BDSM

Synonyma: Bondage Domination Sadism and Masochism

Oblast sexuální aktivit od fetišismu až po fantazijní hrátky (role playing). Vzrušení a sexuální prožitek se navozuje znehybňováním, dominancí a submisivitou, sadismem a masochismem.

Související slovíčka: , , , , , ,

Bondage - Závěr

Další, trochu odtažité úskalí je v právním postavení. Podle českých zákonů je každý člověk svobodný a nedotknutelný. Proto každé omezení jeho pohybu a svobody je možné pouze na základě zákona. Dále upozorňuji na ustanovení trestního zákona o ohrožování mravnosti, a to u osob mladších 15 let, a také na ustanovení o omezování osobní svobody.

Bondage - Na co si dát pozor

Prvním a alespoň zpočátku nevyhnutelným problémem jsou nejrůznější odřeniny a spáleniny kůže obou partnerů, především však na těle partnera svazovaného. Při samotné bondage proto postupujete vždy pomalu! Času je dost a nikdo vás nehoní. Kromě bezpečnosti je značnou výhodou pomalého postupu skutečnost, že s časem stráveným v úvazu vzrušení svazovaného partnera roste. Na to nikdy nezapomínejte.

Bondage - Bezpečnostní a jiná opatření

Podobně jako u většiny lidských činností, ani při bondage se nevyhneme větším či menším úrazům. Proto Vás opakovaně upozorňuji, abyste bezpečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

Bondage - Vázání

Pokud použijeme mechanických pout, tak na oboje končetiny. Pomocí provazu pak stáhneme ruce dozadu a následně partnerovi poručíme, aby si klek. Provazem stáhneme kotníky k sobě. Za oka v poutech na rukou protáhneme volné konce provazů a partnera stáhneme směrem dozadu. Možné je partnera položit a ohnout jeho dolní končetiny v kolenou, čímž jej dostaneme do polohy zvané “kozelec“.K tomuto textu jsem chtěl přiložit některé fotografie z mých vázání, ale raději vás odkáži na www.carodejka.com, kde jsou některé velmi zajímavé. Hledat můžete také na www.bdsmklub.com. Na Internetu jsou k nahlédnutí i další snímky. Na několika z nich můžete vidět zdařilé japonské úvazy, které jsou velmi technicky složité a časově náročné, jelikož jejich součástí jsou různá nepřirozená ohnutí končetin, prohnutí trupu či zejména závěsy, jimiž jsou Japonci přímo posedlí.

Bondage - Jak na to a čím?

Naprosto nezbytnými se pro vázání ukazují být provazy. Začněme tedy u nich. Pro naší hru mohou být jakékoli a je možné je kombinovat s řemeny, řetězy, popruhy a pouty. Ta pak mohou být kožená anebo kovová. Nebojme se a přiberme do hry ještě igelit a kožené postroje, speciálně zhotovené pro znehybňování končetin, nebo jednotlivých částí těla (Pamatujete na středověk?).

Bondage - Proč mi to děláš?!

Bondage je velice zvláštní sexuální praktika – je nekrvavá, u obou partnerů rozvíjí obrazotvornost a kreativitu, a pokud chápou ducha ve východním slova smyslu, vlastní přístup k bondage je zároveň zdrojem velikého sexuálního vzrušení. Při vlastním provedení využívá bondage především pocit znehybnění (viz pojednání o kategoriích), který řada lidí prožívá po svém a s vlastní fantazií. Znám mnoho lidí, kteří prožívají vrcholné pocity už v okamžiku, kdy spatří provaz nebo jej ucítí na svém těle. Přitom však nahota není při bondage nezbytná.

Bondage - Submisivní a dominantní

Obecně lze říci, že jsou to osoby závislé na druhém člověku, tedy na dominantním jedinci, který vede submisiva k jeho, ale i vlastnímu uspokojení. Submisivní člověk je svým způsobem každý, neboť každý z nás je v každém okamžiku na někom závislý. Jen pro příklad jedná se také o zaměstnanecký poměr. Tento vztah je však definován něčím jiným, a to pracovní smlouvou, i když se někdy stává, že i přes právní vymezení může dojít k jiné závislosti – závislosti na stavu, kdy je člověk řízen. Taková potřeba je opět samozřejmě individuální, neboť souvisí s vrozenými dispozicemi (introverze) a sociálním prostředím (výchovou). Jedinec ve veřejném vedoucím postavení tak může být právě v sexuální oblasti submisiv. Osobně znám mnoho top managerů, kteří řízením velkých lidských kolektivů vydělávají ještě větší peníze, aby jimi následně rádi zaplatili za pocit, že jsou někým vedeni.

Bondage - Komu to prospěje?

Používání provazu na sobě či druhém jedinci má na sexuální fantazii i na samotný sexuální prožitek blahodárný vliv. Zvyšuje se tím sexuální napětí, prožitek se umocňuje a následné uvolnění je hlubší. Vlastním vázáním se rozvíjí obrazotvornost, a pokud je bondage dobře chápána, je to naprosté sexuální vybití.

Bondage - O lidské sexualitě obecně

Jak všichni dobře víme, zástupci flory i fauny na planetě Zemi se dělí na samčí a samičí jedince, spojením jejichž faktorů vzniká nový život, tedy nový jedinec. Flora i fauna jsou sexuální, samci a samice si vybírají vhodné protějšky, se kterými chtějí být pro zachování budoucího rodu spojeni. Celá sexuální potence je zde založena jen na spojení samčích a samičích pohlavních orgánů bez dalších možností a fantazií.

Bondage - Historie 2/2

Nejzajímavějším historickým pramenem bondage je Dálný východ, především Čína, Japonsko, Mongolsko a Korea, kde se při praktikování bondage zohledňovala dvě hlediska – zdravotní a výchovné.