Jsem žena orientovaná na ženy

10.9.2003 – 20:40 – ČT 1 – Ženy na přelomu tisíciletí

Téma lesbické lásky je na veřejnosti vnímáno zejména z pohledu sexuality. Helena Třeštíková jej nahlíží jako vnitřní drama, se kterým její hrdinky bojují. Díky časosběrnému natáčení máme unikátní příležitost vidět proces vlastního vyrovnání se. Je to zároveň téma vlastní identity a konfliktu s okolím, které jedna z postav řeší vnějškovým přizpůsobením. Vzdalování a přibližování, míjení vztahů bez ohledu na pohlaví se tu ukazuje jako zcela přirozená věc, která je důvěrně známá každému. Protagonistky formulují své názory v průběhu řady let. I k tomuto pořadu můžete diskutovat na stránkách České televize.