Graeofilie

Sexuální úchylka, kdy postiženého vzrušují pouze staré ženy.