Kryptohomosexuál

Homosexuál, jenž svoji orientaci pečlivě tají, někdy si ji ani sám nepřipouští. V dřívějších dobách, kdy byla homosexualita dokonce i trestným činem, bylo takovýchto jedinců pochopitelně mnohem více než dnes, kdy je moderní společnosti k homosexualitě podstatně více tolerantní.