Adolescence

Období dospívání od puberty do dospělosti, zhruba během studia na střední škole.

Související slovíčka: , , ,

Adolescencia

Po článkoch a prinášam ďaľsí o Adolescencii.

Toto obdobie sa označuje aj ako postubescencia,ako mladistvý vek, ako obdobie mládenca a devy,obdobie mládenectva a obdobie dospievania.

Dolný medzník tvorí ukončenie rýchleho telesného dozrievania a začiatok rýchleho psychického dozrievania (15–16 rokov),

horná hranica (18–21 rokov) znamená dosiahnutie plnej psychickej zrelosti.

Dospievanie

Dospievajúci už nie je dieťa a nie je ešte dospelý. Svoju vyhranenú pozíciu si uvedomuje, chce sa stať dospelým, chce dokázať, že už nie je dieťa. Ak mu v tom dospelí pomáhajú a uľahčujú mu cestu k dospelosti, celý proces prebieha relatívne hladko. Avšak pokiaľ mu to neuľahčujú tak......

Sexuální vývoj v dětství a dospívání

V tomto článku se budeme zabývat sexuálním vývojem dítěte od narození až po ukončení dospívání. Povíme si něco o tom, že masturbace (onanie) není nic neobvyklého ani v časném dětském věku a natož v pubertě, kdy je tato činnost dosti rozšířená jak u chlapců, tak u dívek. Dozvíme se, jak probíhá sexuální dozrávání u obou pohlaví a podle jakých známek posuzujeme správný sexuální vývoj a jaká velikost penisu a varlat po ukončení dospívání je v naší populaci běžná.