Další stopa dědičnosti homosexuality nalezena

Eric Vilain, University of California, je možná na stopě způsobu dědění homosexuality. Pokud se jeho objev potvrdí, vysvělí se zřejmě i záhada, proč každé z jednovaječných dvojčat může mít jinou sexuální orientaci.

Zjistil na malém vzorku, že homosexualita se nápadně často vyskytovala, pokud teta muže měla mnoho dětí. Záhy objevil spojitost – stejný chromozom X u homosexuálního muže i u jeho tety. Tetičky s touto variantou chromozomu ale měly nadprůměrný počet dětí..

Vypadá to tedy, že se dědí dispozice k homosexualitě, která je vyvážena větší plodností ženy. Ale není to vše, co se během výskumu podařilo zjistit. Zděděná alternativa chromozomu X j ejen dispozice, která umožní homosexualitu „aktivovat“. To, co rozhoduje, je metylace DNA a ta se může lišit i mezi jednovaječnými dvojčaty…

zatím se vše potvrdilo jen na malém vzorku a další výskumníci se patrně pustí do ověřování. Situaci budeme i nadále sledovat…