Bondage - O lidské sexualitě obecně

Jak všichni dobře víme, zástupci flory i fauny na planetě Zemi se dělí na samčí a samičí jedince, spojením jejichž faktorů vzniká nový život, tedy nový jedinec. Flora i fauna jsou sexuální, samci a samice si vybírají vhodné protějšky, se kterými chtějí být pro zachování budoucího rodu spojeni. Celá sexuální potence je zde založena jen na spojení samčích a samičích pohlavních orgánů bez dalších možností a fantazií.

Flora, ani fauna však nezná sexuální potřebu a fantazii v té podobě, jak jí cítí lidé, jimž naopak matka příroda nadělila tuto potřebu v hojné míře. Člověku je tak dáno, aby pohlavnímu pudu podléhal kdykoli a kdekoli a aby při spojení pohlavních orgánů uspokojoval pomocí svých pěti smyslů i jiné než čistě sexuální potřeby. Proto je jeho sexuální činnost obvykle velmi rafinovaná a člověk při ní často používá předměty, které s ní původně neměly nic společného. Anebo naopak předměty vyrobené právě za tímto účelem. Řeč je samozřejmě o široké škále věcí, klasickým erotickým prádlem počínaje a bizarními kousky ze světa vědy a techniky konče. Někomu ale stačí jen nakrojit meloun.

Každý člověk má svou vlastní sexuální potřebu, kterou realizuje ve fantazii. Šťastnějším a především připraveným jedincům se takovou fantazii podaří naplnit i ve skutečnosti. Lidé při pohledu na jedince obvykle opačného pohlaví cítí nějaké emoce. Budeme-li hovořit o těch kladných, které nás především zajímají, pak jsou to náklonnost, touha a vzrušení. Pokud nás druhý člověk přitahuje, cítíme sexuální potřebu a touhu ji uspokojit. Je-li taková přitažlivost vzájemná, obvykle k tomu i dojde. Tento sexuální pud, vlastní celé živočišné říši, je v lidském rodu povýšen o sexuální fantazii. (Pro zajímavost: Vědci zjistili, že i u živočichů dnes kvůli podnebním změnám, a tedy změnám celého životního prostředí, dochází k úbytku hormonů a v důsledku toho ke změně „životního stylu“, k sexuálnímu strádání a problémům při spojení pro zachování plemene. I sexuální pud zvířat se tedy mění.)

Bible – a ve shodě s ní i katolická církev – praví, že sexuální chování by se mělo omezit jen na početí a zachování lidského rodu. Jakékoli další sexuální chování je z tohoto hlediska vyloučeno. Církvi a jejímu učení jde především o svátost života, s níž je antikoncepce v ostrém rozporu, o potratech nemluvě. S lidskou sexualitou a jejími potřebami to však nemá příliš společného. I když střídmost v sexuálním vztahu je v současné době rovněž aktuální, můžeme říci, že člověk se vždy choval a chovat bude sexuálně.

Lidský sex, jako produkt myšlení, které na tak vysoké úrovni je vlastní výhradně člověku, vychází ze dvou směrů. O prvním, důležitějším už bylo řečeno. Je vlastní celé živočišné říši a jeho účel je jediný – zachování rodu. Druhý, v případě člověka daleko frekventovanější směr je sexuální potřeba a touha, která ovlivňuje lidské chování a jednání. Jeho charakteristika by se zjednodušeně dala vyjádřit takto: Člověk má nějakou sexuální potřebu, kterou se snaží uspokojit a tomu přizpůsobuje své jednání ve společnosti. Uspokojení nebo naopak neuspokojení této potřeby má na člověka vliv, který se odráží zpět na jeho chování ve společnosti. Jedinec, jehož sexuální potřeba je trvale uspokojena, jeví známky duševní vyrovnanosti a spokojenosti. Je-li pak tato potřeba uspokojena prostřednictvím milované osoby a je-li toto uspokojení vzájemné, může to mít na člověka vliv i v oblasti duchovní. Naproti tomu trvalé nenaplnění sexuální potřeby může mít pro člověka závažné zdravotní důsledky, a to především duševní. Takový frustrovaný jedinec pak může být společnosti i nebezpečný. Jednou větou – tedy čím více považuje člověk svou sexuální potřebu za uspokojenou, tím harmoničtěji působí na své okolí, tedy společnost..

Jsou však i případy, kdy člověk pro nejrůznější zdravotní potíže nemůže uspokojení své sexuální potřeby dosáhnout. Tím mám na mysli především nejrůznější psychické bloky, které člověku brání v plnohodnotném sexuálním prožitku a o jejichž příčinách by měli hovořit sociologové, psychologové a hlavně sexuologové.

Aby se někdo snad necítil vedle svých kamarádů méněcenný, pro úplnost dodávám, že sexuální potřeba je věc velice individuální. Někomu pro její uspokojení bohatě postačí pár lechtivých obrázků, někdo by lechtivost nahradil necudností a obrázky rozhýbal. Náročnější jedinci vyžadují třetí rozměr a většinu lidí pak bezezbytku uspokojí standardní pohlavní styk. Nezanedbatelné procento populace však navíc potřebuje sexuální hru. A právě o těch hrách, jejichž pravidla jsou nemyslitelná bez provazů a želez vám chci povyprávět a vysvětlit, že jsou nejen funkční, ale že mohou být i velmi prospěšné.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Lucka99 říká:

Lubino: Já bych až zas tak neřekla, aly líbilo se mi jaks to napsala:D:-D

Lubino říká:

Tenhle článek je snůška vbšeobecných kydů, které by slepil dohromady průměrný žák osmé třídy základní školy.

Carlos Javůrek říká:

Hm, to je trosku freudovský článek, že? .-)