Další pokus o legalizaci prostituce

V červnu 2004 by měl ministr vnitra znova předložit k schvalovacím procedurám návrh zákona o prostituci (rád bych uvedl odkaz, ale bohužel na webu Poslanecké sněmovny, lze nalézt vše jiného, ale ne tento návrh :( ), a asi Vás zajímá, co vše by měl obsahovat a jaké z něj budou plynout požadavky na prostitutky a lidi, kteří mají s touto branží něco společného. Zde je tedy malý přehled. Zákon zavede povinnost zákazníka ověřit, zda má prostitutka platnou licenci, včetně lékařského osvědčení. Bude-li přistižen, že tak neučinil, a prostitut(ka) licenci přitom nemá, mohou oba zaplatit pokutu ve výši až 15 000 korun. Dále mohou být klient i prostitut(ka) potrestáni i za provozování sexu na zakázaném místě. Zákaz nabízet a provozovat prostituci se má týkat úředních budov, školských, kulturních, církevních či zdravotnických zařízení, ale také dálnic, parkovišť, letišť či bytů, v nichž žijí děti nebo mladiství, a okolí těchto míst do vzdálenosti 100 metrů. Z návrhu zákona plynou postihy nejen pro prostituta a jeho zákazníka, ale k mému překvapení i pro lékaře, který zamlčí, že jim vyšetřovaná osoba trpí nemocí, kvůli níž nemůže vykonávat prostituci, postihem je v takovém případě pokuta až ve výši 15 000 korun. Posudek lékaře totiž slouží jako podklad pro získání roční licence. Licence prostitutkám budou udílet úřady pověřených obcí a budou ji moci získat pouze občané zemí ČR nebo států EU starší 18 let. Zákon však neřeší situaci těch, kteří nejsou občany ČR či EU a přitom již v Česku prostituci vykonávají, snad si to uvědomí během schvalovacího řízení i poslanci a tuto díru před přijetím konečné podoby zákona zacelí. Prostituce by měla být dle návrhu zákona rovněž zdaněna jako výkon svobodného povolání. Peníze do státní kasy budou odvádět i provozovatelé nevěstinců, kteří budou povinni platit obci každý rok až 200 000 korun a evidovat počet a dobu pronájmu pokoje. Asi se mnou budete souhlasit, že návrh zákona o prostituci zní vcelku nadějně, ale bohužel je to jen teorie a myslím, že jeho vymahatelnost v praxi bude nad sílu policie, ale nechám se překvapit. Samozřejmě, prvně musí být zákon schválen a že je ho potřeba je bez debaty, například obchodníci z okolí Staroměstského náměstí by ho uvítali co nejdříve, neboť jsou znepokojeni rostoucím houfem prostitutek v Melantrichově ulici, kde dle zprávy ČTK, služebnice lásky agresivně chytají cizince za ruce a pokoušeji se o fyzický kontakt. Ve výsledku to však vypadá tak, že cizinci i místní se radši tamním místům vyhnou, čímž však obchodníci přicházejí o zákazníky a výdělek.