliv jen na jejich duchovní vývoj, a zasahují tak nezřídka do oblasti celospolečenských problémů.

Manželství, antikoncepce a „antikoncepce“

Nebudu chodit kolem horké kaše. Ze zmíněného článku se například dozvíme, že jediným přípustným prostorem pro sex (v jakékoliv podobě, kromě těch zakázaných) je manželství. Každý pohlavní styk však musí být „otevřen početí“. V praxi je v katolické církvi propagována jediná povolená , a tou je tzv. „přirozené plánování rodičovství“, spočívající v měření bazální tělesné teploty ženy a dalších příznaků, které signalizují plodné a neplodné dny, a v plodné dny pochopitelně nařizuje celibát. Podle mého názoru se jedná o naprosto skandální a pokryteckou praktiku. Pokryteckou proto, že je tato metoda používána z úplně stejného důvodu jako jakákoliv jiná, církví striktně odsuzovaná forma antikoncepce, a skandální proto, že její nespolehlivost je do očí bijící. Členové církve se chovají podle nezodpovědných „doporučení“, a jsou za to trestáni nezvladatelným počtem ratolestí.

Církevní pohled na homosexualitu

Další důležitou, pro mnohé dokonce zcela fatální kapitolu představuje katolický pohled na homosexualitu (viz. ). Oficiálně již není považována za špatnou sama o sobě, respektive církev přiznává, že „nezanedbatelný počet mužů a žen“ má tuto sexuální orientaci vrozenou. Tato formulace mi připadá poněkud nešťastná, protože vlastně doslova přirozenost homosexuality připouští jen jako jednu z možností, a to mimochodem až na posledním místě. V praxi se ovšem setkáte s různými interpretacemi a někdy se z nich i alespoň zmínka o onom nezanedbatelném počtu mužů a žen jaksi vytratí. Homosexuální osoby jsou podle církve v závislosti na úhlu pohledu povolány či odsouzeny k celibátu. Prý je to pro většinu z nich zkouška, jak jinak.

Praxe, výchova a pocity viny

Pochopitelně existuje množství lidí, pohybujících se obvykle nikoliv vlastní vinou na okraji církevních kruhů, kteří nad podobnými příkazy a dogmaty mávají rukou. Mnohem více věřících však přebírá tyto zásady za své, a co je mnohem smutnější, neřku-li přímo trestuhodné, šíří je dál mnohdy velmi agresivním způsobem, např. je předkládají svým dětem jako závazné normy chování, a menším či větším tlakem, podporovaným vyhledáváním podobně smýšlející společnosti v nich vytvářejí pocity viny už jen z pokusů o těchto „normách“ přemýšlet či je zpochybňovat, natož porušovat. Dochází pak zcela běžně k žalostným případům, kdy se lidé chodí „vyzpovídat“ např. z „hříchu“ masturbace. Dopad absurdních pocitů viny na jejich sexuální život ve všech jeho fázích musí být často velmi frustrující, ne-li přímo vedoucí k různým patologiím. Čtenářům se silným žaludkem doporučuji prostudovat stránku www.katolik.cz, sekci odpovědi na dotazy, především diskuse pod odpověďmy na témata ze sexuální oblasti (které jsou pravidelně zdaleka nejbouřlivější, což jistě o něčem svědčí). Najdete tam až komicky neurotizující návody, např. jak přemoci nutkání k masturbaci, a to včetně doporučení, jakým místům a činnostem se vyhýbat, aby bylo pokušení co nejmenší. Dále desítky popisů co se „smí“ v sexu, co už je „hřích“ a co ne. Takže pozor na <a href=„/tema/analni-sex“ rel=„tag“ title=„Asi je všeobecně známé, jak probíhá . Ale víte, že může být velmi příjemný i pro ženu? Nebo třeba to, že sexuální orientace nijak nesouvisí s tím, jestli se muži líbí dráždění konečníku? A že se nejlépe stimuluje právě skrz konečník? Zadek je vůbec z pohledu sexuality zajímavé místo a stojí za to mu věnovat trochu pozornosti, i když zrovna neplánujete do něj cokoliv zasouvat…“>anální sex, neboť ten představuje dokonce „těžký hřích“. Dále se rozhodně nedoporučují polohy „zezadu“, odporují přeci důstojnosti styku, ochotně radí studentka Katolické teologické fakulty svým nezkušeným laickým kolegům. v rámci předehry je sice eventuálně možný, ovšem jen pokud to partnerům vyhovuje, píše jiný vzdělanec. Kterou couru a kterého chlípníka by napadlo něco takového provozovat? – napadá mě automaticky po přečtení předchozí věty. A to ani nejsem křesťan, natož katolík, který je nutně před tyto otázky stavěn a nucen k (v lepším případě) vnitřnímu obhajování svých stanovisek, pokud se liší od katechismu či jeho oficiálního výkladu. Katolické sexuální poradny na první pohled radí lidem v situacích, které bývají někdy i samy o sobě velmi složité, vzápětí jim však ještě více zamotají hlavu doporučeními, která čerpají z katechismu, např. „masturbaci bychom vám nedoporučovali, může vést k pozdějším vážným problémům, uzavírání se do sebe, opájení se vlastním egem apod.“, abych citoval z jedné dopisové poradny na internetu.

Existuje řešení?

Domnívám se, že řešení těchto problémů by přinesla radikální, skutečně všeprostupující reforma církve, ta je však dle mého názoru nemožná. Dokud totiž bude existovat začarovaný kruh tvrdého jádra církevních představitelů staré školy a jejich oddaných žáků (obvykle frustrovaní mladíci se sklony k fanatismu), nelze očekávat žádnou výraznou a skutečně podstatnou změnu směrem k otevřenosti, dialogu a vůbec zdravému klimatu uvnitř církve. Její hierarchická struktura založená na moci a neprůhledném, nedemokratickém rozhodování o věcech ovlivňujících životy milionů lidí, které je ospravedlňováno ideologií a „Božím slovem“ (kde se Ježíš v Bibli, pokud ji budeme brát jako autoritativní knihu, která nebyla cenzurována, nemluvě o možném zkresleném zápisu, a už vůbec ne o možnosti, že autor výroků nebyl žádný Bůh, a opravdu už vůbec ne o nesmyslnosti nekritického následování jakéhokoliv učení, zmiňuje např. o předmanželském sexu?) však už po staletí změny v globálním měřítku zcela vylučuje, a nevěřím, že by se v budoucnu věci nějak zásadně hnuly kupředu. To by napřed „stará škola“ musela doslova vyhnít.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Kuba říká:

Tak já nevím jak to udělat. Jsem věřící (katolík), ještě mladý a zatím panic, ale rozhodně doufám, že v životě najdu nějakou ženu, kterou budu milovat. Vím, že bych s ní neměl mít pohlavní styk před manželstvím, ale je to v mých silách to zvládnout? Navíc občas i masturbuji, protože tato zdrženlivost ze mě dělá úplně jinak se chovajícího člověka – nechápu, jak toto může někdo vydržet. Ani nevím, jestli tato masturbace je nějaký závažný hřích. Otroka ale ze mě nedělá. Dvíř jsem to nedělal, ale tato frustrovanost, nadrženost, touha a následně i stres a sklon k malé depresi mě donutil. Co po mě tedy Bůh chce? Abych byl štastný a občas si ulevil, nebo vybátý ze všeho co udělám? Vždyť jsme lidé a máme své vášně. A co když tato má budoucí přítelkyně nebude věřící a bude po mně chtít sex? Než si ji vezmu za manželku, nějaký ten čas to určitě potrvá, a to vzrušení se bude hromadit a potom to už nevydržím. Vím, že bych si měl najít věřící ženu, která by také neměla chtít sex před manželstvím, ale je toto v dnešní době vůbec možné? Když jsem byl malý, tak jsem věřil na Boha na 100%. Nyní tomu je také tak, ale mám výhrady k církvi. O této věci přemýšlím každý den. Někdy ale musím prostě Boha odsunout na druhé místo Myslím, že to nezvládnu a někdy k tomu pohlavnímu styku před uzavřením manželství určitě dojde. Ale co – přece se ze mě z toho nestane úplný blázen. Nemá někdo radu?

honzah (věk: 26) říká:

Já jsem katolík, dost hříšný z hlediska autoerotiky, neurózu z toho nemám, ale církevní pohled na sexualitu obecně uznávám jako přinejmenším přibližně správný, byť náročný. Se sexem bych rád počkal až do svatby, ale je potřeba sehnat cudnou holku, protože necudná by mě asi snadno svedla. Nemám patent na rozum, ale ani tu pýchu nadávat na zlou Církev.

Několik rad: 1) Poraď se s nějakým věřícím manželským párem, co třeba Tvoji rodiče? 2) Prohledej si diskusní fóra na www.katolik.cz – rubrika Otázky a odpovědi, zkus si porovnat 4 kategorie lidí (Počkali do svatby a nelitovali, počkali a litovali, nepočkali a nelitovali, nepočkali a litovali). 3) Nechtěj mít hotový názor hned, klidně si nech několik měsíců na uzrání. 4) Zkus si přečíst evangelia, zvláště Matoušovo a modlit se, třeba takhle: ,,Bože, asi existuješ, ale mám strach, že se tvoji hlasatelé mýlí, dej mi sílu, abych si v tom dokázal udělat jasno.´´ 5) Podle Ježíšova kázání na Hoře (Matoušovo evangelium, myslím) je masturbace hřích přinejmenším tehdy, když myslíš na ženu, s kterou nejsi sezdán. 6) Že zrovna já nebo ty neumíme dodržet nějaký mravní nárok, ještě neznamená, že nemusí být správný, ale také to neznamená, že jsme nutně nějaký lidský odpad. 7) Věřit a nebrat to úplně vážně, jak píšeš níže, je postoj možná i většiny kostelních křesťanů, ale já se ho snažím vnímat jako přechodný, i když už dost dlouho. 8) A nakonec – uvědom si dobře souvislost mezi 5. a 6. přikázáním! Zvažuješ souložit se svou holkou? Co když antikoncepce selže? Máš připraveno (včetně finanční stránky), co bys dělal pak? Máš jistotu, že by tvá holka pak nešla na umělý potrat? Víš, jak funguje HA, co to je postfertilizační účinek a zároveň věříš na život od početí? Myslíš, že dopování holky chemikáliemi pro zvětšení slasti je ospravedlnitelné? Pokud ano, proč ti (možná) vadí vypouštění rtuti do vody v továrnách, když zvyšují naše blaho?

Doporučuji morální teologii Jiřího Skoblíka, dohledáš to na internetu. A nakonec bych zacitoval Chestertona: ,,Když se někdy v historii svět mýlil, mířila Církev aspoň přibližně správným směrem.´´ A ještě bych dodal vlastní myšlenku: ,,Přikázání Nesesmilníš nám dal Bůh proto, aby se z božského tmelu nestala ďábelská žíravina.´´

Zajímavé weby

teologietela.paulinky.cz tob.signaly.cz

bublina říká:

„Bože, asi existuješ, ale …“ Pokud pochybuješ o existenci Boha, tak to ta tvá víra není moc pevná :-))) Není to náhodou těžký (smrtelný) hřích, pochybovat o Boží existenci? :-)))

honzah (věk: 26) říká:

Tak ta citace je pokus o vcítění do tazatele, prosba Boha o přerušení nějakého jeho mlčení je podle mne legitimní a našlo by se to zřejmě i v Bibli.

bublina říká:

Pochybovat o Boží existenci je asi to, co se označuje jako „malověrnost“ a zároveň s vědomím těchto pochybností žádat Boha o nějaký důkaz či pomoc, to je i podle „lidských“ pravidel drzost a opovážlivost. Asi se najde více podobných míst v Bibli, které to budou popisovat, ale podle mne jako legitimní projev opravdové víry, ale jako ilustraci malověrnosti a špatný příklad, hřích, který rozhodně není hodný následování.

Kdyby mě bavilo to hledat, zalistovala bych asi Matoušem :-) Takže hledej a ujisti se opravdivosti svých slov či se pouč ze své nevědomosti :-)

petmk říká:

Je vidět, že zralý nejsi ani ty. Zralý člověk si tvoří svůj názor sám a hledá aktivně informace z několika úhlů pohledu, aby si pak sám vytvořil ten svůj jako jejich průnik.

Se sexem bych rád počkal až do svatby, ale je potřeba sehnat cudnou holku, protože necudná by mě asi snadno svedla. A čemu to vadí? Podívej se na ostatní savce. Prakticky u všech, kde žije pohromadě stádo nebo tlupa obou pohlaví, existuje fyzický kontakt ne za účelem rozmnožování, ale za účelem posílení vztahů uvnitř skupiny. Například vybírání blech v opičí tlupě,… A věř, že to funguje i u lidí. Vztah, který se oprostí od fyzické roviny, má nakonec i problém v rovině citové. Svatba je jenom umělý mezník, daný lidma. Kdyby na ní trval bůh, tak se aktivuje sexualita až po ní. A jak vysvětlíš, že žena má dar plodit děti mnohem dřív, než dojde ke svatbě?

postfertilizační účinek je skoro mýtus. Kombinovaná hormonální antikoncepce primárně působí jako inhibitor ovulace. Takže k k fertilizaci nedojde a i když teoreticky ten princip funguje, v praxi je jeho uplatnění pod statistickou odchylkou. Takže jím argumentovat je jako zakazovat sekery jenom proto, že jednou sekerou z miliónu je úmyslně zabit člověk. Antikoncepce (nejenom hormonální) je nástroj a nemůže za to, jak ji lidi používají.

Myslíš, že dopování holky chemikáliemi pro zvětšení slasti je ospravedlnitelné? Kde se bere ta pověra, že HA nějak působí na úroveň slasti? To je přece nesmysl. Navíc HA se užívá ne kvůli změně prožitku (proti drogám a zneužívání psychofarmak jsem taky), ale proto, aby chránila proti otěhotnění, opravila nepravidelný cyklus, odstranila menstruační bolesti,…

A nakonec bych zacitoval Chestertona: I ten byl jenom člověk. A člověk se často mýlí. Jak výš, že se nemýlil právě ve chvíli, kdy tohle vymyslel? Omyl se často zakládá na neznalosti a on v té chvíli nemohl znát to, co by se stalo, kdyby ho nevedla církev.

honzah (věk: 26) říká:

Já jsem nevěděl, že tenhle web je pouze pro zralé lidi, kteří mají ve všem jasno :-))

Tazatel se ptal na víru a sexualitu, tak jsem mu odpověděl, jak to vnímám coby katolík nikoliv asexuální. Netvrdím, že jsem zralý, ale chtěl jsem nabídnout svůj pohled.

,,Svatba je jenom umělý mezník, daný lidma. Kdyby na ní trval bůh, tak se aktivuje sexualita až po ní. A jak vysvětlíš, že žena má dar plodit děti mnohem dřív, než dojde ke svatbě?´´ – Tohle mi připomíná větu: ,,Placení penězi je umělý konstrukt, daný lidma. Kdyby na něm trval Bůh, tak se aktivuje hlad a žízeň jen u lidí, co zrovna mají peníze. A jak vysvětlíš, že člověk touží potřebuje jíst a pít, i když zrovna nemá peníze?´´

Postfertilizace – zatím to nechám stranou, dost možná to máš nastudované lépe, třeba se k tomu někdy vrátím.

Ano, HA působí na zvětšení slasti v tom smyslu, že lidem umožní podstoupit více souloží beze strachu z otěhotnění. Dokonce si myslím, že je to i hlavní důvod, proč ji lidé berou. Pokud jde o ty léčivé účinky HA, tak počet neplodností od jejího zavedení dramaticky vzrostl, i když tam kauzalita být může a nemusí. V zásadě si myslím, že reprodukční zdraví obyvatelstva jde do kytek, navzdory údajnému všespasitelnému pokroku.

A toho Chestertona jsem citoval z důvodu, že mi přijde jako pěkné shrnutí mého vlastního pohledu.

Kotletka říká:

,,Placení penězi je umělý konstrukt, daný lidma. Kdyby na něm trval Bůh, tak se aktivuje hlad a žízeň jen u lidí, co zrovna mají peníze. A jak vysvětlíš, že člověk touží potřebuje jíst a pít, i když zrovna nemá peníze?´´ – no vždyť.. Já to chápu tak, že existuje-li nějaký inteligentní stvořitel, netrvá ani na svatbě ani na placení penězi.

Též mi to tuto větu připomíná a podporuje to petmka (matka příroda či Bůh nám naprogramovali potřebu jídla, touhu po přežití, to je přednější než zdravá ekonomika a taky máme naprogramovanou lidskou sexualitu – to není názor, to je fakt). Takže co jsi tím chtěl dokázat?

Nebo patří člověk, který zcizí jídlo protože by jinak zemřel hlady do věčných plamenů? Kvůli přikázání nepokradeš?

Ad Chesterton – ještěže se nedožil toho, kterým směrem mířila církem za nácků v Německu – sic do nacistických zadnic. Že by jim v té době anální praktiky tolik nevadily?

bublina říká:

Pravověrný katolík tenhle server asi žádný nesleduje. Takže „zasvěcenou“ radu tu asi nenajdeš.Přečti si zdejší diskusi a přehodnoť svoji víru – v co věříš – z čeho ta víra vychází, z jakých zdrojů, kdo je v otázkách víry pro tebe největší autorita, jak moc jsi přesvědčen o neomylnosti (omylnosti) autorit, co ti víra přináší a v čem tě omezuje. Pak si zkus najít víru, která bude více odpovídat tvým očekáváním, třeba si vybereš jiného kněze, jinou církev, tolerantnější k otázkám sexuality, masturbace a předmanželského sexu.

Zkus si přečíst třeba tyhle názory:

http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?…

http://protestant.evangnet.cz/je-sex-hrich

Kuba říká:

Tak už jsem se asi rozhodnul. Život mám jen jeden a hodlám si ho užít. Do kostela budu chodit stále, ale doufám, že se ze mě nestane nějakej fanatik. Víru asi nebudu brát jako hlavní smysl života (to neberu a ani nechcu). Co když Bůh ani neexistuje? A pokud se zamiluju, tak proč nezkusit s přítelkyní sex? Je to těžký hřích, ale možná lepší než být frustrován. Vím, že podle církve to asi je špatný postoj, ale už i teď mi tato „zaostalost“ církve vadí. A masturbace? Stále nechápu, jak to bez ní někteří lidé můžou vydržet. Neříkám, že mastubuji každý den, ale občas si musím ulevit od napětí. Myslím, že to nesmím brat tak vážně, jinak se z toho zcvoknu. Dík.

honzah (věk: 26) říká:

Čili považuješ se za katolíka, věříš na posmrtný život a přesto je pro tebe něco důležitějšího než věčná spása? Neboj, taky mám v praktickém životě rozpor, ale nikde nepíšu, že je to správné. Samozřejmě z toho ještě neplyne nutnost věřit všechno každému jednotlivému farářovi, to je jasné…

petmk říká:

A v čem je problém žít svůj život tak, jak to cítí nejlíp? Má zodpovědnost sám za sebe a má právo se sám rozhodnout, jak se svým životem naloží. A pokud si to dokáže srovnat se svým svědomím tak, že i porušení desatera si umí obhájit, pak to není problém.

Přece i přikázání „nezabiješ“ se dá porušit a klidně zabít i stovky lidí bez pocitu viny… ;-)

honzah (věk: 26) říká:

Pokud někdo popravuje stovky lidí, tak je otázka, do jaké míry je to ještě katolík. Nemám rád nekonzistenci, kvůli ní je na tom Církev tak blbě, jak je blbě. Já mám dost nekonzistentní chování, ale snažím se mít aspoň konzistentní výroky.

petmk říká:

Ono je hodně katolíků, kterým jde jenom o sebe a na ostatní kašlou. U nás je to krásně vidět třeba v politice.

Kalousek tvrdí, že je praktikující katolík a chová se jako zločinec. Nic bych za to nedal, že problémy s povolováním VLT jsou jenom proto, že je to nejsnadnější způsob praní peněz a on je na mafiánské výplatní pásce.

Nebo jeho šéf Nečas, taky tvrdí, že je praktikující katolík. Odvolal Pospíšila proto, že trošku přešvihl rozpočet, jenomže Pospíšil měl aspoň jasnou koncepci a věděl, kam chce justici směrovat, aby se zlepšila. Prase Kalouskovo nikdo neodvolá, i když výběr daní po jejich zvýšení klesl a naopak mu schválili další odsávání peněz z ekonomiky… To naopak je velmi konzistentní se středověkýma mocipánama…

A dalo by se pokračovat i za oceánem. Třeba Todd Akin hlásá bludy, zatímco další katolík, Rafael Correa tvrdí, že Assangeovy sexuální delikty jsou úplně v pohodě… Tak co si si vybrat? Oba příklady jsou z tohoto měsíce…

honzah (věk: 26) říká:

Tak popořadě.

Kalouska mám plné zuby, ale kdyby katolíkem nebyl, byl by lepším člověkem? Já jen vím, že poté, co kandidoval za stranu bez nepopulárního ,,K´´ (křesťanská) v názvu, vzrostla jeho podpora a zřejmě i moc více než dvakrát.

Nečase vidím dost ambivalentně, podle mě je to docela slušný člověk, který se ale zmítá mezi různými proudy ve straně. Určitě je lidsky lepší než zbohatlý lampasácký synek Topolánek.

Todd Akin je presbyterián, ale vzhledem k jeho teologickým studiím se dá brát jako ostuda celého křesťanstva. O jeho TV vystoupení jsem jen četl, s tím těhotenstvím po znásilnění to ještě mohla být manipulace, ale ty spekulace o zaviněnosti znásilněností jsou hanebné.

Rafael Correa – vypadá to na katolíka z poněkud heretického proudu ,,teologie osvobození´´ (snad se od takových proudů Církev zase očistí, netřeba upalovat, stačí jen jasně pojmenovat) – nasvědčují tomu hned dvě věci, co jsem našel na wikipedii. Ale pokud jde o Assangeovy sexuální delikty, tak na jejich vykonstruovanost věří hodně lidí se selským rozumem (třeba Ondřej Neff).

Já bych ještě dodal, že na Assangeho tajná služba potřebovala léčku a vyšla z toho, že je hodně na sex, jako většina levičáckých aktivistů, tak ho dostala na ženský :-D Ale to už je takový štulec na závěr :-D

kadet říká:

Homosexuálové se liší od heterosexuálů tím, že střídají partnery, souloží zásadně do říti, a levičáčtí aktivisté se od pravičáských liší tím, že jsou hodně na sex, zatímco ti pravicoví jsou cnostní jak Panenka Maria… :))) Tím je dána celá věrohodnost tvých rozsáhlých komentářů.

honzah (věk: 26) říká:

Měla to být trochu nadsázka, ale moje představa je taková, že archetypální levičák a pravičák mají při sexu stejně libé pocity, ale archetypální levičák více střídá ženské, anebo se u toho nechá fotit s vlaječkou MAKE LOVE, NOT WAR :-)

A Tvoje tvrzení: ,,Homosexuálové nesouloží do řiti, je to mýtus.´´ mi připomíná jeden český film.

  • Ale paní Vránová, to vůbec není Váš muž!
  • Já vim, je to Králik.

Tady je to podobné

  • Ale homosexuálové nesouloží do konečníku!
  • Já vim, souloží do pochvy.

kadet říká:

Asi si představuješ archetypálního levičáka jak němečtí filmaři náčelníka Apačů. Nechápu, proč by levičák měl být děvkař a pravičák ne.

HS zajisté nesouloží do pochvy. I HS totiž mají prstíćky, jazýćek, pusinku. Tak proč by si sakra měli mazat vocas v pr…nečníku!

bublina říká:

„Tak proč by si sakra měli mazat vocas v pr…nečníku!“ Takovou erupci netolerance bych od tebe nečekala :-(

Ty nevíš, kde všude má člověk erotogenní zóny? Proč by i heterosexuální páry tedy provozovali anální sex?

„HS zajisté nesouloží do pochvy“ Fakt? Proč si tedy lesbické páry kupují připínací nebo dvojitá dilda?

Zamysli se nad argumenty, které používáš a nepiš nesmysly, pak vypadáš jak blbec, který oponentovi sám pomáhá tím, že používá tak snadno a průhledně rozbitelné argumenty.

kadet říká:

Zvolil jsem už proti Honzahovi troch razantnější argumentaci, která je stručná a tím pádem trochu nepřesná, což ale dokážeš rozlišit pouze ty a nemusíš na to upozorňovat. A jak už jinak mám furt vyvracet tu vžitou pověru že každý homouš netouží po ničem jiném, než narvat ho někomu do pr…?

Ono totiž na jednoduchého či jednostranně zatíženého diskutéra se obšírné korektní agumenty míjí účinkem.

A ty nám pro změnu raději vysvětli, jak se šíří pohlavní polohy (Vloženo: 30.8.2012, 14:56)

bublina říká:

Trochu nepřesná? Vyvracet někomu jeho názor hloupým a nepravdivým argumentem je cesta do pekel. Jednak vypadáš před ostatními jako hlupák a jeho názor tím stejně nezměníš. To je lepší používat korektní a správnou argumentaci.

Pohlavní polohy se šíří kamasutrou :-)

kadet říká:

Ano. Pak je sice pravda, že na jejich šíření homosexualita vliv nemá. Jen mi nedocvaklo, proč to vykládáš Honzahovi, který zrovna tohle náhodou homosexuálům za vinu nedává. Ale ty, jak vidím, ses postavila po jeho bok v křížovém tažení proti hříšnému smilstvu.

akire říká:

Aha tak pokud jsi myslel tenhle příspěvek kadete, musím připomenout jedinu věc. Když odmyslíme všechny ty dohady o míře promiskuity na základě sexuální orientace, vždy nám zůstane fakt že ne u homosexuálních párů, striktně u gay párů se to riziko nákazy zvyšuje taky tím, že do toho konečníku povětšinou přeci souloží o něco častěji než heterosexuálové (a lesby), přičemž o tom že riziko nákazy je u análního styku podstatně vyšší než u orálno/vaginálních ekvivalentů říkat nemusím. Znásob mírou osvěty o HIV mezi (hlavně) mladými gayi, znásob rozdílem vnímaní sexu mezi ženou a mužem (eventuelně dvéma muži), znásob faktem že češi s prezervativy dle průzkumů nejsou zrovna „best friends“… jistě chápeš kam mířím, ať se snažím vyhnout stereotypům sebevíc.

bublina říká:

Nerozumím tomu o čem píšeš a na co konkrétně reaguješ, vidím jen mnoho zájmen, ze kterých dokážu, rozpoznat k čemu se vztahují, takže nemohu nijak reagovat, promiň. Nikomu se po bok nestavím, nevím, kdes to viděl.

kadet říká:

Jaký smysl má komentář, v němž se pouze oznamuje, že nemohu nijak reagovat?

bublina říká:

Unikl ti začátek souvětí – kontext. Nemohu reagovat, protože netuším jaký je význam toho cos napsal a k čemu se která zájmena vztahují. A napsala jsem to proto, aby sis nemyslel, že s tvým příspěvkem souhlasím (mlčení znamená souhlas), když na něj nereaguji.

petmk říká:

To je rozumný přístup.

Původní význam přikázání nesesmilníš byl dvojí. Omezení šíření pohlavně přenosných chorob a zvýšení pravděpodobnosti, že chlap nebude vychovávat potomky jinýho chlapa. Sám uvaž, jestli sex s jednou stálou partnerkou jse proti duchu nesesmilníš nebo ne.

Jo, a bez sexu nebo masturbace vydrží jenom asexuál nebo kastrát. To je důvod afér se zneužíváním ministrantů atd.

Další věc je, že by bylo fajn se oprostit od mýtů, co ŘK církev říká kolem antikoncepce. Vyhneš se tím případným dalším dilematům.

honzah (věk: 26) říká:

Nanejvýš nepřímý důvod – do kněžských seminářů a následně sutan se můžou ve zvýšené míře schovávat ti mladíci, kteří by okolí neradi vysvětlovali, proč jsou ve smyslu založení rodiny ,,jiní´´. Rozhodně nemyslím, že nějaký kněz věří, že znásilnění ministranta je menší hřích než masturbace.

Zajímavá série článků, byť místy vatikánské PR

http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?…

kadet říká:

Řekl bych, že hlavní význam přikázání nesesmilníš byl, aby se děti rodily jen v úplných rodinách, nikoliv svobodným, ekonomicky nezajištěným matkám. Přikázání pocházejí z dob, kdy živitelem rodiny byl otec a nějakou alimentační povinnost zákon neznal. Proto byla zavedena instituce manželství, sňatek „před Bohem“, nerozlučitelný do smrti jednoho z partnerů.

(a co se týče kastrátů – uvádí se, že i oni masturbují a sexuální pud a touhy u nich nejsou nulové: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastrace)

petmk říká:

Dobře, kompletnost rodiny je další faktor. Ale nezapomínej, že judaismus vznikl v silně patriarchální společnosti, kde žena byla majetek muže. Muž byl ten, co si potřeboval vzít pannu. Muž byl ten, kdo bral jako podvod, když jeho nevěsta nebyla panna.

Naopak vdovy po vojácích prý nikdo nějak intenzivně neřešil. Další věc je, že v době vzniku desatera prý byla hodně rozšířená prostituce a mocní v Judei řešili problém, jak ji omezit – jedna nakažená prostitutka dokázala nakazit za noc pět vojáků, za týden jich bylo 35… Jenomže někteří nakazili další prostitutky a epidemie, která snižovala bojeschopnost, se šířila… Armáda, která by vymítila prostituci ve svých řadách, by byla lepší.

kadet říká:

Jsem atheista, ale u tebe mě udivuje jedna věc: Víru asi nebudu brát jako hlavní smysl života

Nedovedu si totiž představit, že někdo je věřící a přitom víra pro něho není to hlavní.

To ale nesouvisí s tematem. Musíš si sám srovnat se svým svědomím a svoji vírou, můžeš-li se se svojí vyvolenou tělesně milovat už před svatbou a jak moc velký je to hřích. Je známo, že ho porušovali i mnozí skutečně věřící, pro něž byla víra a Bůh na prvním místě. On je taky rozdíl, porušuje-li se s jednou jedinou vyvolenou, s níž se tak jako tak vezmete, nebo s kdejakou na potkání.

A s tou masturbací by si snad ani věřící neměl dělat násilí. Vždyť ještě ani ve středověku nebyla pokládána za hřích, až později ji začali faráři zakazovat.

Kuba říká:

Víru asi nebudu brát jako hlavní smysl života: Kdybych to tak bral, tak bych se pětkrát denně modlil, bilbi měl přečtenou nejmíň dvacetkrát a přemýšlel nad vším, jestli to je nebo není dobré. Boha bych měl milovat jako bližního svého a také jako sám sebe. Kdyby pro mě víra byla to hlavní na tomto světě, což má být, tak by tento život stál za prd. Možná bych byl v pohodě, ale asi tak na 80% by se ze mě stal blázen. Toto přece není v lidských silách. A to svědomí – to tu bude pořád, a pokud se se svojí vyvolenou budu tělesně milovat, špatného pocitu se asi nezbavím. Pokud bude i ona věřící (nemyslím fanatička), tak by to mělo být snažším. Ale řekněte mi na rovinu: Je možné, aby dva lidé, co se milují a jsou spolu, neměli před svatbou (počítejme tak jeden až dva roky) pohlavní styk?

honzah (věk: 26) říká:

Zkus si udělat průzkum mezi několika manželi od 70 let výše na české vesnici. Myslím, že to možné je.

petmk říká:

Možností je hodně, člověk může pít alkohol jenom příležitostně, být alkoholik nebo naopak abstinent. Vždycky nejdeš někoho s takovým vztahem k alkoholu, jaký se ti hodí.

Společnost se mění. O co, že v té kategorii nad 70 najdeš i lidi, kteří se nikdy nesetkali s PC a nechápou, k čemu by jim bylo. A při tom dokáže zjednodušit komunikaci, archivovat fotky, sestříhat videa, ovládat celou domácnost, vybít agresivitu u střílečky nebo naopak procvičit hlavu u logické hry,… Kdo to nepoznal, tomu to nechybí.

Dnešní společnost prostě funguje tak, že si člověk sám hledá životní partnery. Společnost poskytuje možnost si vyzkoušet několik vztahů a protože existuje hodně možností, jak udělat sex bezpečný i co do nákazy, i co do nechtěných těhotenství, není důvod se s budoucí ženou či mužem neseznámit i po stránce sexuální. Pokud člověk s někým chodí a myslí to vážně, není důvod nějak omezovat vztah na to, co se ohledně intimností smí a co už ne. Podstatný je nezkoušet v posteli 2× denně nějakou kandidátku a nezahybat. Tam už je docela etický problém a vysoký riziko nákazy…

honzah (věk: 26) říká:

To měla být odpověď na otázku: ,,Ale řekněte mi na rovinu: Je možné, aby dva lidé, co se milují a jsou spolu, neměli před svatbou (počítejme tak jeden až dva roky) pohlavní styk?´´

Navzdory těm hodně metodám ,,´bezpečného sexu´´ máme pořád v republice přinejmenším 50 nechtěných těhotenství denně, každá 3. žena se setká se znásilněním, spousta neplodností, postižených dětí, chlamydií, kapavek, syfilisů, žloutenek, AIDSů, atd. (Přinejmenším kapavku a syfilis ve statistikách nenajdete, třeba můj otec většinou svým kamarádům napíše antibiotika na ,,angínu´´ a myslím, že jiní doktoři v tom nebudou moc odlišní.)

Dobrý a špatný strom nepoznáme podle pouček gynekologů a sexuologů (podplacených farmaceutickou lobby), ale po ovoci.

petmk říká:

Kdy se kdo s kým vyspí, to je v našem právním systému věc osobní volby. Pokud člověka někdo k sexu nutí, nebo pokud mu v sexu brání, už je to za hranou trestního zákoníku. Jestliže se dva lidi rozhodnou svobodně a bez nátlaku, že budou mít první sex až při svatební noci, je to čistě jejich rozhodnutí. Já mám svůj názor, podle kterýho je to pitomost, ale nemám právo ho někomu vnucovat tak, jak to dělají věřící. A ani to nedělám, jenom říkám svůj názor.

Co se antikoncepce týká, tak drtivá většina z nich má společnou příčinu, neznalost jejího používání. A budeš se divit, většina těch, komu antikoncepce selže, pochází z rodin, kde je sex tabu a tabu je většinou ve věřící rodině, kde je braný jako něco nepatřičného, co nepatří k životu. Pak jsou mladí v mnohem silnějším pokušení poznat to, co neznají a právě proto, že to ani teoreticky neznají, neví ani, jak se správně chránit… Kdyby se místo zákazů mladým vštěpovalo, že sex je normální součást života, byli poučeni o všem kolem něj od anatomie přes antikoncepci až po zdravotní rizika, tak se chovají jinak, než když z doslechu od kamarádů zjistí, že se dá zasunout penis do vaginy a že je to příjemná záležitost. Poučený a zodpovědný člověk se zamyslí nad rizikem. Nezodpovědný nepřemýšlí. Spí s kýmkoliv, jezdí autem opilý,… A pak se diví, pokud se toho údivu dožije.

Co se nemocí týká, znám několik lidí, co se nachladili v kostele, nebo tam na ně někdo prskl chřipkový virus. Je to velmi riziková aktivita z pohledu nákazy, protože je tam až několik set lidí pohromadě v jednom uzavřeném prostoru. Zakažme to tedy! Zavřeme kostely!

Co se léčby pohlavně přenosných nemocí týká, to patří na venerologii. Přeléčit je jenom tak je riziko. Viděl jsem na vlastní oči vedle sebe stehenní kosti zdravýho člověka a člověka, který 20 let bojoval se syfilisem. Byl to hodně velký rozdíl – kost nemocnýho byla zažloutlá, pórovitá a křivá… Antibiotika nemusí zabrat a bez odpovídajícího sledování a testů i po vyléčení se nemoc nejenom může šířit, ale nositele spolehlivě zabije. Takže takový doktor, co tohle nerespektuje, by měl být nakopán do zadku špičatou botou. A ideálně zepředu.

honzah (věk: 26) říká:

A oni věřící někomu něco vnucují? Navrhují snad trestat nemanželskou soulož zákonem?

Na tu většinu té selhané antikoncepce bych prosil nějaký zdroj.

Z liberálního pohledu není na doktorovi, který respektuje přání pacienta, že chce kapavku léčit diskrétně a méně odborně, nic špatného. Vždyť bychom neměli nikomu nic vnucovat, tak buďme důslední!

kadet říká:

Navrhují snad trestat nemanželskou soulož zákonem? Dnes nenavrhují, protože klerikální politici vědí, že by s tím neuspěli a ztratili by voliče. Ale vzpomeňme, jaké byly zákony v dobách, kdy katolická církev vládla i nad císaři a krály. A kdo ví, co by zavedla, kdyby opět tu moc získala. Vždyť třeba to vaše tažení proti antikoncepci, potratům či homosexualitě (mimo té schované pod sutanou) se poslední dobou stupňuje.

bublina říká:

„nad císaři a krály Proč? Vždyť to bije do očí!

kadet říká:

Budeš teď upozorňovat na každou pravopisnou chybu ve všech příspěvcích? To tě lituju. Umlátíš si prstíčky o klávesy.

bublina říká:

Ve všech ne, jenom v těch tvých. A ne na každou, jen na ty, kterých si všimnu. A tahle bije do očí fakt strašně :-)

honzah (věk: 26) říká:

Tohle by bylo na další dlouhý rozbor – přinejmenším filozofická otázka, zda se přihlášení třeba Největšího Čecha k víře dá brát jako nadvláda katolické církve nad ním.

Problém potratu je v tom, že ho nevnímáme jako otázku svobodné volby, a to z důvodu zatažení 3. osoby, které se nikdo neptá na názor. (On se třeba v ČR teoreticky nemusí ptát nikdo ani té 2. osoby.)

Namítneš možná: ,,Nemusí si to myslet každý, je to jen shluk buněk.´´

Pak je taková kandidatura konzervativního křesťana vlastně legitimním demokratickým testem, zda je o něčem přesvědčeno 5, 10 nebo třeba 70 procent voličů.

kadet říká:

Tím největším Čechem myslíš Karla IV? (K samotné té anketě mám výhrady, ale to je jiná diskuse)

Myslím, že Karel IV. byl sice pobožný, aspoň to dával silně najevo, ale byl si tak silný v kramflecích, že si do své politiky nenechal papežem kecat. Spíš naopak – on právě tou okázalou svojí pobožností a obratnou diplomacií využíval velké církevní moci k vlastní vládě. (já jsem přece nenapsal, že všichni císařové si nechali od církve diktovat)

Co se týče interrupcí – podle mě interrupce není vraždou, protože embrio ještě není živým tvorem. Je snad někde v Písmu psáno, že už před narozením má člověk duši?

Kuba říká:

Ještě se opravím. Správné znění věty, kterou jsem psal výše, je: Miluj Boha nade všechno a bližního svého jako sám sebe. To nade všechno tam také hraje určitou roli. A to je ten hlavní smysl života, o kterém jsem mluvil – milovat Boha nade všechno.

bublina říká:

„Je možné, aby dva lidé, co se milují a jsou spolu, neměli před svatbou (počítejme tak jeden až dva roky) pohlavní styk?“

S přítelem jsem chodila a později bydlela několik let a pohlavní styk jsme spolu neměli (byla jsem panna), takže to je možné. Když se dva lidé mají rádi, mohou spolu provádět mnoho věcí a užít si mnoho zábavy a orgasmů (společných i postupných) co hrdlo (a nejen hrdlo) ráčí. Pro uspokojení (sexuální) muže i ženy není nutný pohlavní styk (penis v pochvě) a sexuální touhu si lze projevovat a uvolňovat mnoha rozličnými (a leckdy zábavnějšími a příjemnějšími) způsoby než souloží :-) Ale mám pocit že to ti nepomůže, protože tyhle hrátky by církevní představitelé považovali za přímou jízdenku do pekla i u sezdaného páru, protože nevím proč, oni chtějí aby lidé trpěli a trápili se, místo toho aby si užívali :-)))

Kuba říká:

A můžu se zeptat, proč jsi to tak dělala? Je to sice intimní, ale zajímá mě to. Nemusíš odpovídat, pokud nechceš. Nechci tě nutit.

„Tyhle hrátky by církevní představitelé považovali za přímou jízdenku do pekla i u sezdaného páru“

Ano, další tím můžeme probrat další věc: Proč církvi vadí tyto sexuální hrátky? Vím, že mezi sexem a pohlavním stykem je rozdíl, ale osobně si myslím, že obojí má u církve váhu stejně těžkého hříchu. Takže si nevybereš.

bublina říká:

Proč? Protože jsem chtěla :-) Jinak nevím, na co se přesně ptáš tím zájmenem „to“. Jsem ateistka, nevěřím v Boha ani bohy, ale měla jsem naivní představu zachovat si panenství až do svatební noci. Bylo to iracionální, spíše z recese, jaksi navzdory všemu co se dělo v mém okolí. Přečti si mé první komentáře v diskusi o panenství (asi pod článkem Diskriminace netknutých). Experimentování s různými nekoitálními praktikami nám umožnilo mnohem lépe se poznat a užívat si mnohem více, než co jsem slyšela od souložících kamarádek. Zároveň to byla nejlevnější a nejspolehlivější antikoncepce (když si člověk dával pozor, aby sperma nestříkalo nebo nestékalo na genitálie) :-)

Ty ses ptal na soužití bez „pohlavního styku“ a ne bez sexu, ocitovala jsem ti na co reaguji právě proto, že mnozí v tom rozdíl nevidí :-) Proč to vadí církvi nevím, petmk ti celkem rozumně napsal jednu z možných motivací tak přísné regulace sexu ze strany církve a jejích představitelů. Ale do těhle diskusí nechci moc zasahovat, nic nevyřeší, málokoho přesvědčí. Mám svůj názor na život, jeho hodnoty a cíle a podle toho se chovám. Církev jako autoritativní instituci neuznávám (je to podobná verbež jako politici, kteří sledují jen vlastní sobecké zájmy a touhu po moci a ostatní jen využívají) a náboženskou víru chápu jen jako berličku pro ty, kteří si neumí udělat názor vlastní a hledají něco jednoduchého, co je povede životem.

Takže si vybereš – jinou církev (tolerantnější) nebo žádnou. To, že se nebudeš hlásit k žádné církvi neznamená, že nemůžeš dál věřit v co chceš, v Boha, Krista, čerpat informace a pomoc z Bible, uznávat křesťanské hodnoty, … ale nemusíš si nechat diktovat a poroučet o jiných lidí, kteří ti vnucují své představy o Bohu a vykládají si Slovo Boží tak, aby vyhovovalo jejich nízkým a sobeckým zájmům a upevňovalo jejich moc.

Kuba říká:

Myslím, že je načase žít si život tak, jak se mi to bude líbit a začít mít vlastní názor. Je docela zvláštní, kolik dalších výmyslů a „blbostí“ si církev vymyslela. Abych to tak nějak vysvětlil:

  1. víra v Boha

Budu věřit v to, co hlásá Bůh i skrze Ježíše. Inspiraci budu brát z bible.

  1. víra v Boha a v církev

Stále věřím v Boha, ale zároveň se musím smířit s tím ostatním, co vymyslela církev. Vlastně ani pořádně nevím, co řekl Bůh a co církev, a tak radši věřím ve vše.

Dva úhly pohledu…

honzah (věk: 26) říká:

Když chceš žít podle vlastního názoru, tak moc nechápu, proč se tady na něco ptáš? :-)

bublina říká:

Vlastní názor si člověk dělá na základě dostupných informací – vzdělává se, čte, ptá se na to čemu nerozumí, konfrontuje své názory s ostatními, … Pokud těch informací je málo, tají se, nebo je člověk nedokáže zpracovat, pochopit a dát do souvislostí, vlastní názor si nemůže vytvořit a nezbývá mu než převzít názor někoho jiného a věřit, že je správný. To je princip každé víry – když nemám informace nebo je neumím zpracovat, nerozumím jim, musím věřit tomu co mi tvrdí ostatní – nejlépe nějaká autorita. Ta tomhle principu fungují všechny církve a proto se dostávají do sporů s vědou, kde je způsob vytváření názorů a poznávání světa naprosto odlišný.