Gay

"Výraz pro muže(homosexuála), který tíhne ke stejnému pohlaví. Výraz velmi hojně používaný. "

Související slovíčka: , , ,

Gay svět očima heteračky aneb jak být správnou Fag hag

Buzna, buzerat, teplouš, homouš, bukvice – to všechno jsou názvy, kterými označujeme gaye. Na rozdíl od mnoha národů, kde je homosexuální orientace vnímána velmi negativně, označována jako hřích nebo dokonce jako nemoc, kterou je potřeba léčit, se obyvatelé České republiky k této problematice staví relativně neutrálně až mírně pozitivně a gay komunita je vnímána bez větších problémů.

Ale i přesto si myslím, že názor některých lidí je notně pokroucený a jediné co je tak všeobecně známé je to, že to jsou ti, kteří chodí v růžovém, jsou to takové rozmazlené vykrouceniny a jednou za rok mají v létě svůj průvod Prague Pride, kde je to spíš přehlídka toho „nejlepšího“ z této komunity, než aby to odráželo pravý obraz.

Sex jako byznys

Sex club

Ať se to někomu líbí nebo ne, v dějinách lidstva se vždy vyskytují lidé, kteří nemůžou nebo nechtějí najít jinou obživu, než poskytovat sexuální služby za úplatu, anebo prostě je jim málo, to co mají, a chtějí získat více. Mohou žít v chudobě, bez možnosti práce, která by jim poskytla vyhovující životní podmínky, nebo potřebují řešit placení dluhů, na které nestačí. V jiných případech se lidem nechce hledat a dělat náročnou práci za málo peněz, mnohdy také nemohou najít uplatnění pro nedostatečnou kvalifikaci, vzdělání či nedostatek praxe. Největším problémem a příčinou prostituce v současné době je nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí a zadluženost.