Hluboká sexuální extáze 2/3

Jak si někdy ozvláštnit nejmagičtější slasti života. Popíšeme si základní znalosti nutné k úspěšnému provozování této „sexuální magie“ a její samotný princip…Jak si někdy ozvláštnit nejmagičtější slasti života.

Změna vnímání

Popíšeme si základní znalosti nutné k úspěšnému provozování této „sexuální magie“ a její samotný princip. Jde o jakési „absolutní prožívání orgasmu“ v polobdělém stavu tzv. denního snění, s pokud možno maximální eliminací sebekontroly. V tomto rozpoložení dostávají veškeré sexuální prožitky zcela novou kvalitu – je zvýrazněna jak intenzita fyziologického ukojení, tak hloubka očistného psychického efektu a pozitivní důsledky obou těchto složek přetrvávají mnohem déle.

Krok přes práh

Za nejdůležitější však lze považovat mechanismus samotného „spuštění“ extatického stavu: ten je totiž navozen cíleným překročením jakéhosi „prahu snesitelnosti rozkoše“ v prvních okamžicích probíhajícího orgasmu. Stručně řečeno, okamžitě po „explozi“ je nutno patnera – partnerku doslova zahltit mnohem silnějším drážděním, než které předtím vedlo k vyvrcholení.

Jak relaxovat

Neznáte-li dosud způsob, jak co nejsnadněji dosáhnout relaxovaného stavu, je nutno několik dnů předem zkoušet relaxovat „nanečisto“, jako trénink před samotným zážitkem. Návod k dosažení tohoto stavu bohužel není jednoduchý – opět jsme u individuality v nejsložitějším smyslu tohoto slova – přesto se o cosi takového alespoň pokusím.

Základem je POLOHA VLEŽE NA ZÁDECH. Pod hlavou polštář optimální velikosti, na jakou jste zvyklí pro spánek. Musíte se cítit doslova „jako v bavlnce“. Příjemně se rozvalujeme a pokoušíme se uvědomit si TÍHU celého těla. Když jí začneme zřetelně vnímat, NEHÝBÁME SE – jsme stále těžší a těžší… Nemyslíme pokud možno vůbec na nic – začínáme si potichu SNÍT s přivřenýma očima. Toto denní snění přichází samo od sebe a je charakterizováno vzrůstem mozkové aktivity typu theta (biofeedback[1]). V této fázi je důležité NEUSNOUT, držet se v magickém prostoru mezi spánkem a bděním. Necháváme zcela volně plynout projekci snových představ, okolí vnímáme jen vzdáleně. Když se (obvykle po několika pokusech ukončených slyšitelným chrápáním :-)) naučíme v tomto stavu bez námahy udržet, lze hovořit o úspěchu, který nám otevírá cestu dále.

S kým do toho jít

„Vážnost“ či „trvalost“ partnerského svazku je zcela irelevantní. Není důležité, jedná-li se o dlouhodobý vztah trvající již několik let či naopak o náhodné seznámení výrazně sexuálního charakteru. Naprosto základním předpokladem však je (především u „nového“ vztahu) alespoň několikadenní intenzivní tělesné soužití a z něho plynoucí zkušenosti týkající se reakcí svého protějšku na různé sexuální podněty a praktiky. Každý má rád něco jiného a musíme tedy přesně vědět, jakým způsobem přinést milované bytosti co nejvíce rozkoše.

Čeho se vyvarovat

Tím se dostáváme k velmi důležité věci. Již v úvodu jsem naznačil, že v Sexu prakticky neexistuje nic „nečistého, nevhodného atd..“. Nejzákeřnějším nepřítelem fyzické Lásky je totiž zcela nemístný sexuální . Tento destruktivní psychovirus máme zakódován velmi hluboko v podvědomí téměř všichni! Kolektivní vědomí lidského druhu, na které jsme v různé intenzitě každý napojen, je touto nákazou cíleně infikováno od nepaměti a v posledních tisíciletích její atak značně zesílil. Podrobnostmi této smutné záležitosti se zde nelze zabývat, jde o samostatné a velmi obsáhlé téma. Zůstaneme u ověřeného poznatku, že všechna zhoubná sexuální tabu lze odblokovat – způsobů je mnoho, některé jsem již uvedl a jak bylo řečeno, jejich volba je ryze individuální. Vycházím tedy z předpokladu, že jste se oba o jakýkoliv „PsychoViruScan“ již pokusili s celkově pozitivním výsledkem a můžete se navzájem poznávat bez jakýchkoliv stupidních zábran.

Za ideální lze označit stav, kdy doslova každé místečko na těle partnera/partnerky považujeme za krásné, čisté, ba přímo posvátné. Jde o důležitější věc než se na první pohled zdá – jen tak můžete objevit např. fakt, že Vaší partnerce je navýsost příjemný či jiná méně obvyklá praktika. Při zachování elementární hygieny není jediný důvod jí toto (či jakékoliv jiné!) potěšení nedopřát. Obdobných příkladů by se našlo u obou pohlaví nepočítaně. Estetika je záležitost velmi relativní a snadno ovlivnitelná zmíněnými psychoviry, což může v konečném výsledku zničit nejmagičtější krásy života. Mnoho mužů by si mělo sáhnout do svědomí – nakolik je pro Vás ženské přirození krásné (!!!) po všech stránkách, z hlediska všech smyslových vjemů? Nesídlí ve Vašem podvědomí rezidua některé „sexuálně-pseudoestetické“ infekce?[2].

Samozřejmostí je naprostá eliminace strachu z nežádoucího těhotenství. Jelikož by případná manipulace s kondomem v pokročilejších fázích zážitku nepochybně zmařila předchozí snahu o naprostou „pohodu“, přichází v úvahu pouze hormonální antikoncepce, ev. nitroděložní tělísko (to je však z gynekologických příčin vhodné jen pro striktně monogamní dvojice).

Vzhledem k základům této praktiky (relaxovaný stav se ztrátou sebekontroly „prožívajícího“ a naopak nutnost maximálního soustředění „dávajícího“) je téměř vyloučeno, aby oba partneři prožívali svou extázi zároveň při jediném sexuálním aktu – oba se tedy postupně vystřídají v rolích dávám/přijímám. Pořadí je čistě záležitostí dohody, osobně však preferuji (a doporučuji) variantu, kdy si nejprve přijde na své ona. Z důvodu značně odlišného stupně důležitosti některých pasáží pro jedno či druhé pohlaví jsou v dalším textu některé odstavce odlišeny – uzavřeny do čitelných „tagů“ [MAL] a [FEM].

[MAL] Nyní bude následovat krátký „gynekologický exkurs“ – pokud Vám cosi takového připadá jakkoliv „přízemní“, „vulgární“, „neestetické“ či jinak nevhodné, pak je s Vaším chápáním Sexu cosi v nepořádku a tímto čtením pouze ztrácíte čas. Je totiž důležité nalézt v pochvě tzv. G-bod. Pozor, nejde o zcela jednoduchou záležitost. Toto citlivé místo nacházející se několik centimetrů uvnitř na horní stěně vaginy (tedy směrem „k bříšku“) může, avšak nemusí být na pohmat patrné. Začneme tedy tím, že svojí „spolupachatelku ve spiknutí Lásky a rozkoše“ zahrneme něžnostmi, vydráždíme její pohlaví k dostatečnému zvlhčení a pokusíme se G-bod najít prstem, který pomalu zavádíme do pochvy a jemně prohmatáváme každé místo poševní klenby v uvedeném směru.  – místo skrz naskrz protkané citlivými nervy přenášejícími slastné pocity v jiné kvalitě než při dráždění poštěváčku – mívá velikost drobné fazolky mírně vystupující z poševní stěny. Pokud jej přímo nahmátnete bříškem prstu (což je pro ženu velmi příjemné), zapamatujte si jeho polohu i hmatový vjem, kterým jste jej rozpoznali. Není-li však G-bod hmatný, je nutno postupně dráždit různá místa na horní stěně poševní klenby a sledovat, kdy partnerka zareaguje nápadným projevem slasti. Na tomto místě pak pokračujte intenzivnějším drážděním – pokud následuje sladká odpověď v podobě sílících projevů rozkoše a markantních příznaků rostoucího vzrušení, pak jste G-bod nalezli. [/MAL]

Jelikož jste následkem tohoto „výzkumu“ s největší pravděpodobností oba silně vydrážděni, je záhodno ponechat „vyšší magii“ na jindy a ihned si navzájem dopřát lahodné ukojení způsobem, jaký máte nejraději.

Základní věci tedy známe – nyní se můžeme zabývat podrobnější přípravou na samotný zážitek. Pro všestranně zdárný průběh je vhodné respektovat tyto zásady:

Příprava

  • Nejméně šest hodin před plánovanou „seancí“ nepožívat kofein v jakékoliv formě či jiná stimulancia, tyto látky Vám totiž spolehlivě znemožní hlubší relaxaci. Pokud již jste takoví „nescafe-závisláci“ jako kupříkladu já, pak alespoň omezte příjem kávy natolik, aby jste cítili lehkou (nikoliv však nepříjemnou!) únavu.
  • Během této doby taktéž nezaměstnávat svou mysl ničím stresujícím či namáhavým. Pusťte z hlavy např. přitroublého šéfa, nelidské poplatky za telefon (resp. internet), imbecily kteří Vám kradou konopí ze zahrádky. Vyvarujte se náročné duševní práci, o fyzické ani nehovořím.
  • Všemi způsoby vyloučit jakékoliv vnější vyrušení během zážitku! Odpojte telefon a zvonek, vypněte mobil, CB či jiná elektronická pojítka s okolním světem. Pro nikoho nejste doma!

Pokud Vám část těchto příprav cosi nápadně připomíná (korektní setting před psychedelickým sezením, že?), nejste nijak daleko od pravdy. Podobnost není vůbec náhodná – v obou případech je výsledek velmi ovlivněn rozpoložením, ve kterém se nacházíte krátce před zážitkem.

  • Krajně nevhodná je předchozí sexuální abstinence delší než jeden den. Důvody jsou nasnadě: sice po sobě budete lačnit jako divoká zvířata (což je samo o sobě pozitivní), těžko se Vám však podaří dosáhnout relaxovaného stavu. Jakmile se k sobě přiblížíte, dostane ukojení sexuálních potřeb absolutní prioritu a veškerá „relaxační předsevzetí“ rázem vezmou zasvé.
  • Po celou dobu kolem sebe budete potřebovat dost místa a co největší pohodlí. Máte-li tedy „příliš malý pelíšek“, jsou optimální volbou matrace a deky či kožešiny na podlaze. K tomu samozřejmě vhodný výběr polštářů různé výšky a velikosti.

POZNÁMKY:

[1] Biofeedback: Neocenitelnou pomůckou je biofeedback – možnost sledování vlastní mozkové aktivity pomocí technických prostředků. Jedná se o převod některých měřitelných veličin na senzoricky vnímatelné signály (zvuk, světlo). V ideálním případě jsou vyhodnocovány mozkové biopotenciály – spektrum křivek EEG, což je ovšem z technického hlediska dosti náročná záležitost. Mnohem častěji je tedy z „finančně úsporných“ důvodů snímán měrný odpor kůže. Touto funkcí jsou vybaveny některé modely tzv. psychowalkmanů. Biofeedback představuje pro zájemce o různé relaxační techniky totéž co dalekohled pro astronomy – při jeho použití dosáhneme relaxovaného stavu mnohem snadněji a rychleji.

[2] Přiklad „sexuálně-pseudoestetické“ infekce: Před několika lety za mnou přišel v práci kolega konzultovat jistý odborný problém. Protože na mě po promilované noci muselo být na první pohled patrné „kde jsem byl a co jsem dělal“, neodpustil si krajně idiotskou a pro mne pohoršující poznámku: „..no jó, kunda je skvělá věc ale zblízka je to jako když zívá vůl…“. Z určitých taktických důvodů jsem jej přímo nenazval hovězím dobytkem jehož pojmenování sám použil. Místo toho jsem obrátil řeč k tématu s kterým původně přišel obtěžovat – tedy k aplikaci keramických rezonátorů v úzkopásmových zesilovačích. Jelikož o základní teorii obvodů věděl dotyčný vůl přibližně tolik jako o Sexu, byla celá rozprava o ..... hm, řekněme třeba o ničem.

Další díly seriálu

,

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Nikisek říká:

muzou dokyky na vajecniky vzrusovat?

godi říká:

Nikisek: no nevim jak by ses k nim dostal/a