Interrupce - právo na rozhodnutí?

Před časem jsem četla v jednom nejmenovaném deníku rozhovor s nejmenovaným politikem. Dotyčný pán se velmi ostře vyjadřoval proti interrupcím, a to i v případech znásilnění. Dlouho mi vrtalo hlavou, jestli je správné, že o otázkách, které zasahují převážně do života ženy, rozhodují v převážné části muži. Kdo má vůbec právo vyjadřovat se k problému, který je vždy záležitostí ryze osobní a specifickou? Vždyť každá žena je jiná, má jiné myšlení, jiné zázemí, sociální podmínky i zdravotní stav. Před časem jsem četla v jednom nejmenovaném deníku rozhovor s nejmenovaným politikem. Dotyčný pán se velmi ostře vyjadřoval proti interrupcím (viz. ), a to i v případech znásilnění. Dlouho mi vrtalo hlavou, jestli je správné, že o otázkách, které zasahují převážně do života ženy, rozhodují v převážné části muži. Kdo má vůbec právo vyjadřovat se k problému, který je vždy záležitostí ryze osobní a specifickou? Vždyť každá žena je jiná, má jiné myšlení, jiné zázemí, sociální podmínky i zdravotní stav.

Není zřejmě snadné žít životem svobodné matky či vychovávat dítě násilníka a mít tak po celý život před očima smutnou připomínku jedné lidské tragédie. Opravdu mi vadí kategorické soudy, které jsou často v souvislosti s otázkou interrupcí vynášeny. Lidská psychika je velmi křehká a už samotný fakt, že žena nechtěně otěhotněla, jí přináší obrovský stres. Rozhodování o bytí či nebytí dalšího človíčka patří jistě k těm nejsložitějším v životě ženy. Možnost volby je však důležitá a je základním stavebním kamenem demokratické společnosti. Stále ale mezi námi existují lidé, kteří by rádi ženám toto právo vzali, ohánějíc se etickými normami, vůli Boží apod.

Zákaz interrupcí

Co by se stalo, pokud by interrupce byly i u nás zakázány, si nemusíme ani domýšlet, protože máme kolem sebe příklady ze zemí, které tento zákaz prosadily. Počet interrupcí zde proti předpokladům neklesá, pouze se zákroky přesunují do „šedé zóny“ ilegality. Pokud je žena skalně rozhodnuta, že dítě na svět nepřivede, tak prostě udělá všechno proto, aby byla ve své snaze úspěšná. Nejprve vyzkouší různé babské rady, horkými koupelemi a skoky ze schodů počínaje a nejrůznějšími potratovými bylinkami konče. Pokud neuspěje, vyhledá buďto nelegální pracoviště (event. zahraniční pracoviště v zemi, kde jsou interrupce legální), které její žádosti o  vyhoví, v horším případě si pozve andělíčkářku, která jí zákrok provede často v nevyhovujících podmínkách, neprofesionálně a nesterilně. Výsledkem je zvýšené množství komplikací, infekcí a následných neplodností. Zbytečně. Nevěřím, že pouhý zákaz něco skutečně vyřeší.

Prevence před otěhotněním

Mnohem účinnější než následné potrestání vždy byla a je prevence. Od doby, kdy bylo u nás rozšířeno používání hormonální antikoncepce, poklesla potratovost velice významně. Když se však náhodně začtu do nějakého časopisu pro mládež a znovu se dovím, že spousta teenagerů věří, že při prvním styku nebo při menstruaci otěhotnět nelze, že přerušovaná soulož je bezpečná antikoncepční metoda nebo že výplachy pochvy po souloži spolehlivě odstraní všechny spermie, říkám si, že něco je asi špatně. Místo toho, aby naši politici připravovali osvětové programy, starali se o zlepšení informovanosti veřejnosti, raději na parlamentní půdě (pokud se zrovna náhodou vzbudí) tlachají o tom, že těhotná žena musí plod donosit, i kdyby na chleba nebylo. Pochopitelně. Jich se to přece netýká! A co je jim po nějaké nešťastné ženě… oni přece bojují za práva dítěte a to je hrdinství! Že dítě vůbec nemuselo být počato, pokud by se problémem zabývali malinko dřív, to jim zřejmě nedochází.

Náboženství a interrupce

Náboženská obec se tradičně staví k interrupcím jednoznačně odmítavě. Nebudu jim jejich postoj vyvracet, chápu, že mají určitá dogmata a pravidla, která nemohou a ani nechtějí překročit. Co je pro mě však nepochopitelné je to, že svůj názor podsouvají všem ostatním a přesvědčují je o své pravdě. Zatímco já bych si například nikdy nedovolila přesvědčovat skalního věřícího o výhodách sexu před svatbou (protože prostě vím, že jej neuznávají), on mi klidně do očí řekne, že pokud půjdu na interrupci, jsem sprostý vrah a že nemám právo brát plodu život. Určitá netolerantnost ze strany církve tady byla vždycky. Ale uvážím-li, že naše republika je jednou z nejateističtějších zemí v Evropě (vyjádřeno počtem věřících občanů), není mi moc jasné, proč by mi měl nějaký ortodoxní věřící říkat, co je a co není špatné, potažmo snažit se tyto zásady zakotvit v zákonech, které platí pro všechny tj. věřící i nevěřící. Jsem toho názoru, že prsty církve by měly sahat pouze na své „ovečky“ a dál už ne.

Kde začíná život?

Jednou ze zásadních otázek, která provází ožehavé téma interrupcí je otázka, kdy přestává být lidský zárodek jen systémem tkání a kdy začíná být dítětem. Jednoznačná odpověď neexistuje, nicméně legislativně je tento problém ošetřen tak, že interrupce je možná pouze do konce 3. měsíce těhotenství. Výjimkou jsou jen odůvodněné interrupce ze zdravotních důvodů, kdy se připouští i pozdější zákrok. Přestože odpůrci potratů často argumentují právě tím, že embryo již v časné fázi svého vývoje má vyvinuté některé funkce (na toto téma byl natočen i propagandistický film Němý výkřik), domnívám se, že otázka nestojí ani tak na tom, nakolik je zárodek vyvinutý (neboť vyjmutý z matčina těla není schopný ničeho a hyne), jako spíš na tom, co se bude s dítětem dít, pokud se narodí se stigmatem nechtěného dítěte. Je několik možností a jedna je vskutku lepší než druhá.

Pominu-li extrémní případy, kdy matka prostě uteče z porodnice a dítě tam zanechá napospas osudu, část matek své děti okamžitě umístí do kojeneckých ústavů. Pokud má dítě velké štěstí a nějakou záhadou se podaří překonat úřednickou byrokracii, může hned putovat k adoptivním rodičům. Nevěřím ale, že se to stává příliš často. Další skupina matek si dítě sice nechá, ale nevytvoří si k němu láskyplný vztah a dítě bude citově strádat. Děti příliš mladých matek pak zase končí v péči prarodičů, kteří často ještě pracují a nemají na jeho výchovu čas. Samozřejmě, že existují i příběhy s happy-endem, kdy původně nechtěné dítě se stalo chtěným a s láskou opečovávaným. Nebudu spekulovat o tom, kolik dětí patří to té či oné skupiny. Napadá mě však, jestli je dítě, které prožilo celé své dětství např. v dětském domově, skutečně šťastné a jestli jsme mu opravdu tolik pomohli, když jsme jej zachránili před interrupcí a nechali jej narodit se.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

petmk říká:

HanickaW: Jestliže existuj nějaký bůh a ztvořil svět, musel nutně vytvořit i přírodní a fyzikální zákony. Ty jednoznačně říkají, že otěhotnět jenom řak, z ničeho, není možný. Zvlášť pokud se ženě natodil kluk, tak se tam musel nějak dostat chromozom Y. Nebo snad pochybuješ o zákonech od boha? Ohledně tohoto početí existuje několik racionálnějších vysvětlení. Třeba to, že měl Josef tak malý nádobíčko, že se protáhnul otvorem v hymenu. Nebo Marie mohla mít v hymenu moc velký otvory. Stává se přece běžně, že se panenská blána zničí až při porodu… A jestli chceš tvrdit, že byla (fyzicky) panna i po porodu, tak patříš do ordinace k Chocholouškovi. Další apternativou může být třeba nekoitální sex a otěr penisu od spermatu o její genitálie. V té době se cenilo panenství a jeho důkazem byl hymen, ten se ale nemusí porušit třeba při análním sexu (ten se podle literatury v té doběhojně provozoval právě mezi nesezdanými). A náhodou (nebo božím zásahem) se jeden puleček dostal dovnitř… A hned to má hlavu i patu. Čím někdo nazve sám sebe, to není směrodatný. Důležitý je, jak ho vidí ostatní. Pokud je kolem něj nějaký tajemství, měli se zeptat, jek to je. Pokud se zeptali a dostali od něj odpověď, neměli ji zapomenout.

HanickaW říká:

Prdinek: Když už si o tom začál psat, tak se to pokusím doplnít o rozumné vysvětlení. Pří přemyšlení o tajemství početí Ježiše, je třeba znat některé hlavní věci. Ježiš je přece nazývan samotným bohem i důchem svatým. Je to jakési trojiční tajemství. Nejedná se o nechtěné těhotenství, Maria přece řekla: „At´se stané podlé tvého slova“ to je přece jasný souhlas s těhotenstvím. bylá to odpověď na to ono: " počneš a porodiš syna, aniž by jsi poznála muže. Pohlavní soužíti, mezí pokrevním příbuzenstvém je samosdřejmě nepřípustné. Pokud je Buh i otcem, potom jsou všíchni jeho děti, ale ve světě genetiky a vztahu nejsou příbuzní. Ježiš řekl: ja a otec jsme jedno,, odchazím k otci, ale posílam vám důcha svatého. Na druhem mistě je psano: zůstanu s vama až do skonání světa. To nemá logiku? Když odejde k otci, tak přeci s nam nemuže zůstat až do skonání věku? Kdo je potom ten důch svatý? Svatý Josef, jako snoubenec Marie, myslim, že má dost velký vyznam. Také se slaví slavnost svatého Josefa. Nebyla to sebevražda. On se přece modlil.: Otče odejmi odemne tento kalich, pokud je to možné. Na jiném místě je psáno: byl poslušný až k smrti na kříží. Tento skutek lásky nebvyl v dějnach ničim překonan. Určitě mne to neuráži, diskuze i na to to téma je diskuze. Jen že na tyto myšlenký je třeba mít znalosti v oblasti katechysmu a teologie všeobecně. Slovo následovník je velmí relativní. Mysliš, že třeba matka Tereza nebyla pro lidstvo přínosem? Ja osobně jsem přesvšdčená, že i lidé bez jakého kolív vyznání mohou byt dobrými lidmi a velkým přínosem pro svět. Proto si také myslím, že obhajoba žívota nenarozených dětí nepatři jen praktikujícím katoliku, ale každému jedinci, který dokáže vnimat pozitivní vlastnosti osobnosti. Osobnosti v jakekolív fázi života, ať v matčině lůně, či na smrtelné posteli. Ja žijí v reálném světě a jístě jsem plně vigílní :-))

petmk říká:

HanickaW: Deprese obecně může vyvolat jakýkoliv problém. Nemusí jít o následek potratu, ale klidně i existenšní problémy (to je dokonce častější). A existenční problémy jsou menší, když se nemusíš starat o nechtěný dítě… Potrat opravdu není morální problém společnosti. Je to rozhodnutí těhotné ženy. Ona sama zná nejlíp svou situaci a když už se myslí na potrat, tak v situaci, kdy ze špatných řečení volí to nejmíň špatný… Potraty jesou z ekonomickýho hlediska jenoznačně výhodnější. Jestliže uvažuju o té nejhorší variantě (tebou popsaný deprese) a budou se léčit za 5000 měsíčně po dobu 5 let, dá to dohromady 30 000. Živit 18 let nechtěný dítě v ústavu je nepoměrně dražší… Taky nemůžu souhlasi s tím, že lidstvo potřebuje každýho. Země je přelidněná a jediný důvod, proč společnost potřebuje víc lidí je to, že přibývá důchodců a musí je někdo živit. Jiný racionální důvod není. To ale zvládne v pohodě „import pracovní síly“ z rozvojových zemí… Nám by to vyřešilo důchody, jim problémy s chudobou a vydělá na tom i příroda.

Prdinek říká:

HanickaW: pises:

 • „Může se jednat o různé gynekologické problemy, neplodnost, CA a další. Další problem může nastat v oblasti důševní, deprese, PPS. To potom může vest k pokusum o sebevraždu.“ – muze, ale nemusi, ze?
 • „Dalším problemem je jakási morální zátěž celé společnosti.“ – co s tim ma co spolecneho spolecnost? Oplodnila snad tu zenu?
 • „Je pravdou, že i příchod nového člověka "něco stojí“ Ať už jsou to sociální dávky, jako porodné, rodičovský příplatek, přídavek na dítě, zdravotní péče s veřejných prostředku, daňové úlevy a jiné vydaje." – a i to vsechno (kdyz uz neuvazuji peci o dite v nahradnich vychovnych ustavech) je mene nez naklady na leceni deprese?
 • „Svět i republika nové občany potřebuje“ – ktery svet a ktera republika? Uz tak nas je moc na tuto zemi :-(
 • „Je ovšem na místě, aby dítě vnímalo vzajemno lásku svých rodiču už od nitriděložního vyvoje. Ditě potřebuje lásku, mamu i tatu.“ – ano zejmena to nepostradaji nechtene deti

Tak nejak nevim jestli se mam smat nebo plakat. Ale co chtit od zastupce viry, ktera sama je zalozena na nechtenem tehotenstvi (otec „neznamy“ nebo snad znasilneni, incest – vsichni jsme preci bozi deti?)? Hnusne, ja vim, ale neni to tak? Jezis nikdy sveho otcima vlastne neprijal za sveho otce, to by Josef nemel tak maly vyznam pro cirkev, stale hledal sveho „biologickeho otce“, nebyl schopny zalozit „normalni“ sexualni vztah a zalozit rodinu a nakonec volil demonstrativni „sebevrazdu“ jako vudce sekty a stal se mucednikem. Kolik uz mel naslednovniku a ani o jednom se neda rict, ze by to bylo prinosem pro lidstvo (kdejaka fanaticka nabozenska sekta). Ja vim, ze tohle te urazi, ale neda se na krestantsvi pohlednout i takhle? Ja vim, ze v cirkvi je mnoho dobrych lidi, kteri nezistne obetovali pro druhe vse co mohli a ja si je za to nesmirne vazim, ale vazim si jich jako lidi ne jako krestanu, protoze stejnych cinu jsou schopni i nekrestane. Ano, uznavam, ze krestanum v tom pomaha krestanska vira, ale na druhe strane je stejna vira zdrojem nespoctu valek a pří. A je skutecne otazkou co prevazuje :-( Asi bude lepsi te zas nechat zit ve svem svete.

HanickaW říká:

Prdinek: Nemyslelá jsem, že je nákladný ten výkon, to si vesměs klientka hradi sama. Spíše myslim ty následky a příkladu je mnoho. Může se jednat o různé gynekologické problemy, neplodnost, CA a další. Další problem může nastat v oblasti důševní, deprese, PPS. To potom může vest k pokusum o sebevraždu. Celkově to zátěžuje zdravotní pojišťovny a tim i celý system zdravotního pojištění. Pokud už k tomu dojde, tak je samosdřejmě na místě, postižene ženě nezbytnou péči zajistit a s pojištění uhradit. Dalším problemem je jakási morální zátěž celé společnosti. Zodpovědnost vlastně páda na všechný, kdo aktivně tuto shoubu podporuje a nic měně i na ty, kterým je to lhostejné. Je pravdou, že i příchod nového člověka „něco stojí“ Ať už jsou to sociální dávky, jako porodné, rodičovský příplatek, přídavek na dítě, zdravotní péče s veřejných prostředku, daňové úlevy a jiné vydaje. Svět i republika nové občany potřebuje, je to uplně přírozené. Je také pravdou, že někteří lidé vubec nepřispějí k „obecnému dobru“ Může to byt s důvodu trvalé pracovní neschpnosti. Bohužel jsou i takoví, kteří by mohli, ale nechtějí a ti nejhorší se ještě navíc dopouštějí trestné činnosti, čim ubližují ostatním a „márně“ čerpají společné ekonomické zázemí. Existuje jeden model: S hlediska materiaslistického je pro stat jejlepší tento člověk – Je uplně zdravý, nečerpe se zdravotního pojištění, začné brzo pracovat a platit daně, vyděla tolik, že nepotřebuje žadné sociální dávky, žije řadným řívotem a vychové mnoho děti, sam je živí, Těsně před důchodem náhle zemře. O opačném jedinci nebudu psat to si každý domysli. Jistě že to lze dítěti vysvětlit. Ale myslim, že ůmyslne ukazování pohlavního soužiti nemá v tomhle věku podstatný význam. Je ovšem na místě, aby dítě vnímalo vzajemno lásku svých rodiču už od nitriděložního vyvoje. Ditě potřebuje lásku, mamu i tatu. Harmonie v sexualním žívotě působi pozitivně ne jken na rodinu, ale i na celé okoli, aniž by si to člověk uvědomoval.

petmk říká:

HanickaW: Prdinek stačil zareagovat dřív, než já. Jestliže pětiletý dítě přistihne rodiče v nejlepším, je dobrý mu nenadávat, ale říct pravdu. Ale tak, aby to pochopil. V pěti letech asi děcko zná mazlení a když mu řekneš, že to je taky mazlení, ale jiný než normálně a tak to můžou dělat jenom maminky a tatínci, tak z toho pravděpodobně zůstane jeden podstatný dojem – že manželství (nebo vztah) není jenom obyčejný kamarádství, když se v něm může víc než normálně. A taky to, že některý věci můžou dělat jenom dva lidi, kteří se mají opravdu rádi. Jsem z vesnice, mívali jsme plno vířat. V kolika letech myslíš, že jsem zjistil, jak vzniká psí plemeno von Strasse Mix? A v kolik a letech jsem věděl, jak se připouštějí králíci?

Fakdik říká:

Podle mého názoru má každá žena, která nechtěně otěhotněla nebo byla zneužita právo na to, jestli dítě dá pryč nebo si ho nechá… Bude ho vychovávat žena a né muž(většinou) takže podle mého má hlavní slovo žena. Ona to malé stvoření bude nosit devět měsíců v bříšku,…ona mu bude dávat nejvíce lásky a ona se po většinu jeho života bude nejvíce starat…

Prdinek říká:

HanickaW: jiste, ze tato otazka je spis filozoficka a na jeji realnou aplikaci dojde, doufam, jen hodne vyjimecne, ale to nesnizuje jeji vyznam. Je to otazka uvedomeni si priorit. Clovek nemuze porad jen mlzit a musi si priznat pravdu. Podobne je to i u jinych etickych problemu. Ty treba casto resis jen castecne problemy a unika ti pak „celek“. Pak ti napriklad vychazi, ze potrat je zatezujici pro spolecnost, ale naklady na potrat jsou zanedbatelne ve srovnani s naklady na vychovu (a to spis neuspesnou nez uspesnou – mam na mysli nepoznani modelu rodiny) nechteneho ditete. Z filozofickeho hlediska je dokonce otazkou nakolik je takovy „nenormalni“ jedinec pro spolecnost zadouci :-( Stejne jako je treba otazka udrzovani pri zivote nevylecitelne nebo psychicky nemocnych. Aby bylo jasno, nerikam, ze nikdo z jmenovanych nema narok na svuj zivot :-) Jsme lide a proto se musime chovat jako lide, ale to neznamena, ze nesmime diskutovat i o takovychto otazkach. Nejde mi o to nekoho umyslne zabijet, to je nesmysl, ale lpeni na nekterych snahach prehnane udrzovat zivot za kazdou cenu, at to zni sebevic hnusne, je taky nesmysl (jako udrzovat nekoho v komatu s pulkou mozku nekolik let).

Tve diskusi s petmk nejak nerozumim – tem ohledum. Co petiletemu diteti nevysvetlis? Jake pohyby? Souloz? A co je na tom tezkeho mu rict, ze se mazli. A cim ma souloz pohorsovat starsi? Pokud neni souloz na verejnem miste, kde pohorsuje vsechny, tak to snad nemuze pohorsovat nikoho. Kdysi bydlely cele generace rodin v jedne svetnici, mysliz, ze deti nevidely soulozici rodice a stari neslyseli vzdechy? I ta smrt byla jaksi „prirozena“ a patrila k zivotu. Tak to bylo, je a bude. Zavrenim oci pred problemem problem nezmizi :-(

HanickaW říká:

Prdinek: Určitě jsou stanovený předem různá modelová nařizení a doporučené postupy. Etické cítění musí vycházet s člověka a ne jen s literarní příručky. Pro údalosti většího rozsahu jsou přesně zpracováný plány, je to tzv. traumatologický plan. V praxi se skutečně zachraňují všichní. Jsou situace, kdy může nástat nůtnost volby, zda první pomoci jednomu nebo drůhemu postiženemu. V dané situaci hraje roli stav postiženého a také okolí působíci na postižene a záchranujicího. Tvá otázka je zaměřena spíše k zamyšlení a jako otázka filosoficka. Jistě to nelze přírovnat ke struktuře mímořadných údalosti a postupech v realném konání.

HanickaW říká:

petmk: Ditě je velmí šíroký pojem. Myslela jsem třeba na pětí leté dítě, nevím jak by jsi jako otec obhaloval co jsou to za pohiby a co to ti dva dělaj. Myslim, že by sebelepší prezentace neměla žaden výchovný smysl. U starších lidi je to někdy složite, je dobré se vyhnout zbytečnému pohoršení.Myslim spíše lidi kolem 70 let. V celkovém pojetí na vesnici a ve městě bude určítě rozdíl. Také je třeba brát v úvahu větší pošet obyvatel na určité území.

petmk říká:

HanickaW: „..brát ohled na děti a starší lidi…“ No nevím, ale s tím se dá polemizovat. Pokud dítě roste v prostředí, kde je sexualita normální, tak se vyvíjí úplně jinak, než v prostředí s křesťanskou výchovou. Doporučuju třeba stuii na adrese http://nudismus.cz/deti_st.html a s ochranou starších to taky nebude tak horký. Nebo snad věříš pohádce o tom, že se člověk v den 50. narozenin přestane zajímat o sex?

Problémem u mladých lidí je přístup dospělých. jestliže je sex v médiích prezentovaný jako zábava, rodič e an ně namají čas a informace ve škole jsou povrchní, tak můžou podlehnout partě. Ale stejně jsem optimista a věřím, že takto promiskuitní holky jsou výjimka. Asi se to na vesnici bere jinak, než ve městech.

HanickaW říká:

petmk: Na sexu není skutečně nic špatného, jen musíme brat ohled na malé dětí či starší občany, pro které by to nemělo význam. Do pradný si může zajít každy. Dokonce existuje i poradna na internetu. Samosdřejmě není spravné zakazovat sex, či ho jinák mlžít. Ale měl by byt prezentovan jako soužiti, pevné soužiti, mezí můžem a ženou. U profi prostitutek je to tak. Myslim si že vetším problemem jsou mladí lide, kteří nemájí o sexualním soužíti spravné a ucelené poznání. Skusím úvest příklad. Je pátek, skončila škola, zaměstnání, je před nama volný víkend. Jit na diskotéku, zábavu, něco vypit, pobavit se s přateli, na tom není nic špatného. Ona ta blonďata devatnáctka se pořdně našminkuje, obleče si sexy pradýlko a vyrázi do ulic. Něco se vypije, prostě se pořadně paří. Opadájí sociální zábrany, chuť k sexu je na obou stranach. Ještě do ni trochu nalijí, protože jístota je jistota. Druhý den rano se probudi po opici v cizím bytě a bez kalhotek. Kolem ni ňaci cizí kluci. Pozdějí zjísti že je těhotná a za dva měsice ji čeka maturita. Je to jen jedna s možnosti nespravného vnimání pohlavní síly a provozování sexualního soužití. Tam je velké procento potratu a nešťastných lidiček. Pokud by ses nenarodil, tak s pohledu celosvětového, by to třeba nikdo nepoznal. A svět by se točíl dál. Ne každy vynalezné třeba žárovku, či je zvolen za prezidenta. Ale je scela jisté, že každý liský žívot, i ten Tvuj ma velký význam. Pokud žíješ v harmonické rodině, tak také tim, že rodíče mají s Tvého života radost. Máš přátele, kteří Tě mají rádi a čekáji že jím to budeš opětovat. Pracuješ v oblasti elektrotechniky a komunikace. Vytváříš technické zázemí i pro službu a úžitek jiným lidem. Nakotec platiš také daně :-)) A jednou můžeš náplnít žívot cizí ženy a splodit potomky. Byt dobrým manželem a otcem. Je jisté, že každý člověk je jedinečnou a neopakovatelnou bytosti. Víra jako taková je abstraktním jevem. Ale její proživání a celkový žívot je realný a konkretní.

Prdinek říká:

HanickaW: Hani ty si skutecne myslis, ze zachranar ma cas na eticke otazky? Ty priority musi byt stanoveny predem. Jiste se kazdy snazi zachranit kazdy zivot, ale nekdy to proste nejde. Vyhodnejsi je zachranit dospeleho (pokud by byli ve „stejne“ situaci a nadeji na zachranu) :

 1. dopely muze mit neporovnatelne drive dite, zejmena pokud vime, ze je plodny
 2. i kdyby uz nemohl mit deti, tak se porad o ne muze starat

U ditete nikdy nevis zdali se dozije plodneho veku a dokaze tak „ztratu“ nahradit. Je to smutne, ale je to tak :-(

O tom co mysli zeny absolvujici interrupci se oba domyslime, takze nevime vubec nic. Ja si utvarim nazor pomoci podobnych diskusi jako je tato, ty jen podle svych pocitu :-(

Myslim, ze by te mohla zaujat diskuse „jak ceske deti poznavaji sex“ a zejmena nazory anonyma :-)

petmk říká:

HanickaW: Ohledně té televize mám taky pocit, že jetam nějak moc krve a zabíjení. Mladým bych psíš pouštěl příběhy jejich vrstevníků, klidně i s necenzurovaným sexem, na něm přece není nic špatnýho. Ale i s tím, že si pár společně zajde na gyndu a poradí se s doktorem o ochraně,… Sexualita se musí stát přirozenou součástí života, ne něco exitickýho nebo něco nepřípustnýho. Teprve potom se mladí nebudou stydět za pořízení ochrany a bez zbran se zeptat na to, co je jim nejasnýho a dostanou konkrétní odpovědi. Tabuizovat sex a zakazovat zodpovědnost jako katolíci, to je poněkud kontraproduktivní.

Co se týká prostitutek, tak existuje mýtus o tom, že právě ony zvyšují množství potratů. Ale to není pravda. Prostitutka používá svůj rozkrok jako pracovní nástroj a tudíž si nemůže dovolit, aby o „ni“ na čas přišla. To by se stalo právě v případě těhotenství a potratu. Dalším rizikem jsou STD, takže tady je právě na místě zvýšená ochrana. Pokud za měsíc budeš nasazovat řekněme 100 kondomů, tak je minimální riziko jejich selhání. Tam totiž víš, jak na něj, aby neprasknul nebo nesklouznul a to jsou hlavní příčiny jeho selhání. Pak je tady taky gestagenní HA, která je pro ně výhodná nejen jako záložní ochrana, ale umožní i odložit menstruaci pro případ např. velkýho sportovního utkání, který slibuje lepší výdělek. Každé trošku chytřejší prostitutce výhody kombinace obou metod musí dojít a šance na otěhotnění je u nich jenom nepatrným zlomkem šance na otěhotněí u tebe. To je prostě fakt, se kterým nic nenaděláš.

Kdysi jsem přemýšlel o tom, co by se stalo, kdybych se nenarodil. A výsledek? Svět by se točil dál, padnul by komunismus, spolužák by taky skočil pod vlak, na 11,9,2001 by to nic nezměnilo. Američani by vtrhli do Iráku a spadly jim dva raketoplány… Jenom já bych uschnul na prostěradle. Že jsem živý je náhoda a bude na mých potomcích, aby posoudili cenu mýho života.

Ta tvoje jediná a univerzální pravda o životě mě už nudí. Copak nedokážeš pochopit, že víra je věc abstraktní a v abstraktním světě neexistuje jednoznačná pravda? Ta se totiž často nedá najít ani ve světě reálným.

HanickaW říká:

petmk: To není jen o ochráně jako takové. Neříkam že není dobré mit dostupné automaty na kondomy na toaletach a discotékach. Na místě je spíše zdravá sexualní výchova, spojená s etickou a rodinnou. Není to jen o tom vědět, co se kde „vsouva“ a jaké jsou antikoncepční métody, jak výpadají pohlavní organy. Je také důležite mladé lidi formovat a vychovávat ke společenskému chování v ramci vzájemných vztahu, muž a žena. také o socialní rolí manželského a rodinného žívota. Kdýž si člověk někdy pustí televizi, tak tam vysilaj buď „Ramba“ a jiné svalnate jak trhaj se země kolejnice a osvobodí celý národ před mimozemšťany. Nebo se tam skupinka pladých pubošu předvadí v ňaké víle a říkají si vyvolení. A nemluvě o příblblých telenovelach. Podle mne to nemá žádnou uměleckou hodnotu a nic podstatného POZITIVNíIHO to lidem neřekné. Ale nechci nikomu ubližovat, teké je to jístým způsobem umění i lidská práce. A kdýž to lidí baví?? Z toho všeho výcházi celková mentalita a smyšlení lidí. Pro mne má každý člověk v jakémkolív stádiu svého žívota nevyčislitelnou hodnotu. S toho se také odvíjí moje další myšlenky

HanickaW říká:

Prdinek: Ja si právě myslím, že většína žen, podstupujíci tento zákrok, si to neuvědomuje.Protože, kdyby znalí a prohledli celou pravdu, je jasné že 90% žen by do toho nešlo. Adopce určitě není tim nejlepším řešením. Nejidealnější je přípravenost partneru k přijetí dítěte. Adopce jen jako krajní řešení, třeba pří úmrti partneru. Častým důvodem k interupcim je promiskuita, nevěra, prostituce a sexualní nekázeň. Určitě se shodneme, že to není spravné jednaní a ohrožuje to společnost i jiným způsobem. Některé antikoncepční prostředký mohou působit rané abortivum. Navic to narušuje přírozený chod lidského těla. K ženě má patřít přírozena plodnost a neplodnost. Můž je plodný stále. Pokud se snažíme plodnost omezit, žená není uplně v pořádku, protože ji chybí to její přírozené plodné obdobi. PPR je přece také antikoncepce, je skoro nejlevnější a nemá žadné vedlejší účinky. Její spolehlivost se bliží hormonalní antikoncepci. Jenže to lze provozovat, jen pří styku s jedním stálým partnerem. A pří sexuální nekázní je to vlastně na překážku a neochrani to před HIV. Pokud člověk uséda za volant, či jako spolujezdec, je jasné, že se vystavuje určitým rizikum. Samosdřejmě, uděla vše pro co nejbezpečnější jízdu. Pokud chce někdo souložít, musí počítat s pravděpodobností početí dítěte. Pokud ví, že dítě v žadněm případě nezvladné, potom ať radějí nesouloží. Kdýž nesednu do auta, je jisté, že se v autě nezránim. Pokud nebudu souložít, určitě nebudu řešít neplanované, nechtěné těhotenství. Manželství přínaši vlastně výhody. Milovat se můžem pořad a souložít bez obav po věčínu dnu. A pokud se něco příhodi, tak je tady manželství, které je pro plození přípraveno. V tom autě už je to horši, v robotě jezdíme na plný plyn a doma někdy taky, hlavně po dálnici :-)) Otázka je opravdu složíta. Zaléži na tom s jakého pohledu se na to člověk diva. Také zaléži na dalších indiciich. Věk, zdraví náročnost pro záchraňujicího. Otazka je spíše filosoficka a k zamyšlení. V praxy by bylí zachrenění oba. Pokud by se oba zachranit nedáli, tak by se to řešílo dle konkretních možnosti zjíštěných na místě údalosti. S hlediska přežíti lidstvá, by to bylo to dítě, protože se uněj předpoklada, že bude řít déle a za svůj žívot splodi mnoho potomku, posilujícich lidké pokolení. Myslím si, že konkretní odpověď neexistuje.

petmk říká:

HanickaW: Je nesporný, že množství potratů ovlivní společnost. Svým přístupem k sexualitě, partnerství i narozeným dětem. Otázka je, co tu společnost formovalo. Nesporným faktem je, že asi 1000 let na našem území společnost formovali hlalavně křesťani a teprve relativně krátkou dobu mají omezený vliv. Restrikce nic neřeší. Stejně tak není řešením problému říct, že problém neexistuje. Musíme se postavit prblému čelem a říct: Křesťanství zanechalo za těch x století na spoečnosti stopy. Je nutný s jejich předsudky něco dělat. Informovat o sexualitě hlavně dospívající a zpřístupnit jim všechny dostupný metody ochrany. Jenom ten, kdo se zodpovědně chrání, totiž může opravdu minimalizovat rizika.

Prdinek říká:

HanickaW: spousta veci, ktere jsou zakazany se deje :-( Otazkou je mira spolecenske nebezpecnosti. Pravo na informace je, myslim si, u nas celkem fungujici zalezitosti a pokud nekdo touzi videt co se pri cem deje, tam ma moznost. Ja taky nechci videt prubeh operace oka a mozna by mi operace pomohla, ale tohle proste nemusim. Taky mi staci rict, ze auto dokaze cloveka rozdrtit a zabit a taky to zrovna nemusim videt (i kdyz jsem uz neco videl). A myslim, ze ani zhlednuti nejake informace nemusi nutne vest ke zmene nazoru. Myslim si, ze vetsina zen absolvujicich interrupci si vaznost situace uvedomuje. Rikas, ze to je pro spolecnost nakladne, ze vznikaji nasledne vydaje na pripadne leceni zeny atd. Myslim, ze v porovnani s naklady na zaopatreni ditete v detskem domove a znacne nejistou prognozu jeho schopnosti zalozit funkcni rodinu jsou tyto naklady temer zanedbatelne :-( Ano, souhlasim, ze resenim je adopce, ale toto reseni neni samospasitene. Myslim, ze skutecne neni jednoduche prijmout adoptovane dite za sve, zejmena pokud to neni prakticky od narozeni. A je otazkou taky poptavka a nabidka, prece jen ma kazdy nejake pozadavky na sve dite – v normalni rodine toto ovlivnujes vyberem partnera, u adopce neovlivnis nic. Co se tyka zakazu, tak ti vysvetlil uz petmk, pokud je poptavka, vzdy se objevi nejaka nabidka a ta ilegalni bude vzdy drazsi a nebezpecnejsi. Prostituci vlastne taky nikdo nechce a je tu „s nami“ zrejme od dob, kdy si clovek uvedomil, ze soulozi a prinasi mu to radost. Na krestanske vire mi ani tak nevadi, ze je proti potratum, protoze to prece jenom je extremni reseni, ale co nechapu je i zarputily boj proti antikoncepci :-( Clovek ma byt zodpovedny, ale nesmi se chranit – „nejzodpovednejsi“ pak je nic nedelat :-( Autem muzu nekoho prejet, muzu davat bedlivy pozor, ale vzdy muze dojit k nejake zavade zrovna v ten nejnevhodnejsi okamzik a muzu nekoho zranit – logicky vyplyva, ze pokud chci toto riziko minimalizovat, musim i minimalizovat jizdy autem. Pripadne jezdit tam, kde se nic nemuze stat, ale otazkou je, zdali se dostanu tam kam potrebuji. A jeste jedna neprijemna otazka zaver: kdyz jsou ve smrtelnem nebezpeci dva lide – dospely a dite, koho je vyhodnejsi zachranit z hlediska preziti lidstva jako celku – dospeleho nebo dite? Zachranen muze byt jen jeden! Neexistuji zadne jine varianty. Vyber – dite nebo dospely? A proc?

HanickaW říká:

petmk: Dobře, oběvíli ji lidé, tu jadernou reakci. Je pravdou, že i přes zákaz by se to provadělo nadále. Zabijení narozezých lidí je také zakazano a přesto se zabijí. Problém je spíše ve smyšlení lidí. Lidé často nevědí o co jde a nemájí dostatečnou možnost rozhodnuti. Také to spočíva v celkové moralce vztahu mezi mužem a ženou. Je to ve spravném vnimání a rozdavání sexualní sily. Velkou příčinou je prostituce, promiskujita a nevěra. Ve skutečnosti neexistuje spravedlivý důvod, proč by se nemohlo ditě narodit. Třeba v našém případě, selže li nám antikoncepce, narodi se třeti dítě a budeme šťastní. Sice se zhorší naše socialní úroveň, ale jístě nebudeme žít na pokrají společnosti. Prostituci, ani jiný druh sexualní nekázně neprovozují, takže to mám vlastně vychytaný. Určitě to nechci nikomu vnucovat, ale je vidět, že se bez interupce obejdu. Účení katolické církve naopak morálku pozveda. Osobně neznám praktikující křesťany, kteří by využilí této zcestné služby. Je jasné, že se ňaké procento najde. Antikoncepce býva často výmluva, každé male dítě přece ví, že po sexu se může narodit miminko.

petmk říká:

HanickaW: Prvně tu jadernou reakci. Člověk ji nevymyslel, ta tady byla dřív, než sluneční soustava. My jsme jenom zjistili, ž existuje a nalezli primitivní způsoby jejího využití, nic víc.

Co se potratů týče, tak nadšený z nich je asi jenom nelida, který na nich bohatne. To ale není důvod k jejich zákazu, protože když se ženská rozhodne pro potrat, tak taky potratí. I kdyby si to měla zaplatit v jiným státě nabo uplatit doktora. Zákaz jenom přesune potraty do ilegality a nabalí se na něj organizovaný zločin. Dopadlo by to stejně, jako kdysi s prohibicí alkoholu v USA. Chlastalo se dál, ale místo státní kasy ze spotřební daně bohatly zločinecký gangy. Aby ubylo potratů, musí se udělat dvě věci – nakopat katolické církvi (a jiným náboženským směrům) zadnici a

 • zlepšit sexuální výchovu a dostupnost ATK pro mladý.

HanickaW říká:

petmk: Je pochopitelné, že to ženy a také celé generace a národy neprovádí jen pro zábavu. Věřím že to má vždy řešít určity problém. Lidé se domnivájí, že je to řešení problému „menším zlem“. Většina lidí naštěsti, tento výkon vníma jako špatný a to je důvodem jejích opravněné bolestí. Je to také znamka, že svět nemůsi byt ještě tak skažený a lidé jsou ochotní přemyšlet. Mnohdy, ale k tomu přemyšlení nemájí dostatečnou pomoc, ani čas. Takže, kde je potom ta ona propagována svoboda rozhodnuti žen? Kdýž jde někdo třeba na operaci oka, je mu promitnut dokument na kterém je celý vykon zaznamenan. Proč to nepouštěj třeba těm, kteří stojí před zmíňovaným výkonem. Mají přece právo vědět, do čeho jdou a na základě toho se rozhodovat. Nikdo přece neříka, že ničený plod imterupci tim netrpí. Je vědecký zjíštěno, že se tomu výkonu braní. Lidé pracujíci v této profesi, o tom nechtějí mluvit, protože to zvýšuje jejích bolest i strach s nejistoty. Nedokáží si přípustit slovo, „Nyní vylezla rozdrcená hlavíčka“ ale mají proto terminologii, „číslo jedna“. Zdravý člověk, který dospeje do věku uživání rozumu, si určitě nebude říkat:, je mi lhostejno, že jsem živý, nevadilo by mi, kdyby mě matka zabila. Jeďině, že by trpěl ňakou poruchou vnimání sám sebe, či měl sebevražedné myšlenky. Všichní víme, že sociální důvody jsou vlastně výmluva, pro útěchu. Je to nespravné vnímání, špatná informovanost a mnohdy také sobecký přístup. Válka je skutečně špatná a odsouzení hodná. Pří interupcich také bylo zníčeno mnoho žívotu, možna dokonce více, než ve světových válkach. Už to trvá dlouho, je to provaděno takřka plošně a dobře organizovano. Mimo to je působena bolest i matkam a celým rodinam, že není dáno i jiné řešení. Důvotem je „špatná mentalita lidí“ a patologické vnímání. Interupce také často čerpou prostředky s veřejných zdroju, o tom jsme psalí již nedávno. V některých statech je to také pole pro protizakonné obohacování a kšeftování. Ne jednou cesta přes " potratové kliniky" vedla ke zbraním, drogam a černému obchodu. Je to jednoduchá kaskáda. Pusobení na lidi == negativní osvěta == příležitost == finance, mnohdy černé == otevřena cesta k nezakonnému jednaní == zbraně == násili a obranou je opět násilí. Mnoha lidem to vyhovuje, tak proč to měnit? Ldé vymyslelí jadernou reakci, aby to bylo k dobru člověka. Ale jak jsme jíž videlí, všeho jde zneužít i k opačněmu a mnohdy shoubnému účelu. Myslím, že lidé přiliš rychlé zapoměli na děsíve udalostí minulého století.

petmk říká:

HanickaW: člověk není součástí přírody. Sám se od ní izoloval a většinou ji nechrání, ale jenom zneužívá. To uchránění Země pro budoucí generace je dobrá myšlenka, ale obávám se, že nerealizovatelná. Srovnání potratu a války je ale nesmysl. Možná je to pro tebe nepochopitelný, ale rozhodnutí jít na potrat bude asi o hodně složitější, než si ríct „Ok, mám náladu se mrknou na film, jdu do kina.“ Nikdo nejde na potrat jenom proto, že má na to náladu nebo se nudí. Když už k potratu dojde, tak je o jeden život míň, ale tento život ještě nevnímá svět, tudíž netrpí. Ani nejde o člověka, nemá duši. Navíc se tady setkávají dva etický problémy – je důležiější život něčeho, co ještě není člověkem, nebo život matky a sociální situace rodiny??? Válka znamená hodně zničených životyů, nikdy ne jenom jeden. Navíc tady nejsou jenom mrtví, ale i zranění, kteří mají nejen fyzický následky do konce života. Dotýká se i přírody a civilního obyvatelstva. Pokud by někdo použil jadernou zbraň, na desítky let dokáže zdevastovat celý území. Zákařný zbraně typu min zabíjí i dlouhý roky po válce. V neposlední řadě je tady i vyčerpávání přírodních zdrojů. Ať už se jednáí o PHM, nebo o materiál na výrobu zbraní… Válka je mnohonásobně větší zlo. Potrat je tak na hranici, co se dá ještě tolerovat. Válka se nedá tolerovat vůbec.

HanickaW říká:

petmk: Lide mají za povinnost se o zemí co nejlépe starat. Je třeba, aby mohla sloužít i dalším generacim, které se narodi po nas. Člověk je současti te přírody, můsi se naučit zemí co nejlépe užívat, tak aby ji neuškodil a dosahl vysokého komfortu. Je jisté, že každý z nás k tomu může přispět. Dobrým, ale i špatným. Válka i potrat jsou si celkém blízko. Obojí působí bolest a zabíjí. Proč vlastně lidé válčí? Chtejí získat určité území, bohatství. Také mohou chtit úplatnit určitý politický system. Snad nejvice nebezpečné je valčení pro vyhlazení určité rasy, či vyzdvihnuti jiné. Také prosazování jistého přesvědčení, použitím hrubé síly. V některých případech nemusí byt umýst zabijet, muže se jednat jen o zastrašování, nátlak nebo umyslné ničení zbrani, či vybudované infrastruktury. Každopadně je takové to jednání odsouzení hodné a nesmí byt podporováno. Vždy je to ohrožení a způsobuje to lidem strach a nejistotu. Interupce, ta ma jisty cíl. Usmrcení, odstranění života s luna ženy. Nazyvejme to děťátko, zhluk buněk nebo fetus, cíl je vždy stejný. Da se řict, že je to vlastně také taková menší válka, nebo ještě lépe poprava. Ten žívot se nemuže branit, nemuže se aní hajít. Protože se to děje v tak velkém rozsahu, je to vlastně genocida, proti člověku samému. Další ohavnosti je to, že je ten skutek spáchan na vlastním jedinci, na vlastní dceře, či synoví. Člověk přece nemuže za to, že byl počat, proč by měl byt proto usmrcovan. Počátá bytost má vlastně stejná práva, jako všichní ostatní. Takže se ještě nedá hovořit o svobodě pro všechný. Kdýž to shrneme, tak účelem potratu je vždy smrt. Obětí války nemusí byt vždy účelem, ale částo je to následek. A´t už se jedna o válčení, chladnokrevné zabijení, popravy, interupce, či eutanazii, je to nejčernější odkaz člověka na tomto světě.

Teriinka říká:

HanickaW: Antikoncepce nedela lidi promiskuitnejsi. TO je v lidech! Bud nekdo takovy je (a je uplne jedno, jestli ATK bere) nebo to v nich neni.

petmk říká:

HanickaW: Pokud se nepletu, tak podle tvé víry „bůh dal lidem zemi, aby se o ni starali“, ne proto, aby ji zničili. Amomentálně potřebuje ochranu hlavně před člověkem. Jinak to vyznívá, že pro tebe je přijatelnější válka, než potrat. Jestli je to pravda, tak to máš pěkně pomotaný.

HanickaW říká:

petmk: Pravě že člověk má často přírozené nepřatele, je to on sám. Nemá cenu polemizovat, interupce je známkou nepřátelství. Také jsem protí válka i násili všeho druhu. Jsem také pro intenzivní ochránu životního prostředí. " doma třidíme odpad, přešli jsme s koksu na vytapění elektrickým proudem" Nemocím, aní přírodním katastrofam, se lidstvo pravděpodobně úplně nevyhné. Je to možná jakásí obrana přírody, přírozená regulace lidského rodu. Podle terminologie, to bude ta poslední věta. Jenže bez toho předchazejicího by to nešlo nikdy uskutečnit.

HanickaW říká:

Prdinek: Interupce je devastujíci pro jedince, nenarozrné dítě„shluk buněk“ na tom se určitě shodnem. Tento úkon je také devastujíci pro ženu, nemyslim jen somaticky, ale i proto, že se její luno stáva „popravištěm“ Na internetu je mnolho materialu, kde si to lze prohlidnout, či obědnát DVD, VHS se záznamem provedení interupce. Lidé se toho bojí, aby náhodou nevidělí co se ve skutečností děje. Pokud to není nic zlého a už vůbec né vražda, proč se tedy toho všichni bojí? Radějí budou žit ve slepem světě iluzi a lži, než prohlednout a uvědomit si pravdu. Nedostatek informaci vypada někdy jako utěšujíci nápoj, ale ve skutečnosti je to shouba. Človek má právo na uplnou pravdu, jen že mnohdy tomu tak není. Interupce také zatěžují daňový sistem i ekonomicky. Je třeba řešít i jejích následky, jako třeba poškození zdraví, léčba důševních chorob. Po sociální strance, nemocenska, někdy. Svět i republika potřebuje nevé občany, dětí. Porodnost stále klesa a možna nás v důchodovem věku nebude mit kdo živít. Určitě tomu není tak na celem světě, jsou i přelidněné oblasti. Mysléla jsem lidskou rasu všeobecně, tak prosím v tom nic nehledej. Nikdo neříka, že by něměla existovat, jakási regulace porodnosti, přesnějí regulace početí. Jenže je na místě aby se to dělo s ohledem na lidská práva i etikou úroveň člověka. Hipokratová přísaha to řiká jasně, Každý počáty plod má právo na lékařskou péčí. Každé jednání pro vypuzení, usmrcení plodu je ve sve podstatě protizákonné. Regulace počtu lidí na zemi je věci přírody. Pokud je to ovlivněno válkou, genicidou, či interupci je to nespravné a v rozporu s lidkými právy. Přírodní katastrofa je také negativní jev, ale člověk za to primarně není vinný. Naopak se částo v lidech probouzí solidarita a chuť k pomocí postiženým. Velmí jsem to poznála pří katastrofálních záplavach v roce 1997. Myslim si, že je na místě dradiční rodina. Tam by mělo byt dost místa pro sexualní soužíti a připadně i pro neplanované dítě. Však jsme to skusíli sami i u nás doma a nakonec jsme šťastní. Moderní „antikoncepční " trend, totíž částo vede k promiskuitnímu chováni a k nevěře. Ale jak je vidět i to někdy selže, buď jako prostředek, či jako selhání človška pří aplikaci toho prostředku. Druhým problemem je, že velká ast lidí problrmatiku HIV podceňuje, jsou tak náivní, mysli si že to nemohou dostat. Znám to se svých skušenosti. Takže problém je třeba hledát i v nestabilních vztacich mezí lidmí. Kdýž nechtěně otěhotní vdaná žena se svým manželem, je to standartní situace, nemusí se za nic stydět. Současný socialní system je zemřít hlady nenechá. Určitě to není na dovolernou u moře, ale pokud se snaží manžel pracovat, mohou se mit průměrně dobře. Opět mluvím s vlastní skušenosti. Myslim, že mnohdy uvažují lidé příliš sobecky. Vždy existuje i jiná cesta. Myslim si, že větším pohoršením a ostudou i vnitřní, je interupce, než poslat mimčo k adopci. " pro útěchu svedomí, se sociálních důvodu“ … Člověk narozdíl od zvířectvá dokáže milovat, ale i nenávidět. Zvíře jedna jen půdem. Proto také považují člověka za největšího tvora na této Zemí a pravděpodobně i na celem světě.

petmk říká:

bublina: Kéž by samoznícení politiků bylo na denním pořádku :-)

HanickaW: Prdinek má pravdu. Člověk je jediný druh, který

 • Nemá přirozené nepřátele (mimo nemocí),
 • Má zdravotnictví, který dokáže „zprovoznit“ čím dál víc jedinců, kteří by nepřežili
 • Dokáže svou činností nejenom přetvářet krajinu ve svým okolí, ale i ovlivnit světové klima
 • Má možnosti a schopnosti samoregulace vlastní populace, i když je využívá jenom omezeně.

Toliko fakta o člověku. Je to druh přemnožený a narozdíl od normálních zvířat neplatí, že při jejich přemnožení se namnoží i jejich predátoři.Proto se o svou regulaci musí postarat sám. Existují jenom ty tři metody, co popsal Prdinek – ovlivnit svět natolik, že způsobí katastrofu, která vyhubí část lidstva, vymlátit se navzájem ve válce, nebo kontrolovat vlastní porodnost. Jsem proti ničení, takže jediná přijatelná věc je to třetí. A tohle je fakt, který je narozdíl od víry podložený a přehlížet ho může snad jenom ignorant nebo totální blb. Ještě se tě zeptám na jedno – když letíš letadlem, od kdy je to let? Od chvíle, kdy přijde pilot do práce, kdy nastoupí do letadla, kdy se zavřou dveře za posledním pasažérem? Nebo snad v okamžiku, kdy z věže dostane povolení k pojíždění ke startovací dráze? Nebo je to dokonce chvíle, kdy se začne rozjíždět? Nebo odlepení podvozku od země?

bublina říká:

Prdinek: „petmk: samovzniceni pry podle nekterych zdroju funguje i u cloveka :-)“ Ano, napr. starosta Varsavy uz nevim v kterem roce :-)

Dovolim si opet zazertovat a doufam ze to nebude brano smrtelne vazne: samovzniceny balik slamy bude ihned uhasen prsejicimi sledi (znalci Cerveneho trpaslika vedi). Pouziti sledu jako antikoncepce? (tema diplomove prace) :-)

Prdinek říká:

HanickaW: co je devastujici skutek? Clovek prece podle KV neni zadna rasa, clovek je tvor stvoreny Bohem a je to neco mezi nim a ostatnim svetem. Devastujici pro jedince? Miniinterrupce? Ano, tady mas pravdu. Jinak co se tyka rasy, je regulace porodnosti vzdy otazkou situace. Myslim, ze doba, kdy bylo potreba zachranit kazdeho potencialniho jedince je pryc. Lidi je na Zemi mnoho :-( Bud se budem regulovat pomoci porodnosti nebo pomoci valek ci ekologickych katastrof. Ja osobne jsem pro regulaci porodnosti, protoze jen ta zajistuje minimalni ekonomicke ztraty. Osobni poradi metod regulace – prevence (obecna odpovednost v sexu), antikoncepce (zajisteni pred (hormony, nitrodel. telisko) nebo v prubehu (kondom, pesar) styku), krizove „zachranne“ prostredky (Postinor, miniinterrupce). Regulace populace je v ruznych podobach i v prirode, ale myslim, ze to nema smysl rozebirat. Jen to dokazuje, ze clovek je a nemuze byt ani nic vic, nez jen jeden druh „zvere“ zijici na teto Zemi.

Joe Louis říká:

Hana W: Souhlasím s petmkem, podle mě taky nelze za život považovat oplodněné vajíčko, protože i to je stále „součástka,“ z níž se ten život vyvine, resp. do níž se život později dostane. Je to věc názoru, no, ale já mám tenhle. Nakonec jsou tohle jen úvahy spíše filosofické povahy. Nakonec to je rozhodnutí té ženy, tak to má být, a rozhodně to žádné nezávidím.

HanickaW říká:

Prdinek: Nemohu někdy pochopit Tebe. Ten zmiňováný zákrok ma fatální důsledky nejen pro ženu a dítě, ale také pro celou společnost. Je to devastující skutek lidské rasy i člověka jako osobnosti.

HanickaW říká:

petmk: Tvé výpočty jsou adekvatní. V 97.7% je postinor zbytečný a způsobi pouze zátěž organismu a rozhodí cyklus. Ale ve zbýtku pravděpodobností působí abortivně. V terminologií se nezahnizděné vajíčko nenazyva těhotenstvím. Vývoj je postupný a bez dáného úseku vývoje by to prostě nešlo. V tom se asi neshodneme, protože ja považují oplodněné vajíčko za žívot. Pokud by ses držel toho co jsi napsal, potom považuješ za žívot třeba 6 týdenní polod. U něj už totíž jsou organy vyvinute a některé i funkční. Je pravda, že pravděpodobnost oplodnění je poměrně nízká. Pokud k oplodnění i přes první dva mechanizmy dojde nenálezam jiný pojem. Terminologié užíva pojem „Raný abortus“

petmk říká:

Anička, Joe Louis, Prdinek: Ok, příště si reakce líp rozmyslím a zkusím se na to podívat i z jinýho úhlu pohledu. Co se týká opakování jiných odpovědí, tak tam je to jasný. Občs se stane, že dva lidi odešlou odpověď ve stejné chvíli. Jindy je tam dotaz, ve kterým někdo vyslověně chce víc odpovědí od víc lidí… Pokud vidím, že už někde je odpověď, takl už nic nepřidávám, to bych toho sem dával o dost víc. V poslední době mám navíc problémy s PC po havárce diku, kdy to občas třeba na 10 min. zatuhne a zatím odpoví někdo jiný :-( Budu se muset dokopat k jeho výměně a přeinstalování PC.

Joe Louis říká:

Bohužel musím souhlasit s Aničkou. Navíc často dupluješ odpovědi, když se někdo na něco ptá a odpoví mu někdo jinej, než ty. A napíšeš tam úplně to stejné, co ten člověk před tebou.

Anička říká:

petmk: začínáš být pěkně nesnesitelnej tím, jak se bereš strašně vážně, absolutně ti chybí nadhled sám nad sebou, a jsi neuvěřitelně protivnej tím, jak každýho neustále chytáš za slovo i když je úplně jasný jak to myslel, ty musíš ukázat, že tam udělal nějakou chybu a ty „pan nejlepší“ musíš ukázat, že jsi ji našel a umíš to říct správně. Opravuješ i texty, který jsou ze srandy a rychle je (úplně zbytečně)uvádíš na „pravou“ míru i když je každýmu jasný, že to byla sranda. jsi normální? Nemáš nějakou vadu? Možná ano, možná patříš mezi tzv.Alelidi jak o nich psal Čapek! Tvé reakce a iniciativa zde na těchto stránkách je určitě přínosná, ale čím dál víc protivná!!! (máš to ve vice diskuzích, ať si toho všimneš, kdybys chtěl, tak abys mohl reagovat. Už se chystám registrovat, kdybys tím nechtěl zaplácávat tyto diskuze)

petmk říká:

Prdinek: Nejsem nejchytřejší, ale mám takový blbý období. Za pár dní mám přezkoušení z bezpečnostních předpisů a mám to čerstvě naučený, takže asi budu v nejbližší době reagovat trošku silněj na příklady z oblasti bezpečnosti v elektrotechnice, první pomoci, protipožárních předpisů, bezpečnosti práce a výkladu legislativy v těchto oblastech. S tím se nedá nic dělat.

Prdinek říká:

petmk: samovzniceni pry podle nekterych zdroju funguje i u cloveka :-) Klidek, ja vim, ze jsi nejchytrejsi a, ze musis mit pravdu :-)) Ale nebud tak sebestredny, ja jsem nenapadal „tvou“ definici proudoveho chranice, tam neni co napadat. Mne se nelibilo prirovnani k proudovemu chranici uz u Bubliny, ale nechci se v tom vic pitvat. Myslim, ze to byl spis zert nez vazna analogie. Co se tyka slamy, mne se spis nelibi, ze jsem to prirovnaval k nicicimu ohni, nez aby to byla dokonale neprustrelna analogie. Misto slamy jsem mohl „pouzit“ horlavinu netrpici samovznicenim, ale proc? Tak jako u cloveka predpokladam plne zdravi, tak predpokladam „dostatecne vetranou“ slamu :-)) Ale jak uz jsem psal, jsou to jen prirovnani, abych navodil trosku jiny uhel pohledu na problem, ne abych hledal dokonalou analogii. Kdybys chtel v tematu pokracovat, tak, prosim, postou.

petmk říká:

Prdinek: Netvrdím, že je postinor antikoncepce. Jenom říkám, že je nesmysl ho srovnávat s hrnkem kávy od Maryše, protože postinor nikoho nezabije. Pokud by teda nevyvolal nějaký komplikace už ženy… Jinak mě ani nenapadlo stopnout ovulaci (i když to se dá s pomocí HA udělat), ale bral jsem to jako ochranu, tedy ne před nebezpečným dotykem, ale před nechtěným otěhotněním. V tom je trochu rozdíl. A co se týká toho prodovýho chrániče, tak to jsem citoval z příslušné učebnice na zkoušky (který mě tenhle měsíc čekají)a tam to bylo převzato z norem… No nic, necháme toho, nebo zjistím, že je to tady jako v Kazachstánu… S tou slámou bych to taky neviděl jako tak skvělý příklad. Pokud ji pokropíš, tak začne tlít, uvolňuje se teplo… O samovznícení jsi neslyšel?

Prdinek říká:

HanickaW: uz zacinam chapat co pro tebe znamena aborci. Aborce je podle tebe vse co zabrani uspesnemu vyvoji oplodneneho vajicka. Ale oplodneni je sice nezbytny predpoklad k uspechu, ale ne jediny. Kdyz se vratim k prirovnani ke stavbe domu, tak je to dokonceni planu, ale pokud nemas parcelu, material a vubec spoustu dalsi navaznych „potrebnosti“, tak ten barak nepostavis. Dnes a denne vznika obrovske mnozstvi originalnich a prospesnych napadu a planu, ale jen nekterym je „souzeno“ prosadit se do zivota. At uz je to pro nepripravenost autora nebo pro klacky pod nohama od ostatnich. Ale ono to souvisi s celkovym pohledem na svet. Ateista nevnima cloveka jako neco absolutne vyjimecneho a rekl bych, ze mu to umoznuje zit v souladu s prirodou, svym okolim. Krestanska vira (KV) vnima cloveka jako neco mezi Bohem a vsim ostatnim. Vse ostatni tu je pro cloveka, a clovek (snad?) pro Boha, a aby clovek vubec dokazal dlouhodobe prezit (neznicil sve zivotni prostredi), musi byt k tomuto prostredi tolerantni, musi byt shovivavy k jeho potrebam a vubec se musi nejak omezovat. Ale KV nerekne, ze to proste musi byt kvuli preziti cloveka, KV rekne, ze to je diky lasce k tomu okoli :-( To je lhani si sami sobe :-( Anebo pak skutecne prijde Buh, kdyz to clovek prezene, a vytvori par vyvolenym novou planetu pro zivot. I tak se da uvazovat, ale podle me to neni nejstastnejsi myslenka.

Abych se vratil k miniinterrupci – porad je to definovani okamziku, kdy uz je vicemene nezvratne jiste, ze jsou vytvoreny vsechny predpoklady pro uspesne dokonceni vyvoje zarodku. To, ze je ve 4 tydnu patrne neco co pripomina srdce jeste neznamena, ze tento zarodek je schopen vnimat vice nez to, ze ma dostatek zivin pro svuj vyvoj. Myslim si, ze bezna lidska bunka neni schopna vnimat jakekoliv utrpeni – kdyz amputujes nejaky organ, tak ani ten organ nevnima jako utrpeni sve oddeleni od „cloveka“. Vzdy trpi jen ten clovek. Ten zarodek, byt se uz zacina specializovat, tak stale je jen shluk bunek, ktery nemuze nijak trpet. Myslim si, ze zarodek si svou existenci uvedomuje mnohem, mnohem pozdeji nez je doba urcena pro miniinterrupci. Takze z tohoto pohledu nemuze jit o vrazdu ani zabiti. Myslim si, ze problem se muze podarit prijatelne vyresit, az kdyz pochopime „mechanismus“ mysleni, sebeuvedomeni si, pak mozna muzem urcit, kdy v zarodku vznika vedomi a tim padem do nej vstupuje „duse“. Dokud toto nepujde uspokojive urcit, vzdy tady budou dva tabory, kdyz jedni budou rikat „pro jistotu“ „chranme vse“ a druzi a „podporujme jen to co je chtene, pro vyssi kvalitu jeho existence“. Delat neco jen ve jmenu „co kdyby“ je stejne jako venovat se vyvoji perpetua mobile. Problem je v tom, ze nikdo nikomu nezakazuje mit deti, ale nekteri se snazi jinym prikazovat, ze je mit „musi“, ve smyslu „ale co kdyby to perpetuum mobile prece jen byt mohlo?“. A stoji to cele lidstvo jen vice energie :-(

Prdinek říká:

petmk: myslim, ze tu hru cisel Hana nepochopi, ale to stejne neni podstatne. Je to skutecne spis ucelova hra, protoze Postinor neni antikoncepce ve smyslu preventivniho zabezpeceni, ale ma bliz spis k miniinterrupci – haseni pozaru. Kdyz uz jsem u toho pozaru, tak mechanickou antikoncepci bych prirovnal treba k polozeni nehorlave desky na proschlou slamu, abych si mohl hrat se zapalkama (pripadne kourit), hormonalni antikoncepce je preventivni kropeni slamy, aby nemohla vzplat (a dokonce je mozne vypozorovat i stejnou analogii s vyvojem teto antikoncepce, kdy zpocatku se „kropilo“ radeji vice, ted po zkusenostech se kropi mene, coz jednak sestri onu „slamu“, jednak snizuje riziko vedlejsich ucinku {hniloby}). Postinor uz je kbelik vody, kdyz si uvedomim, ze jsem si hral s tema zapalkama a, ze by ta slama mohla chytnout. A miniinterrupce? Tak to je fyzicke odstraneni horiciho ohniska. Cim pozdeji se o to pokusime, tim vice devastujici prubeh to zrejme bude mit a zalezi jen na stesti, jak moc devastujici bude tento zakrok pro okoli.

Jinak s tvou opravou Bubliny nemuzu souhlasit, myslim, ze ona to vystihla lepe s tema ochranama. Ty jsi udelal jednu zasadni chybu, produkci vajicek nejde vypnou a proto nejde vypnout ani el. proud. Proto mi tam moc nepasuje ten proudovy chranic, ale nic lepsiho me nenapada.

petmk říká:

HanickaW: Co se týká postinoru, tak u něj se dá říct jenom to, že ve většině případů vyvolá menstruaci. Představ si cyklus 28 dní, z toho odpočítej týden menstruace. Tři dny z toho zbytku můžeš otěhotnět, to je nějakých 15%. Pokud holka neví, ve které části cyklu je a vezme si postinor, je 15% šance, že se trefí do těch plodných dní. Dále pak uvážím 30% šanci na nidaci, tím jsem při 100% spolehlivosti na 4,5% šance, že zabrání otěhotnění. 100% ale zdaleka nemá, pokud by to bylo 50%, tak u 21 holek, ze kterých si každá vezme postinor během jinýho dne cyklu mezi menstruacema, je šance na uplatnění postinoru jenom 2,3%. Odkdy je 2,3% většina ze 100%? Navíc, začátek těhotenství je okamžik nidace. Pokud vyvoláš odchod děložní sliznice dřív, než k ní dojde, tak ani nezačne těhotenství a co nezačalo, to nemůžeš přerušit. Když se vezme běhen hodiny-dvou po styku, je šance na zahnízdění mizivá. I kdyby se tak stalo, pořád nejde ani o člověka, ani o živýho tvora. Živým tvorem se stane až ve chvíli, kdy začne součinnost vnitřních orgánů na udržení života, protože jednotlivý orgány bez vzájemné spolupráce nemůžou přežít. Ve chvíli, kdy bereš postinor, tohle ještě nehrozí. V tom tvým tvrzení je tolik nesmyslů, že s tím nemůžu souhlasit, ani kdybych chtěl. Ve tvým výčtu abortivních účinků je jedna nepřesnost, totiž že při transportu blastocisty a před zahnízděním ještě nejde o těhotenství a není jitý, že k němu dojde. Navíc tam na 99,9% nic takovýho nebude díky inhibitované ovulaci. Sama popisuješ, že působí ještě před začátkem těhotenství.Nechci se opakovat, ale nemůžeš přerušit něco, co ještě nezačalo. Takže u bodů 3 a 4 si škrtni slovo „abortivní“.

HanickaW říká:

petmk: Dobré přírovnání, ochrana Total stop může člověka záchranit. Ale postinor jej ve většině případu úsmrtí.

HanickaW říká:

Anička: V zabranění narození a v zabranění početi je zásadní rozdil. Nenásilna regulace početí je prostě nutná. Pokud nedojde k početí, tak nikdo není zabijen. Ano, sterilizace a abstinence je 100% Takže pokud vím že je početí pravděpodobné tak se vyhnu souloží. Pokud je málo pravděpodobné užíjem si to naplno a v hojnosti. Biblický Onan nebýl potrestan za mrhání semene, ale za zneuživání sexuální síly. Protože ta má byt projevována jen mezi můžem a ženou.

HanickaW říká:

petmk: Na každou studii existuje více pohledu. LIdé to ani mnohdy s té druhé strany nechtějí vídět, prostě jím tento stav vyhovuje. Oni si řeknou: Mne se to netyka, ale radějí a´t mám zadní vratka, protože, kdyby náhodou. Třeba obor fetologie, to není žadné tajemství, nic nepochopitelného, že u čtýř týdenního plodu je zdřejma akce srdce. Je to vídět na ultrazvukovém vyšetření, pozdějí také na echokardiografickém. Lidé to vědi, ale pro vlastní klid si to radějí nepřípoušti a někteří lékaří taktéž. Vázne to ve špatné a mnohdy mylné informovanosti. Proč vlastně nad tim uvažovat, je v tom jakási jístota, zadní vrátka, a mnohdy i finánční získ.

HanickaW říká:

Prdinek: Moje přesvědčení a pochopení lidského života není záloženo ani tak na víře v Boha. Jepochopitelné, že s mého vykladu je citit i určity vztah k Buhu, či církví. Ale mohu Tě ujistit, že kdybych někdy zjistila, že církev je špatná a buh pravděpodobně neexistuje, muj postoj k žívotu by to vyznamně nezměnilo. Je i mnoho ateistu, kteří jsou pro respektování žívota v jakemkolív stadiu. Když mi bylo 16 let, tak muj postoj k Bohu nebyl takový jako dnes. V pátek večer mne více zajimala discotéka či jiná zábava, než navštěva kostela a slavení mše svaté. Ale vždy jsem věděla, že potrat i jiné usmrcování lisi je špatné a nemělo by se přehližet. Ona ta antikoncepce nemusí byt tak uplně bez následku.U mnoho přípravku může docházet k situaci „raný abortus“ to je už ve sve podstatě usmrcení. Métoda PPR. není skutečně náročná. Pro nedoastatečnou informovanost je ovšem diskreditována a prohlašována za nespolehlivou. Jak už bylo mnohokrat úvedeno, žadná métoda není 100% S toho vyplyva, že sexualní soužiti by nemělo sloužít jen jako zábava, ale mělo by se provadět tam, kde je pevný vztah. Vztah přípravený příjmout případný žívot. Sex za účelem plození, to mě děsně irituje. Nebudu se opakovat. To bych potom suložilá jen dva krat?? :-)) Antikonzepce působí ve více fázich. 1.Zábranení ovulace hormonální cestou 2. Spomalení spermii, zahuštěním sekretu 3. Zpomaléní, či zrýchlení pohybu tubulárních řas, zož má zá následek špatný transport případné blastocisty. ABORTIVUM 4.Sliznice dělohy není schopna příjmout oplodněné vajíčko ABORTIVUM

Kondom, či poševní pesár je příjatelny, ale pro pevný vztah to není nejlepší řešení.

Na Baru se určitě nezlobim. Na svůj názor má určitě právo. Plně respektují, že by mych služeb nechtěla využit třeba v sexuální poradně. Možna je to trošku deformace, ale v naší profesi jsme na to hodně hákliví. Ja nepotřebují, aby jsi mne někdo vážít, nebo mne chvalil. Pro mne i me spolupracovniky je na prvním místě kvalitně ošetřený pacient.

petmk říká:

bublina: Hoka, ty se do elektriky raděj nemontuj, ať to někoho neusmaží. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí se realizuje nízkým napětím (SELV, PELV), oddělením obvodů, izolací, kryty nebo přepážkami, polohou nebo zábranou. Doplňkovou ochranou je proudový chránič. Co Z toho plyne? Abstinenci bych spíš přirovnal k vypnutí proudu, to je přece nejbezpečnější ochrana. Proudový chránič, to je doplňková ochrana, jako třeba jako vytažení před výsřikem při použití nějaké antikoncepce. Postinor je v tomhle pohledu spíš jako TOTAL STOP, který vypneš, když už se někdo klepe.

bublina říká:

Anička: Moc zajimava dedukce :-))) Jeste by bylo zajimave, jestli by v teto souvislosti melio vetsi vahu prikazani „nezabijes“ nebo „nesesmilnis“. Pokud se blizi ovulace a nebudu soulozit, provinim se „zabitim“ potencialniho zivota. Ale pokud jsem svobodna, jsem v bezvychodne situaci. Bud pousim jedno nebo druhe prikazani. Reseni: provdat se jeste pred prvni menstruaci. Ze to jeste nemaji krestani ve svych volebnich programech?

bublina říká:

A postinor je proudovy chranic :-)

Anička říká:

HanickaW,…: To co teď napíši, bude jistě velmi snadno zpochybnitelné a možná trochu pro zasmání, ale bude to mít svou logiku. Takže, ke křesťanskému postoji k antikoncepci, potratům,… Potrat je podle „vás“ ukončení života, který sice nemusí být (dítě může zemřít samo), ale řekněme, že je to ukončení potencionálního života, ve stejném smyslu je vnímána antikoncepce, není jistota, že by se dítě narodilo, kdybych antikoncepci nepoužila, ale zase je to podle vás ukončení potencionálního života.(jestli to správně chápu) Biblický Onan byl potrestán za „mrhání spermatem“ tedy potencionálními dětmi… Z toho všeho plyne, že podle křesťanů je špatné bránit početí potencionálního života. Když to vezmete přísnou logikou, tak kdybych teď souložila, tek tvořím potencionální děti, tím, že nesouložím (nakonec nesouložit je ta nejjistější metoda antikoncepce, že?:) bráním narození pot. dětí, kteří by jinak (tedy pokud bych souložila) mohli žít. z čehož naprosto logicky a argumenty nevyvratitelně plyne, že každým okamžikem, který nevyužiji k souloži, neumožňuji (tedy bráním) početí potencionálních dětí. ⇒ Církev vyzývá prosouložte každý okamžik života, jinak jednáte proti Bohu!!! No, asi se dám na víru :D