Nástroje sebeukájení

Existují jak pro muže i pro ženy. Variant nástrojů sebeukájení pro muže existuje jen málo, naopak pro ženy je jejich počet velký. Již od pravěku se k tomu používány kousky dřeva či plody. Nástroje sebeukájení se používaly již u babylónských národů, Egypťanů a Řeků. Již Řekové znali olisbos a i východoasijské národy znaly umělý penis.

Související slovíčka: , , , , ,