Kardiotokografie

Synonyma: KTG

Je metoda, při které se kardiotokografem souběžně registrují srdeční frekvence plodu a děložní kontrakce. Provádí se vdruhé polovině těhotenství a umožňuje včasné zachycení eventuelního ohrožení plodu.

Související slovíčka: , , ,