Implanon - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Etonogestrel 68 mg

Výrobce: N.V.Organon, Oss, Nizozemí

Výrobce

N.V.Organon, Oss, Nizozemí.

Složení

Etonogestrel 68 mg v 1 tyčince.

Charakteristika

Co je Implanon a co obsahuje? Implanon je malá, částečně ohebná plastická tyčinka o délce 4 cm a průměru 2 mm, obsahující 68 mg účinné látky etonogestrelu. Malé množství této látky se neustále uvolňuje do krevního oběhu. Vlastní tyčinka je vyrobena z kopolymeru ethylenu s vinylacetátem, umělé hmoty, která se v lidském těle nerozpouští.

Jak funguje?

Implanon se umístí přímo pod kůži. Do těla se z něj neustále uvolňuje malé množství jednoho z ženských hormonů – progestagenu etonogestrelu. Tento hormon má dvojí účinek:

 • zabraňuje uvolňování vaječných buněk z vaječníků;
 • vyvolává změny děložního čípku, které ztěžují průnik spermií do dělohy.

Díky tomuto účinku Vás Implanon chrání před otěhotněním po dobu 3 let. Implanon je jednou z mnoha metod jak zabránit těhotenství. Další často užívanou metodou kontroly otěhotnění jsou kombinované pilulky. Na rozdíl od kombinovaných pilulek může být Implanon používán ženami, které nemohou nebo nechtějí užívat estrogeny. Při používání Implanonu nemusíte každý den myslet na to, že si máte vzít pilulku. Proto je Implanon velmi spolehlivý. Při užívání Implanonu může být vaginální krvácení nepravidelné nebo může zcela zmizet. Může dojít ke zmírnění menstruačních bolestí. Implanon můžete přestat používat kdykoliv (viz též Když chcete přestat Implanon používat).

Indikační skupina

Proč používat Implanon? Aby nedošlo k otěhotnění. Při správném používání Implanonu je pravděpodobnost otěhotnění velmi nízká.

Kontraindikace

Kdy nesmíte používat Implanon? Implanon nepoužívejte, vztahuje-li se na Vás některý z níže uvedených stavů a onemocnění. Na tuto skutečnost upozorněte svého lékaře ještě před zavedením Implanonu. Váš lékař Vám může doporučit používání nehormonální metody kontracepce.

 • Máte-li trombózu. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě, např. na noze (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).
 • Máte-li žloutenku (zežloutnutí kůže), nebo závažné onemocnění jater.
 • Máte-li rakovinový nádor, který roste pod vlivem gestagenů.
 • Máte-li vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.
 • Jste-li těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.
 • Jste-li alergická na některou ze složek Implanonu.

Projeví-li se poprvé některý z těchto stavů během používání Implanonu, ihned se poraďte se svým lékařem.

Specifika užívání

Co musíte vědět před a během používání Implanonu? Implanon stejně jako ostatní metody hormonální kontracepce nechrání před infekcí HIV (AIDS) ani před dalšími sexuálně přenosnými chorobami.

Než začnete používat Implanon

Používáte-li Implanon a vztahuje-li se na Vás kterýkoliv z níže uvedených stavů, je možné, že budete potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař Vám podá podrobné vysvětlení. Proto týká-li se Vás některý z následujících bodů, informujte o tom svého lékaře ještě před zavedením Implanonu.

 • Máte nebo jste měla rakovinu prsu;
 • máte rakovinu jater;
 • měla jste někdy trombózu;
 • jste diabetička;
 • máte nadváhu;
 • trpíte epilepsií;
 • trpíte tuberkulózou;
 • máte nebo jste měla chloazma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření. Možné závažné okolnosti

Rakovina prsu

Rakovina prsu se může vyskytnout u všech žen bez ohledu na to, zda hormonální kontracepci užívají či nikoliv. U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Po ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání pilulek je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je u žen užívajících pilulky ve vyšším věku nárůst případů rakoviny prsu vyšší. Na délce užívání pilulek záleží již méně. U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 20 let, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 30 let, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40 let, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným případům. Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u uživatelek pilulek je méně často v pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány, a karcinom prsu je tak odhalen dříve. Tato informace se týká žen užívajících kombinovanou pilulku, může se však týkat i žen používajících jiné formy hormonální kontracepce, jako například implantáty.

Trombóza

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. plicní embolii, jejíž následky mohou být fatální. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda pilulku užíváte či nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství. Riziko je vyšší u žen užívajících kombinovanou pilulku než u těch, které ji neužívají. Má se za to, že je riziko u žen, které užívají pouze gestagenní antikoncepci jako je Implanon nižší než u těch, které užívají pilulky obsahující i estrogeny (kombinované pilulky). V každém případě však není riziko tak vysoké jako v těhotenství. Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, navštivte ihned svého lékaře (viz též Kdy musíte vyhledat lékaře?).

Nežádoucí účinky

Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný, dlouho přetrvává, nebo zpozorujete-li změnu svého zdravotního stavu, o níž se domníváte, že by mohla být způsobena Implanonem, uvědomte o tom svého lékaře.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky spojené s užíváním hormonálních antikoncepčních přípravků jsou popsány v oddílu Co musíte vědět před a během používání Implanonu?. Seznamte se, prosím, s dalšími informacemi v tomto oddílu a bude-li to třeba, poraďte se vždy ihned se svým lékařem.

Ostatní možné nežádoucí účinky

Mezi nežádoucí účinky běžně uváděné ženami, které používají Implanon, patří:

 • akné;
 • bolesti hlavy;
 • zvýšení tělesné hmotnosti;
 • pocit citlivosti nebo bolestivosti prsů;
 • vypadávání vlasů;
 • depresivní nálady;
 • emoční labilita;
 • změny libida;
 • bolesti břicha;
 • bolestivá menstruace.

Stane-li se některý z těchto nežádoucích účinků pro Vás obtížným nebo bude-li dlouho přetrvávat, poraďte se, prosím, se svým lékařem. Kromě těchto nežádoucích účinků bylo v ojedinělých případech pozorováno zvýšení krevního tlaku. Při zavádění nebo odstraňování Implanonu může někdy dojít k vytvoření modřiny, v ojedinělých případech se vyskytla bolest, svědění nebo infekce. Ojediněle se v místě implantace vytvoří jizva. Nebyl-li implantát zaveden správně, může dojít k jeho vypuzení.

Vaginální krvácení

Při používání Implanonu se může v nepravidelných intervalech vyskytovat vaginální krvácení. Může se jednat o mírné špinění nebo o silnější tzv. „krvácení z průniku“, které vypadá spíše jako menstruace. Je také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. To neznamená, že pro Vás Implanon není vhodný nebo že Vám neposkytuje ochranu proti početí. Obecně platí, že nemusíte nic podnikat. Poraďte se však se svým lékařem v případě výskytu silného nebo déletrvajícího vaginálního krvácení.

Ovariální cysty

Při používání všech hormonálních kontraceptiv s nízkou dávkou hormonů se mohou na vaječnících vytvořit drobné váčky naplněné tekutinou. Nazývají se ovariální cysty. Obvykle samy zmizí. Někdy mohou vyvolat mírnou bolest břicha, vážnější problémy mohou způsobit jen vzácně.

Interakce

Některé léky mohou správnou funkci Implanonu narušit. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, hydantoináty, barbituráty) a tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin). Vždy upozorněte lékaře, který Vám předepisuje Implanon, na léky, které již užíváte.

Těhotenství

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí Implanon používat. Antikoncepční prostředky založené pouze na gestagenu neovlivňují produkci nebo kvalitu mateřského mléka. Malé množství aktivní látky Implanonu sice přechází do mateřského mléka a může být pozřeno dítětem, ale neexistují žádné příznaky nějakého rizika. Sdělte svému lékaři, jestli Vaše dítě vykazuje nějaké příznaky, o kterých si myslíte, že by mohly být důsledkem používání Implanonu.

Dávkování a způsob použití

Jak používat Implanon? Zavádět a odstraňovat Implanon smí pouze lékař. Po domluvě s Vámi určí lékař nejvhodnější dobu pro zavedení. Tato doba závisí na Vaší individuální situaci (například na způsobu kontroly početí, který dosud používáte). Zavedení i odstranění Implanonu probíhá v lokální anestézii. Implanon se zavádí přímo pod kůži, na vnitřní straně horní části paže (té, kterou nepoužíváte při psaní, viz též Více o Implanonu. Je to podobný zákrok jako při odběru krve. Implanon je třeba odstranit nebo vyměnit do 3 let od zavedení. V ojedinělých případech je odstranění implantátu poněkud obtížnější, pokud vycestoval z místa původního zavedení.

Když chcete přestat Implanon používat

Používání Implanonu můžete ukončit kdykoliv. Požádejte svého lékaře, aby Vám Implanon odstranil (viz též Více o Implanonu). Nechcete-li otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiných spolehlivých metodách kontroly početí. Pokud jste ukončila používání Implanonu proto, že si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Více o Implanonu

Zavedení a odstranění Implanonu jsou jednoduché, minimálně invazivní zákroky. Lze je provést během krátké doby. Před zavedením nebo odstraněním Implanonu se používá lokální anestetikum.

Jak probíhá zavedení Implanonu?

 • Zavedení Implanonu provádí lékař.
 • Pro snadnější zavedení Implanonu si lehnete na záda s paží mírně pokrčenou a vytočenou směrem ven.
 • Implanon se zavádí do vnitřní strany horní části paže (té, kterou nepoužíváte při psaní) pomocí speciálního aplikátoru.
 • Místo zavedení se na kůži označí, dezinfikuje a znecitliví.
 • Po napnutí kůže se jehla zasune v celé své délce přímo pod kůži.
 • Po rozlomení sváru se jehla vytáhne, zatímco implantát zůstane v paži.
 • Lékař překontroluje správné zavedení implantátu.
 • Na místo implantace se přiloží sterilní gáza s tlakovým obvazem pro snížení možnosti vzniku modřiny.

Jak probíhá odstranění Implanonu?

 • Odstranění Implanonu provádí výhradně lékař.
 • Lékař zjistí polohu konce implantátu.
 • Paže se dezinfikuje a znecitliví.
 • Těsně pod koncem implantátu se provede drobný řez v podélném směru paže.
 • Implantát se zlehka vytlačí směrem k řezu a odstraní klíšťkami.
 • Někdy může být implantát opouzdřen. V takovém případě je třeba před odstraněním implantátu naříznout tkáň.
 • Řez se uzavře proužkem náplasti – tzv. „motýlkovým stehem“.
 • Na místo řezu se přiloží sterilní gáza s tlakovým obvazem pro snížení možnosti vzniku modřiny.

Upozornění

Řízení motorových vozidel. Nebyl pozorován žádný vliv Implanonu na pozornost a soustředění.

Kdy musíte vyhledat lékaře?

Pravidelné prohlídky. Při požívání Implanonu Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Frekvence a povaha těchto prohlídek bude záviset na Vašem zdravotním stavu.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • si všimnete známek, které by mohly signalizovat trombózu (například silná bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudníku neznámého původu, dušnost, neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev);
 • vypadáte, jako byste měla žloutenku (zežloutnutí kůže, nebo se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha (možnost postižení jater);
 • jste si v prsu nahmatala bulku;
 • se u Vás dostaví náhlá, silná bolest v dolní části břicha (možnost mimoděložního těhotenství);
 • má být omezena Vaše pohyblivost (například máte být upoutána na lůžko) nebo máte podstoupit operaci; v tom případě se poraďte se svým lékařem nejméně 4 týdny předem;
 • máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;
 • máte podezření, že byste mohla být těhotná.

Příbalová informace

Přečtěte si, prosím, tento leták pozorně ještě před zavedením Implanonu. Poskytne Vám informace, které Vám mohou pomoci při rozhodování o používání Implanonu. Také Vám poradí, jak Implanon správně a bezpečně používat. Máte-li další otázky nebo nejasnosti, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Balení

1 implantát s aplikátorem v jednom balení.

Datum poslední revize:

7.2.2001 (č.j. 20366/00) 2001/02/07

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Tereza (věk: 29) říká:

Ahoj, Implanon mi moc vyhovoval, měla jsem ho 4 roky, ale byly problémy s vyndaváním. Tyčinka se posunula trochu hlouběji a trvalo přes půl hodiny, než to z té ruky ve dvou (!) vydolovali. Ale i tak jsem si nechala rovnou dát další, jenže ta už z tohoto důvodu bude asi poslední. Měly jste také potíže s vyndáním tyčinky?

Alena (věk: 34) říká:

Ahoj, pře 10 dny mi zavedli Implanon. Zavedení bylo relativně ok. Jak jsem řekla mému doktorovi – po dvou porodech už mě jen tak nic nerozhází ;-)… Měla jsem velkou modřinu, která už skoro zmizela, jen mě to teď dost svědí a místo, kde tyčinku nahmatám, mě trochu zčervenalo. Máte někdo podobnou zkušenost? Je to normální? Byla bych ráda za info. Díky

Sisi (věk: 22) říká:

chtela bych se zeptat ,pred mesice mi byl odtranen implanon,jeste jsem nemela mesicky po vyndani,je mozne ze jsem tehotna kdyz pred 5dny nam praskl kondom?boli me casto podbrisek a strida se leva a prava strana.Predem moc dekuji vsem za vase odpovedi,prosim napiste mi.Sisi

bublina říká:

Co ti na ty bolesti řekl doktor?

Myslíš si, že odpověď na možnost těhotenství od několika neznámých lidí v diskusi bude přesnější než těhotenský test?

Sisi (věk: 22) říká:

u doktora jsem nebyla,ma dovolenou.Jen nemam zkusenosti,tak je to mozny priznak?

bublina říká:

Příznak to být může, ale čehokoliv. Když tě něco bolí máš jít k doktorovi. V akutním případě na pohotovost. Jestli jsi těhotná, ti řekne nejpřesněji těhotenský test, jiné příznaky jsou nespolehlivé.

Sisi (věk: 22) říká:

děkuji,co skonci dovolena,jdu tam:-)

Anonym říká:

Zdravím,

už přes dva roky užívám Cerazette a momentálně zvažuji Implanon.. má někdo z vás zkušenost při přechodu z Cerazette, které je na stejné bázi..? Předem díky za odpověď.

Jana říká:

implanon jsem mela rok ale nejak mi nesedl nic vazneho jen nekolik drobnosti ktere se daly dohromady no tak jsme se ho rozhodla zbavit… vyndani bylo trosku slozite mela jsem ho hodne hluboko dost zarostl malem jsem s nim putovala do nemocnice ale podarilo se. jen se mi dnes na miste vytvoril puchyr uzky a dlouhy jakoby kopie implantatu tak nevim co s tim je to normalni??? ma nekod zkusenost navic strasne svedi…

Cephaelis říká:

Niki: Dík za zkušenosti. :-) K těm věcem, které ses dočetla na internetu – úplně pravdivá není ani jedna, což sis ostatně sama na sobě vyzkoušela. Implanon má právě tu nespornou výhodu proti injekcím, že lze kdykoliv odstranit a dodávku hormonů do těla přerušit. Takže je vhodný pro ženy, které ještě plánují dítě a můžou se tak rozhodnout klidně ze dne na den. A dítě v 38 letech? V dnešní době už určitě žádná výjimka. Jasně, rizika s věkem stoupají, ale v teorii žena může mít děti až do menopauzy. A dneska se opravdu průměrný věk rodiček dramaticky zvýšil oproti době řekněme před 10 lety.

Niki říká:

Já jsem měla implanon už třikrát. Vytahování bylo ve dvou případech trochu složitější, protože tyčinka byla obrostlá tkání, ale nic dramatického.Trvalé špinění jsem měla jen v prvních měsících prvního implantátu. Později moje (inak velmi silná) menstruace zeslábla na minimum. Bolesti ani jiné problémy jsem nikdy neměla. Prostě super ! Třetí implantát jsem si nechala odstranit už po třech měsících, protože jsme se s manželem rozhodli mít na stará kolena ještě dítě. Měla jsem hrůzu z otěhotnění, protože jsem se internetu dočetla, že:

 1. implanon zanechá v těle hormony jěště na několik měsíců dopředu (a co teprve, když je jen 3 měsíce starý…).
 2. v mých 38-mi letech už jsem po záruce
 3. implanom není vhodný pro ženy, které by ještě chlety mít dítě.

Nic z toho se u mě nepotvrdilo ! Dva měsíce po odstranění Implanonu jsem zjistila, že už jsem dva týdny těhotná :-))) Takže se dámy nebojte. A tuhle antikoncepci budu používat určitě i v budoucnu.

Áda říká:

Ahoj všichni. JE mi 23 let a implanon mám již 3 rok a tudíž mě čeká vyndání. Já s tím neměla žádné problémy, až na občasné špinění…a to opravdu občasné a teď v posledních měsících i krátká menstuace. Já jsem spokojená velmi, jen mé dvě kamarádky, které si ho nechaly dát bohužel otěhotněly, ale další dvě jsou stejně v pohodě jako já. Dokonce ho má i moje mamka a taky v pohodě a nemenstuuje. Asi opravdu záleží na individualitě. Jedinou trhlinou je to těhotenství, to mě opravu překvapilo a mé kamarádky taky, protože se matkami stát nechtěly, ale nemají na výběr, už je pozdě na přerušení(také totiž nemají menstruaci, takže těhotenství nepoznaly). Zkuste nejdřív prášky a poté se vrhněte do tyčinky, jako to měly kamarádky, je to asi lepší, já to měla rovnou, ale bylo to naštěstí v pohodě. A

Tereza říká:

Ahoj tak si tady pročítám vaše zkušenosti s Implanonem a budu asi jedina, která s ním neměla nikdy žádný problém. Mám ho zavedený uz druhým rokem. Nemela jsem od te doby zadnou menstruaci a ani zadnou zmenu na svém těle jsem taky nezpozorovala. Jedine mam trosinku strach z toho, jestli po vyjmuti implanonu, budu moc brzy otehotnet nebo to potrva delsi dobu? Tak jestli s tim mate nekdo zkusenost, budu rada za informaci.

Cephaelis říká:

Market: Doktorka káže bludy. Tyčinka není jen pro ženy, které už rodily a není jen pro rozvojové země. Pravda je, že s ní mohou být problémy ve smyslu, že v těle obroste fibrózní tkání hůře se pak vyndavá. Komu ale není proti srsti naříznutí kůže při aplikaci a vyndání, pro toho může být tyčinka ok. A na rozdíl od injekcí se dá její účinek vytažením v případě potřeby rychle přerušit. Kámen úrazu je ale podle mě v tom, že tyčinky smějí zavádět jen lékaři, kteří na to mají školení a certifikát. Takže je docela možné, že pokud to některý gynekolog nemá, raději mlží, než aby přiznal barvu a poslal ženu ke konkurenci.

Market říká:

chtěla sem si nechat tu tycinku zavest, ale doktroka me velmi odradila. pry jsou s tim velke problemy a je to vhodne pro rozvojove zeme.navic je to vhodne pouze pro zeny, ktere uz rodily.

Milada říká:

Děsný, konečně mi končí tříletá zkušennost.Menstruaci jsem měla snad pořád( poměrně silnou ) a když na jeden ,dva dny zkončila tak jsem začala špinit. A pak zase menstruace. Přibrala jsem 8kg. Akné mám jak puberťák. A jak jsem nosila neustále vložku ,tak mám pupínky i tam. Konečně se trubičky zbavím.

petmk říká:

Katch: Praktickou zkušenost sice jako chlap nemám, ale myslím, že se opravdu musí menstruace zbláznit. pokud dobře chápu, tak jediný problém u tebe je zapomínání. Možná by to spravila třeba Evra, Tam se braní redukuje na výměnunáplasti1× za týden a kontrola menstruace je stejná, jako u Cilestu…

Katch říká:

Ahoj, chtěla jsem se zeptat jestli je tady vůbec někdo kdo má s tím Implantonem jenom dobré zkušenosti. Beru Cilest od svých 15 v kuse a občas Pramino. Někdy zapomenu prášek a tak jsem si říkala, že si nechám zavést tyčinku jelikož finančně to vyjde stejně a já osobně jsem s práškama nikdy neměla problém.Jenže jak to tady čtu tak mě to teda dost vyděsilo. Hlavně ta nepravidelná menstruace z toho bych asi zešedivěla…:-(

zzuzana říká:

ahoj, mam zavedeny implanon presne rok…par mesiacov to bolo normalne, no potom som zacala velmi silno a casto krvacat – 3 mesiace som to dostavala kazdy druhy tyzden, potom sa to na dva mesiace spravilo ( dostala som to presne ), no posledne 2 mesiace to nielen, ze dostavam kazdy druhy tyzden, ale krvacam 10 dni silno v kuse a po 5 dnoch to dostanem na par dni zas…buduci tyzden ho dam definitivne odstranit.

Alča + cácorky říká:

Přemýšlím o zavedení této antikoncepce a ráda bych znala vaše zkušenosti. Ty dobré i Ty špatné. Děkuji Alča

Mekina říká:

Ahoj, dnes si jdu nechat vytáhnout Implanon po 3 letech. Mám z toho docela strach,protože ani můj doktor se na to zrovna netěší. Dokonce si mě pozval do ordinace jiného doktora. Aby byli dva. Což mě vyděsilo ještě víc. Nechtějí prý Implanon ani zavádět kvůli problémům při vytahování a následných komplikacích při hojení. Jinak Implanon jsem snášela docela dobře ale mívala jsem třetí rok užívání více cyst na vaječníkách. Musela jsem dostávat injekce na prasknutí a byla mi doporučena změna antikoncepce. Teď přecházím na Yadine a doufám, že to bude lepší. Ať Vám Vaši doktoři častěji dělají kontroly těchto cyst. Také mi bylo řečeno že když se dělají tyto cysty tak je antikoncepce málo účinná. Čemuž moc nevěřím jelikož já otěhotním celkem snadno.Mám 2 děti :-))

verrda01 říká:

Ja jsem si Implanon nechala zavest nedavno.Jak uz bylo uvedeno tady v Anglii je to zadarmo a dokonce nemusis byt registrovana u GP, staci si najit ve svem okoli Family planning Clinic a tam prijit, zaregistrovat se a oni ti to udelaji bud hned a nebo te objednaji.Je jedno v jakem menstruacni dobe tam jdes, a taky je jedno jaky antikoncepcni prasky jsi pred tim brala,ja jsem brala microgynon, ve kterym stale pokracuji az do odebrani celeho plata a pak se uvidi,jak na me implanon bude fungovat.

Dandilek říká:

Já mám inplanon 10 měsíců a moc mi nesedí.Krvácení mám silnější a delší než normálně.V poslední době čím dál tím víc.Akné v normě a občas i migrény,ale nezanevřela jsem na to prostě čekám jestli to přejde jinak to půjde ven.Je to sázka do loterie.někomu to sedne a někomu ne.Cena kolem 5000kč.

Dadida říká:

Ahoj, mám dotaz…můžete mi prosim vás někdo povědět na kolik přijde jeden implantát?? dik moc..když tak pište na breberrka@seznam.cz

ingeone říká:

Já si nechávala implantát zavádět v lednu,šíleně se mi zhoršilo akné,ale po 3 měsících je vše ok,akné se dostalo do normálu,stále je to o něco horší,ale nepřekáží mi.Co se krvácení týče,tak je normální,dalo by se říci že slabší,nicméně trvá déle.Bolesti hlavy nepocituji,ale nemám chut na sex,což mi dost vadí. Když sečtu pro a proti,tak je to velice dobrá antkoncepce,pro líné ženy,jako jsem já,které nechtějí být uvězněny v každodenním polykání prášků. Na úkor této věci musíte ale počítat s tím,že Vám nepomůže zlepšit akné,váhu ani ochlupení.Samozřejmě,že vám ho ani nezhorší. S pozdravem Inge

Sarka říká:

Zrovna pristi tyden jsi jdu nechat zavest Implanon. Jelikoz ziji natrvalo v Anglii, mam to zadarmo.Timeo: Jestli tady legalne pracujes a odvadis dane, jsi zaregistrovana u sveho GP(lekare) tak zadny problem, je to zadarmo a je to jen na tobe. Jak tak ctu vae nazory, polovina je pro a polovina proti. Uprimne, ne vsichni muzou uzivat vsechno a tak si myslim, ze si tim kazdy musi projit sam a nikdo nemuze rict, protoze me to nevyhovovalo, nebude to vyhovovat ani tobe. Dokud to clovek nezkusi, tak nemuze mit jistotu, ze? Treba ja zrovna budu mezi tema nespokojenyma, ale urcite nikoho nebudu odrazovat!!!Clovek nikdy nevi!!!

Sobis říká:

Měla jsem Imlanon zavedený před 3 lety, teď ho mám vyndaný, neboť si chtemě pořídit dalšího potomka. Problémy jsem s ním neměla žádné (i když rodově trpíme na vyšší stážlivost rve a tím spojené riziko trombóz). Naopak. Celou dobu jsme neměla menstruaci (asi 10 měsíců po zavedení Implanonu jsem kojila). Zavedení bylo bezproblémové (asi jako větší injekce), vyndání také. Do 34 let (nebo 35?) VZP proplácí každý rok 500,– Kč na hormonální antikoncepci, takže mi vrátili 1500,– Kč.

XXX říká:

Pouzivam Implanon,lekarka mi ho predepsala a rekla ze je to bezproblemova antikoncepce,i kdyz to tak vubec neni.Mela jsem velmi dlouho celkem silne krvaceni,lekarka rekla ze to nic neni a vubec me nevysetrila a ani nezvala na zadne prohlidky.Rekla at pockam 3 mesice a i kdyz krvaceni trvalo i pote,rekla at jeste pockam.Ted je to asi 2 tydny co nekrvacim,ale taky uz je to skoro pul roku co tuto antikoncepci mam.Ptala jsem se v okoli jestli ma nekdo tuto antikoncepci,asi 3 lidi mi rekli ze ji meli a museli ji vyndat ze stejneho duvodu.Take se ted pokousim najit neake informace,protoze ovicidne od sve lekarky se je urcite nedozvim:( Podle me zkusenosti tedy tuto antikoncepci vubec nedoporucuji

Timea říká:

Ahoj, nevite nekdo nahodou jak to chodi v anglii? Kolik to stoji (protoze h.antikoncepce jsou tady zdarma tak nevim jak to je s implanonem), kdy se zavadi a jestli to tady je vubec dostupne? predem dik.

Berta říká:

godi říká:

cascia: souhlasim s tebou, u pilulky se taky jde prerusit menses,ale myslim ze nemit to rok.. nevim asi by me to vadilo a to dost!

cascia říká:

Já si myslím, že to je docela zásah do těla – hlavně podle toho, co tu popisujete. Fakt je, že to je vlastně i obyčejná pilulka, ale z tohodle bych měla fakt strach…

Lenka říká:

Tak já mám Implanon zavedený už rok, a jsem maximálně spokojená – menstruaci už celý rok nemám – ani trošku, žádné problémy nejsou – i zavádění bylo v pohodě. Žádné modřiny – prostě super věcička.

Cephaelis říká:

Bára: Myslím, že tě odrazuje hlavně proto, že Implanon je opravdu hodně jiná antikoncepce než PRamino. Cerazette ti doporučuje proto, aby sis vyzkoušela, jestli ti nebude gestagenní antikoncepce nakonec na obtíž. Je třeba se smířit s nepravidelným cyklem, nevyzpytatelnou menstruací a to hodně ženám vadí. Nebo ti nesedne z nějakého jiného důvodu. Jakmile jednou investuješ do Implanonu a za dva měsíce ho budeš chtít vyndat, tak je to nejenom nepříjemné, ale taky přijdeš o spoustu peněz. Takže si nemyslím, že by tě lékař varoval zbytečně. Raději si to opravdu vyzkoušej s Cerazette, ať víš, co tě čeká. A k tomu zavádění. Ne každý gynekolog to dělá, musí na to mít speciální školení. Ale v tom by problém nebyl, určitě by tě ten tvůj odeslal ke kolegovi, kdyby to sám v ordinaci nedělal.

Bára říká:

Ahoj, přemýšlím o zavedení implanonu, ptala jsem se na to svého doktora a ten mi řekl, že jsem na to moc mladá a že mi to nedoporučuje, tak nevím, co si o tom mám myslet, když sem píše KATKA, které je 19 let…Chtěla jsem se zeptat, jestli jste před zavedením Implanonu braly prášky Cerazette nebo jste přešli rovnou z vícesložkové antikoncepce???Já teď beru Pramino a byla mi dána rada, že mám nejdříve přejít na Cerazette… Jo a ještě jsem se chtěla zeptat KATKY, kde jí to zaváděli, protože si myslím, že můj doktor mě od toho odrazuje, protože s tím nemá zkušenosti…Díky moc za odpověď

Katka říká:

Implanon mám půl roku, jsem naprosto spokojená, nemusím myslet na prášky(díky své zapomětlivosti jsem zažila pár ošklivých chvil…)

Můžu ho každému doporučit, člověk se cítí trošku jistější,je to rozhodně lepší než polikání prášků. Nechci tady dělat reklamu, přeci jen za reklamu se má platit :o) ale, přeci jen jsem trošku otevřený člověk a tohle je naprosto super věcička, ktará mě a příteli služí spolehlivě půl roku a myslím že bude i dál :o)

ale nevím jestli s ním už někdo neotěhotněl, chtěla bych se na to zeptat, zatím jsem to totiž ještě neslyšela…

Ivan říká:

Přítelkyně si to pořídila asi před 4 měsíci. Před tím brala prášky s hormonální antikoncepcí a ty snášela bez problémů, jen ji omezovalo na to pořád myslet a nezapomenout si je vzít.

Implanon snáší naprosto bez problémů, žádné zdravodní komplikace, chuť k sexu stále stejná :-), krvácení je naprosto minimální (vyšší investice se vrátí na vložkách)… prostě zatím v pohodě! A to je dobře…

Asi bude platit, že žena, která snáší bez problémů tabletky, bude snášet i toto…

Trinity říká:

Přemýšlím, že si nechám zavést Implanon, četla jsem některé vaše názory a zkušenosti, ale spíše se docítám o negativech. Poraďte. Přemýšlím i o pilulkách Cerazette, ale nelíbí se mi, že je musím užívat neustále bez jakékoliv pauzy,

Hanka říká:

Ja ho mam asi 1 a pul roku a je to docela v poho. Tem netrpelivejsim musim rict, ze ten prvni pulrok fakt neni moc prijemnej. Zavadeni je v klidu, modrina za dva tydny zmizela a nic me nebolelo. Ale pak po asi mesici se dostavilo krvaceni a trvalo to snad nekolik tydnu uz sem z toho byl zoufala, ale pak mi k tomu dali jeste jakejsi hormon, vybrala sem jedno baleni a pak uz v poho. Tedka to mivam tak jednou za 2 az 3 mesice, slaby, ale nekdy trochu delsi. Ale stejne sem rada ze mam pak zas na dlouho pokoj a hlavne clovek fakt nemusi vubec na nic myslet coz je na tom nejskvelejsi. Doporucuju.

Katka říká:

V září mi vyprší 3 roky, co mám Implanon. Jsem s ním max spokojená – sice mám menstruaci, kdy se jí zachce a někdy je pořádně silná a trvá 14 dní, ale pak je třeba pauza 2 měsíce. Dá se to vydržet:)) Nechala jsem si Implanon zavést v Anglii a teď mám problém s jeho odstraněním tady v ČR – můj doktor má jenom mě s touto formou antikoncepce a neví si s tím rady. Takže pokud si ho budete chtít nechat zavést, zeptejte se svého lékaře, jestli má s Implanonem „praktické“ zkušenosti.

Ivona říká:

Implanon mám zavedený 3 roky a bohužiaľ, okrem toho že krvácam ako sa tomu zachce, mám veľký problém s jeho vybraním. Nevedia mi ho v tele nájsť. Nepomohol RTG, ani CT ani ultrazvuk. Čo bude ďalej neviem. Moja lekárka sa totiž vzdala akej koľvek zodpovednosti. Implanon viac nechcem.

Lucieee říká:

Ahojky. Ted jsem byla na prohlidce a doktor mi nabidl implanon. Uz asi tri roky beru normalni antikoncepci(prášky) a vyhovujou mi, zadny zdravotni potize. O implanonu ale docela uvazuju, hlavne kvuli tomu ze se clovek nemusi starat o pravidelne uzivani prasku.. Poradite mi? Stale vaham, nejsem si jista, bojim se ztloustnuti a dlouheho krvaceni… Mate s tim zkusenosti vy, co jste meli predtim v pohode hormonalni antikoncepci? diky za odpovedi:-)

Zas ten anonym říká:

jo a holky, behem ty doby co mam implanon jsem zhubla, tak 4 kg, ne ze bych chtela:-) ale mate jistotu, ze po nem nestloustnete

Anonym říká:

implanon už mam 2 a pul roku. nemuzu si ho vynachvalit. ted planuju co dal. v cechach je ponekud drahy… a jelikoz nemam zrovna v lasce doktory, bojim se az mi ho budou vytahovat. po zavedeni jsem mela ruku celou modrinu a o nejakych narocnych sportech nemohla byt cely mesic ani rec…

Anonym říká:

Linda: Z první části Vašeho e-mailu mám pocit, že jsem jej napsala já.Tyčinku mám od dubna a 20-ti denní krvácení z třiceti je přesně můj případ. Bolí mě kříže, vaječníky a jsem u gynekologa jako doma.Bohužel to nikam nevede.Jsem ze všeho už otrávená a psychicky mimo.Gynekolog tvrdí, že mám vydržet. Je to ale čím dál horší.

Kateřina říká:

Dnes jsem si nechala zavést Implanon ze zdravotních důvodů. Věřím, že všechno bude v pořádku. Ráda bych se zeptala, zda má někdo zkušenosti s tyčinkou a sportem. Mohl by mi někdo poradit, za jak dlouho bych mohla navštívit bazén či fitness? Za (doufám) pozitivní zkušenosti předem děkuji.

Gabca říká:

Přešla jsem z Exlutonu na Implantát. Během užívání Exlutonu jsem celé měsíce neměla menstruaci. Nyní mám implanon skoro 3 měsíce. 1. měsíc jsem měla asi 2× menstruaci, ale nyní už nic a je to v pohodě. Jsem spokojená, nemusím na nic myslet, ale ten pocit, že mám tyčinku v ruce, a že mě chrání před otěhotněním mě provází každý den. Implanon je něco moderního, něco, čeho se lidi podle mně bojí, ale myslím si, že nemají čeho. Jo a zavedení je taky naprosto v pořádku. Je sice fakt, že jsem měla na ruce pořádnou modřinu, a že to nějaký týden pobolívalo, ale opradu je to minimum.

Blanka říká:

Nenašla jsem zde ani jeden názor s pozitivní zkušeností s Implanonem. Já jsem si ho nechala zavést před 16 měsíci. Přecházela jsem na něj z hormonálních tabletek. Po poslední tabletce a po zavedení Implanonu se dostavila očekávaná menstruace a od té doby nic. Menstruace mi úplně vymizela. Teď už jsem na to tak zvyklá, že se netěším, až mi zase začnou „mé dny“. Kéž by všechny vedlejší účinky tohoto preparátu byly takové. :-)) Jiné jsem nezaznamenala. Ani s váhou a otíkáním, a jde-li o bolesti hlavy, tak na ty jsem docela trpěla a teď je mám jen zřídka. Velkou výhodou pro mě také je, že nemusím každý den myslet na to vzít si prášek. Vše se děje samo. Už nyní přemýšlím nad tím, že při odstraňování Implanonu si nechám rovnou zavést druhý a po něm už asi budu muset splnit mamince velký sen – stát se babičkou.

Linda říká:

Mam Implanon asi 9 měsíců, 6 měsíců jsem 20dní z 30 krvácela, chtěla jsem si to už dávno vyndat, ale přesvědčili mě, že mám mít trpělivost a že se to uklidní a tak mi přidali hormon Noretisteron. Teď jsem byla zase 45 dní bez menzesu, jsem totálně rozhozená, mám už 10dní migrény, nechuť k sexu, za týden si to nechám vyndat, už fakt nemůžu, moje trpělivost právě došla, myslím, že jsem vydržela dost dlouho.Bolesti hlavy skoumali a na nic nepřišli, přitom jsem na migreny ani deprese nikdy netrpěla, mám rtg dutin, zubů, páteře, neurolog. vyšetření a nic. Je fakt, že jsem nikdy hormonální antikoncepci nesnášela, tak asi ten kdo nemůže hormon. antik. nemůže ani implanon.

Kamila říká:

Já jsem si nechala Implanon zavést asi před půl rokem, začala jsem přibírat na váze ač jsem jedla superzdravě ( tak 2 kg, není to moc, ale stejně…)a začala jsem natékat, asi tělo začlo zadržovat vodu. Začla jsem držet dietu a dokonce jsem se rozhodla pro liposukci ( tu jsem ale zvažovala už dávno předtím, tohle mě jen popohnalo jít na ní). Dopadla vcelku dobře, jsem spokojená, ale pocitu opuchlosti jsem se dlouho nemohla zbavit. Postupně jsem shodila asi 3–4 kg, cítím se líp a i napuchlost se ztrácí, i když pořád to není úplně ono, ale pořád bojuju, chci shodit ještě tak dvě kila a pak uvidim zda si jí nechám či ne, nechci to vzdávat. Další problém mám ale s pletí, vyrojilo se mi na zádech hrozně moc uhrů ( už s tím bojuju několik měsíců), ale kožní mi řekla, že se to dá překonat a za používání nějakých masít, který mi předepsala se to opravdu zlepší. Prý se s tím časem tělo samo srovná. Takže závěr – tyčinka má jistě své nesporné výhody, nicméně já bych se pro ní nerozhodla, kdybych mohla volit znovu. Nicméně je to individuální, každý organismus na ní reaguje jinak, ovšem nevýhoda proti prásškům je, že ji nelze tak jednoduše vysadit, navíc finančně se to hodně prodraží, pokud se pro ní rozhodnete a pak nevyhovuje…