CD 4 lymfocyty

Podskupina bílých krvinek, podílejících se na obranyschopnosti. Jejich poškození vede ke narušení imunity. Jsou napadány virem HIV (příčina AIDS).

Související slovíčka: , ,

AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu, se řadí do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus. Virová partikule o průměru 110 mm je tvořena fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými výběžky…AIDS (Acquired Immunode Iciency Syndrome) SIDA (Syndrome D'Immunodeficience Acquise) Syndrom získaného imunodeficitu

1. Původce – agens