Logest - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg

Výrobce: Schering AGpotahované tablety

Informace pro použití, čtěte pozorně i v případě, že užíváte přípravek delší dobu. Tyto informace jsou neustále obnovovány

Výrobce

SCHERING AG, Miállerstrasse 178, 13342 BERLIN, SRN

Složení

Účinné látky:

Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky:

Laktóza, kukuřičný škrob, Povidon 25 000, stearát hořečnatý, sacharóza, Montanglycol vosk, Povidon 700 000, polyetylén glykol, uhličitan vápenatý, talek.

Indikační skupina

Hormon-kontraceptivum

Charakteristika

Logest Kontracepční účinek Logestu je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitějším je fakt, že nedochází k ovulaci, a dále změna v tvorbě sekretu v děložním hrdle. Děložní sliznice navíc není připravena pro případné uchycení oplodněného vajíčka.

Indikace

Přípravek se užívá jako perorální kontraceptivum.

Kontraindikace

Přípravek Logest nelze užívat jestliže:

 1. Víte, že jste těhotná, nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 2. Trpíte závažným jaterním onemocněním, měla jste žloutenku nebo jste trpěla svěděním celého těla během předchozího těhotenství, máte jiný typ žloutenky (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom), jestliže máte nebo v minulosti jste měla nádor jater
 3. Jestliže máte nebo jste měla krevní sraženiny v nohou, plicích, očích nebo kdekoliv jinde, jestliže jste měla srdeční záchvat, nebo jestliže máte jakékoliv jiné zdravotní obtíže, které mohou znamenat větší riziko pro vznik krevních sraženin
 4. Jestliže máte srpkovitou anemii
 5. Jestliže máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo slizniční vrstvy dělohy
 6. Jestliže máte těžkou cukrovku, která vyvolává změny krevních cév
 7. Jestliže máte poruchy látkové přeměny krevních tuků
 8. Jestliže jste měla druh vyrážky nazývaný herpes gestationis
 9. Jestliže máte otosklerózu (druh poruchy sluchu), která se zhoršila během těhotenství
 10. Jestliže máte nevysvětlitelné vaginální krvácení

Přípravek nesmí být užíván v případě přecitlivělosti na účinné nebo pomocné látky. Přípravek se nesmí podávat dětem. V období kojení lze přípravek Logest užívat, jen jsou-li proto zvlášt' závažné dúvody. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Přesto však ženy, které trpí určitými onemocněními a jsou v péči lékaře, mohou užívat Logest, ale musí svého lékaře navštěvovat častěji a někdy je nutné provádět krevní testy. Ujistěte se, že týkají-li se vás následující skutečnosti, váš lékař si jich je vědom:

 1. máte cukrovku
 2. máte vysoký krevní tlak – máte křečové žíly
 3. máte zánět žil (flebitis)
 4. máte otosklerózu (druh ztráty sluchu)
 5. máte roztroušenou sklerózu
 6. máte epilepsii
 7. máte poruchu látkové přeměny nazývanou porfyrie
 8. máte pohybové obtíže (tiky nebo poruchu svalové kontroly)
 9. máte problémy s ledvinami
 10. kdokoliv z vaší rodiny prodělal onemocnění vyvolané krevní sraženinou (trombózu), srdeční záchvat nebo mrtvicí
 11. máte nadváhu
 12. měla jste prsní cystu nebo kdokoliv ve vaší rodině měl rakovinu prsu
 13. máte těžké deprese
 14. máte lupus erythematodes (těžké systémové onemocnění)
 15. máte nádor dělohy (fibroid)
 16. trpíte migrénou

Nežádoucí účinky

Někdy se mohou vyskytnout ve spojení s užíváním Logestu nežádoucí účinky. Mohou být mírné nebo závažnější. Případný výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných nežádoucích reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

Mírné nežádoucí účinky

Někdy se během prvních měsíců užívání Logestu mohou vyskytnout mírné nežádoucí účirky:

 • během prvních měsíců užívání Logestu se může objevit krvácení a špinění mezi cykly, které však obvykle ustane, jakmile si váš organismus na přípravek zvykne. Jestliže tyto obtíže pokračují, krvácení zesílí, nebo začne znovu, informujte svého lékaře
 • bolesti hlavy
 • žaludeční obtíže a pocit nevolnosti – napětí v prsou
 • úžívá-li se Logest během kojení, může v počátečním období užívání snížit tvorbu mléka
 • výkyvy nálad
 • změny tělesné váhy
 • chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži), chloasma se může zmenšit, vyvarujete-li se přílišného slunění
 • špatná snášenlivost kontaktních čoček

Závažné nežádoucí účinky

S užíváním orálních kontraceptiv jsou někdy spojeny závažné nežádoucí účinky.

 • Trombóza (tvorba sraženin v krevních cévách). S užíváním Logestu je spojeno lehce zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. U starších žen (35 let a více), které během užívání orálních kontraceptiv nepřestaly kouřit, je vyšší pravděpodobnost výskytu srdečních záchvatů a mrtvice. Pokud užíváte Logest, je důležité přestat kouřit. Další rizikové faktory nezávislé na kouření, které zvyšují riziko trombózy, jsou: poruchy srážení krve zjištěné v minulosti, vysoký krevní tlak, tukové pláty v tepnách, cukrovka a velká nadváha.
 • Ve vzácných případech užívání orálních kontraceptiv vedlo ke vzniku jaterních onemocnění jako je žloutenka, a velmi vzácně bylo spojeno s některými formami nádorů jater. Jaterní nádory mohou způsobit život ohrožující nitrobřišní krvácení. Proto v případě, že pocítíte silnou bolest v horní části břicha, která sama nezmizí, navštivte svého lékaře.

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u vás projeví kterýkoliv z níže uvedených příznaků, musíte okamžitě přestat užívat přípravek Logest a navštívit svého lékaře:

 • jestliže máte migrénu, kterou jste dosud nikdy neměla, nebo pokud se migréna vyskytne častěji než dříve
 • jestliže máte nezvykle silnou bolest hlavy, nebo se silné bolesti hlavy objevují častěji než dříve
 • jestliže zaznamenáte náhlou změnu vidění, sluchu nebo řeči
 • jestliže pocítíte jiné příznaky vzniku krevní sraženiny nebo příznaky zánětu žil kombinovaného se vznikem krevních sraženin (trombophlebitida), např. nezvyklé bolesti v nohou, nezvyklé otékání rukou nebo nohou, ostrou bolest v hrudníku, náhlou dušnost, pocit bolestivého tlaku nebo tíhy na hrudníku
 • jestliže víte, že během příštích 6 týdnů budete operována, nebo musíte-li ležet po nehodě či operaci, nebo jste-li imobilizována např. kvůli sádře na zlomené noze
 • jéstliže vám zežloutne kůže, nebo se objeví svědění po celém těle
 • jestliže u vás stoupne počet epileptických záchvatů
 • jestliže vám výrazně stoupne krevní tlak
 • jestliže začnete mít těžké deprese
 • jestliže máte silné bolesti v horní části břicha nebo vám břicho nezvykle natéká
 • jestliže otěhotníte

Interakce

Dříve než začnete užívat Logest, je důležité informovat vašeho lékaře o všech dalších přípravcích, které užíváte. Stejně tak je důležité oznámit vašemu lékaři nebo zubaři, že užíváte Logest dříve, než vám předepíše jakýkoliv další přípravek. Některé léky mohou nežádoucím způsobem ovlivnit požadovaný účinek Logestu.

Léky, které mohou takto negativně ovlivnit účinek Logestu jsou antibiotika (ampicilin, rifampicin), griseofulvin (užívaný k léčbě plísňových infekcí), phenylbutazon (protizánětlivý lék užívaný pro léčbu některých druhů kloubních onemocnění), phenyotin, phenobarbiton a některé další léky užívané pacienty s epilepsií a carbamazepin (užívaný pro léčbu epilepsie nebo jiných druhů onemocnění). Jestliže užíváte nebo začnete užívat některý z těchto léků, lze současně užívat Logest, ale po dobu užívání léku a po následujících sedm dnů po skončení užívání, budete navíc potřebovat další metodu kontracepce. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření. Jestliže se během těchto sedmi dnů dostanete na konec balení, začněte užívat dražé z dalšího balení hned bez přestávky. Krvácení po vysazení se pak nedostaví dříve, než po využívání druhého balení. Jestliže se pak nedostaví očekávané krvácení, musí lékař před zahájením užívání dražé z dalšího balení, vyloučit těhotenství. Pokud užíváte rifampicin, budete muset používat dodatečnou metodu kontracepce ještě 4 týdny po skončéní užívání rifampicinu. Jste-li diabetička, může se změnit potřeba užívání léků proti cukrovce. V případě jakékoliv nejasnosti se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Dávkování a způsob použití

Před započetím užívání přípravku Logest by mělo být u vás provedeno pečlivé lékařské vyšetření, základní i gynekologické (včetně vyšetření prsů a stěru z hrdla děložního na cytologické vyšetřen a měl by být pečlivě zaznamenán výskyt chorob v minulosti u vás i u členů vaší rodiny. V případě rodinného výskytu tromboembolické poruchy v mladším věku (např. hluboká žitní trombóza, mozková mrtvice, infarkt myokardu), je třeba vyloučit poruchy srážlivosti krve. Lékař musí vyloučit těhotenství. Z důvodů prevence by měla být během dlouhodobého užívání dražé prováděna kontrolní vyšetření v odstupu asi 6 měsíců.

První balení

Užívání Logestu zahajte v první den menstruačního krvácení. Balení Logestu obsahuje 21 dražé. Vezměte si dražé označené názvem odpovídajícího dne v týdnu. Například, jestliže menstruace začala v pátek, užijte dražé s označením „Pátek“. Dále pokračujte každý den v postupném užívání dražé, dokud nevyužíváte všech 21 dražé. Dražé užívejte vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe večer.

Další balení

Po využívání všech 21 dražé bude následovat 7 dní bez užívání dražé. V těchto sedmi dnech by se mělo dostavit krvácení. Osmý den začněte užívat dražé z dalšího balení bez ohledu na to zda krvácení pokračuje. To znamená, že užívání z druhého balení zahájíte v ten samý den v týdnu jako z balení předchozího.

Upozornění

Přechod z jiného druhu orálních kontraceptiv na Logest

Zahájíte užívání Logestu v první den krvácení, které se dostavilo po ukončení užívání předchozího kontraceptiva. Dále budete pokračovat podle pokynů uvedených v předchozích odstavcích. Pokud jste jako předchozí kontraceptivum užívala „každodenní tablety“ (28 tablet v jednom balen, začněte užívat Logest v první den, kdy se dostaví krvácení, přestože jste ještě nedobrala tablety z předchozího balení.

Užívání Logestu po porodu

Pokud jste právě porodila a chcete užívat přípravek Logest, váš lékař by vás měl upozornit, že užívání je vhodné zahájit až po úpravě cyklu. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době, která je pro vás nejvhodnější se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Užívání Logestu po přerušení těhotenství nebo po spontánním potratu

Pokud jste právě absolvovala přerušení těhotenství nebo došlo u vás ke spontánnímu potratu, a přejete si užívat přípravek Logest, měl by vám lékař doporučit zahájit užívání až po obnově normálních cyklů. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době vhodné pro začátek užívání se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Co dělat, jestliže se nedostaví krvácení

Pokud se ve výjimečném případě nedostaví krvácení během intervalu bez užívání dražé, nelze zahájit užívání z dalšího balení a je nutné se poradit s lékařem.

Co dělat při předávkování

Neexistují žádné zprávy o závažných následcích předávkování přípravkem Logest. Pokud jste užila jednorázově více než jedno dražé, může se objevit nevolnost, zvracení nebo vaginální krvácení. Pokud zjistíte, že přípravek požilo dítě, okamžitě požádejte o radu lékaře.

Co dělat, jestliže jste zapomněla užít Logest

 • Pokud uplynulo od doby, kdy užíváte dražé obvykle méně než 12 hodin, jste stále chráněna před otěhotněním. Užijte dražé okamžitě, kdy si na ně vzpomenete, a další dražé užijte v obvyklou dobu. To může znamenat, že užijete dvě dražé během jednoho dne.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin, nejste již chráněna před otěhotněním. Vynechte zapomenuté dražé a pokračujte v pravidelném denním užívání, ale pro zbytek cyklu musíte učinit navíc zvláštní kontracepční opatření. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Co dělat v případě zvracení nebo průjmu

Jestliže jste zvracela nebo měla průjem během 3 – 4 hodin po užití Logestu, účinné látky se nemohly dostatečně vstřebat. Musíte pokračovat v užívání dražé jako obvykle, ale po zbytek cyklu musíte navíc použít zvláštní kontracepční opatření. Pečlivě si přečtěte odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Zvláštní kontracepční opatření

Pokud vám lékař nedoporučil jiná kontracepční opatření:

 • nemějte pohlavní styk nebo
 • použijte pesar spolu se spermicidním krémem nebo kondom

Jako zvláštní kontracepční opatření nepoužívejte kalendářní ani teplotní metodu, a to z toho důvodu, že orální kontraceptiva přeruší pravidelný průběh cyklických změn, které jsou obvyklé během menstruačního cyklu (změny teploty a cervikálního hlenu).

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 potahovaných tablet v kalendářním balení. 3×21 potahovaných tablet v kalendářním balení.

Datum poslední revize

Listopad 1996

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Lucia říká:

Ahojky, poprosím o radu či zkušenost. Začala sem brát po skončení kojení Logest, ale už 14 dní v kuse furt špiním, může to být logestem nebo se to srovná. Neví to někdo?A ještě může Logest mít nějaký vliv na akné?

Gordy říká:

godi říká:

Gordy: tak pokud nedoslo k ejekulaci, tak bych to tak nereseila, i kdyz jasne ze predejakulacni tekutina muze obcahovat sperma. Chrante se proste 14 dni jeste kondomem a bude to urcite dobry

Gordy říká:

Bylo to právě v prvním týdnu.Zapomněla to, teda doufáme, že ne, v úterý a sex jsme měli v sobotu v noci.Ale nedošlo k orgasmu a tudíž k ejakulaci.

godi říká:

Gordy: zalezi kdy si zapomela ten prasek vzit, pokud to bylo v tom prvnim tydnu po menses tak tam se opravdu muze stat, ze se da otehotnet z predchozich styku,ale pokud to bylopozdeji, tak uz to nebude takove. Spermie sice mohou prezit nejakou dobu v pochve ale urcite ne 7 dni

Gordy říká:

Díky.A dočetla se, že když sme měli sex 7 dní předtím, tak prej může ted otěhotnět.Zní to zvláštně.Neporadíš?

godi říká:

Gordy říká:

Ahoj.Moje holka si není jistá, zda li si vzala tabletu, ptž si ji položila na postel.A pak si není jistá druhý den, jestli si ji vzala.A bere si normálně další.Jak bychom ted měli postupovat v sexu s kondomem?Myslím jak dlouho bysme měli mít kondom, než se to srovná?

godi říká:

Jana: a poradit s cim?? meli jste kondom, ktery vam evidentne neprasknul, takze z ceho mas strach?? Nejak nechapu jak by jsi mohla otehotnet, kdyz jste meli kondom, Jeste tak 14 dni se chran kondomem a je to vsechno OK

Jana říká:

Ahojky! měla bych takový jeden dotázek. Sedmý den co sem začala brát z nového balení, sem si zapoměla vzít prášek a uvědomila si to až na druhý den.A ten den, co sem si ho zapoměla vzít,jsem měla pohlavní styk. Naštěstí sme měli i kondom, takže doufám, že bych měla být v klidu…ale slyšela jsem, že je možné, že žena otěhotní, a stejně dostane menstruaci. Tak se bojim, abych to nedostala, myslela si, že je vše v pořádku a ono nebylo…Můžete mi někdo prosím poradit?

Zuza říká:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda očkování proti meningokovi ovlivňuje učinnost této antikoncepce?Prosím o rychlou odpověd..děkuji

Pavla říká:

petmk říká:

Pavla: Polkneš pilulku, ta se rozpustí a po chvíli se začne v krvi zvyšovat hladina účinných látek z přípravku.Dosáhne nějakýho maxima a pak pomalu klesá až do chvíle, než ji doplní další pilulka. Nesmí se ale dostat pod určitou hranici. Tablety jsou dělaný tak, že se na tu hranici normálně dostaneš po delší době, než je těch24 hodin. Když bereš v určitou dobu a vezmeš si pilulku o něco pozděj, tak se to minimum dostane o kousíček níž, ale pořád jsi an bezpečné hladině. Stejně tak, když si ji vezmeš o něco dřív. Když změníš dobu braní, tak během 2–3 dnů se ustálí hladiny na nový čas. V těle nejsou žádný digitálky, který by hlídaly čas, rozhoduje opravdu jenom ta hladina hormonů v krvi. A tu máš ustálenou na deváté hodině.

godi říká:

Pavla říká:

No asi jo…ale ja si stejne myslim, ze to bylo pod 12h…ale presto diky a i diky za tu trpelivost!:-))Diky

godi říká:

Pavla: nevim nejsem doktor Hele, ja bych to uzavrela. nema cenu to uz resit…tohle uz jsou dost odborny veci, nevim jak se s tim telo vyrovna a uz to stjne neovlivnime… stalo se,. stalo, takze priste si na to dej bacha!§

Pavla říká:

Asi jo…Mo tak 14 dni, to asi presne nebylo, ale nejak kolem tydnu…po jake dobe si na to telo zvykne? kdyz to chvili beru pozdejsi?

godi říká:

Pavla: i kdyby se to pocitalo, tak stejne uz je to jedno. Ale pokud jsi telo udrzovala 14 dni v tom, ze jsi to brala v 9 rano tak bych vazne byla v klidu

Pavla říká:

No nevim…!!!asi panikarim…ale i tak …proste…! co kdyz se to pocita od tech pul 6???!!! Mne uz z toho asi hrabe…! jsem z toho unavena…

godi říká:

Pavla: stale nechapu co tu resis?? stihla jsi to tak o co jde dal??

Pavla říká:

Neboj, to jsem taky postrehla…!!!

petmk říká:

Pavla: 19–9=10 10<12 Takže jsi to stihla v toleranci. Jenom tak mimochodem, sčítání, odečítání aporovnívíní celých čísel od 1 do 20 se bere v 1. třídě ZŠ.

Pavla říká:

No jo, ale kdyz to 14 dni v tydnu beru od 9, tak se to pocita od te doby. kdy jsem to mela naposledy, ne???

godi říká:

Pavla: pokud jsi ale predtim nekolik dni brala v 9 rano tak si myslim, ze v tech 19 h by se dalo brat jako ta hranice do 12 hodin, takze to bude OK

godi říká:

Pavla: no tak to je vic jak 12 hod, to snad ale zvladne spocitat kazde normalni dite.. bere se to od tech pul 6 rano

Pavla říká:

No obvykle ho beru o pul 6 rano, ale vikendu jak se vyspim, tak ho beru kolem 9! no a o prazkach to ted teda bylo kolem 9…no a pak jsem zapomnela a vzala jsem si ho az v 19.00h

godi říká:

Anonym: hele ty ses bud blba nebo nechapes:-) V kolik beres pravidlene HA a v kolik sis vzala ten zapomenutej prasek??

Anonym říká:

No to taky…ale mozna jsem si ho vzala i driv, nez v tech 17h

godi říká:

Pavla: dobre beres HA v nejakou pravidelnou dobu a ten zapomenutej prasek nevis jestli sis ho vzala misto napr. v 17 hod tak v 22 ci 23??

Pavla říká:

No to nevim…nevim, jestli to bylo 10h, nebo uz 13h…:-(

godi říká:

Pavla: tak to nevis v kolik hodin sis ho vzala?? ted to je stejne uz na nic resit..

Pavla říká:

Ja si taky myslim, tak snad…ale ja si nejsem jista, jestli to bylo nad 12h, to je to…kdybych to alespon vedela…

godi říká:

Pavla: ne, ja jsem nikdy nezapomela vzit prasek a kdyz, tak jsem vzdy dodrzela tech 12 hod. Hele ted se nema stresovat…asi to bude OK

Pavla říká:

No asi nestsojí, ale stalo se a to se už nevrátí, tak mám trochu strach! a nevím, čemu mám teď věřit…nebo jestli se bát, nebo ne! Tobě se to už někdy stalo?

godi říká:

Pavla: to se taky doctes, ze behem menstruace je zena neplodna a jsou pripady, dky zena otehotnela prave behem menstruace. nevim kolik ti je,ale stoji ti to za ten risk??

Pavla říká:

No asi jo, ale tak cetla jsem, ze v tom 2. tydnu se to nemusi…jako zadne jine opatreni…

godi říká:

Pavla: vzdy je to lepsi se chranit kondomem,ale tomto 2. tydnu je to riziko nejnizsi. Tak snad je lepsi chrnait se kondomem, nez se stresovat coby kdyby ne??

Pavla říká:

No a toi v tom 2. týdnu se musím chránit kondomem???

godi říká:

godi: ano mohlo by se neco stat, mohla by jsi otehotnet. Ted zalezi, kdy to zapomenuti bylo. POkud to bylo v 1. tydnu, je to to nejhorsi, protoze HA nemusi zvladnout potlacit ovulaci Pokud je to uprostred,je to nejbezpecnejsi a nemelo by se nic stat. Pokud je to v tom poslednim tydnu, tak to je neco mezi, doporucuje se nedelat pauza, ale navazat hned dalsim platickem. Vzdy plati pro jistotu tak 7 dni jeste s kondomem

Graciela říká:

Anetta: Od toho bereme antikoncepci, aby se do nás muži mohli třeba denně a desetkrát udělat, a neotěhotníme. Zezačátku jsem taky měla strach, ale budď bez obav!

Pavla říká:

No a když je to dost podstatných, tak stalo by se něco? kdyby to bylo přes těch 12h? ale já si stejně myslím, že to přes ně nebylo…

godi říká:

Pavla: kdyz tech 12 hodin je prave dost podstatnych!!

godi říká:

Pavla: K chybě došlo během druhého týdne užívání: Pokračovat v užívání normálně. Spolehlivost by neměla být ovlivněna.

Pavla říká:

Ahoj , chtěla bych se zeptat, když jsem si zapomněla vzít prášek a nevím, jeslti to bylo do 12h, ale asi za 4 dny jsem měla styk, tak můžu otěhotnět? a bylo to ve 2 týdnu…stane se něco? mně říkaly kamarádky, že to ničemu envadí, že taky zapomínají, a nic se jim prý nestalo…že by otěhotněly, nebo tak…prpsím napište…díky moc…:-)

Anetta říká:

Ahoj já mam jen takový blbý dotaz páááč patřim k těm povahám,který jak si moc nevěří a mají obavy jestli to funguje či ne ! Beru Logest asi už 8mesicu,poslední mesic se do me rpitel udelal což je asi normální,ale stejne mam proste strach co když to nefunguje nebo tak. Beru prasky pravidelne v 8večer,nikdy jsem nevynechala.Pečlivka:)chápu že je to stupidní otazka ale jak jsem četla nekde na začátku tyhle diskuze tak tam ta paní psala že bere logest a otehotnila a nevynechala prasek !Holky,jakou mate zkusenost?Dobry jo?:)

Cephaelis říká:

Marcela: Můj názor je, že riziko postižení dítěte je naprosto minimální a neměl by to být důvod pro interrupci. Takových dětí, které se narodily nechtěně při užívání HA běhá po světě spousta. Nejsem ale gynekolog ani obecně lékař. Ale z toho, co vím, bych se tak snadno zviklat nenechala a na tvém místě bych požádala o radu ještě minimálně jednoho nezávislého lékaře. Na stránkách výrobců HA, kde odpovídají lékaři na otázky uživatelek můžete opakovaně najít ujíštění, že otěhotnění v průběhu užívání HA je pro plod bezpečné. Na některých webech se můžete setkat i s opačným názorem. Bohužel je leckdy těžké odhalit předpojatost, která jednotlivé lékaře může ovlivňovat. Opravdu nejlepší bude navštívit některé specializované pracovště – genetickou poradnu, poradnu pro riziková těhotenství nebo něco v tomto směru a nechat se informovat tam. Nežeňte se slepě do potratu, aniž vám někdo jednoznačně vyčíslí rizika.

godi říká:

Marcela: poradit?? Myslis, ze tohle je ciste tvoje soukrome rozhodnuti. Prece kdyz ti nekdo rekne „nech si to“ tak ho neposlechnes ci naopak. Ty si musis rozhodnout, zda jsi ochotna nest riziko toho, ze budes mit postizene dite, zda jsi pripravena smirit se s timto faktem. Lekar ti rekne svuj nazor, sve pro a proti,ale konecne rozhodnuti je na tobe a tvem partnerovi… zda chcete dite i za cenu toho, ze hrozi jeho postizeni.

Marcela říká:

Prosím o radu. V průběhu používání této antikoncepce jsem otěhotněla. Nevynechala jsem ani jediný prášek. Lékař mi doporučuje přerušení těhotenství. Existuje prý určité riziko, že bude narozené dítě postižené. Nikdo mi není schopen poradit. Dítě bych chtěla. Prosím, poraďte mi.

Jarmila říká:

Prodám nové balení Logestu. Ještě neotevřené. Původní cena 450 nyní 300 Kč. Ze zdravotních důvodů. Léčím si křečové žíly a musím vysadit hormonálí antikoncepci.mobil 723274715

godi říká:

Cascia: pokud mas 120/100 tak bud rada, to co jsi mela pred tim, neni normalni tlak. Ted jsi v normalu, ten spodni by mohl byt nizsi,ale ty by jsi mela mit tak 120–125/85–90