Logest - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg

Výrobce: Schering AGpotahované tablety

Informace pro použití, čtěte pozorně i v případě, že užíváte přípravek delší dobu. Tyto informace jsou neustále obnovovány

Výrobce

SCHERING AG, Miállerstrasse 178, 13342 BERLIN, SRN

Složení

Účinné látky:

Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky:

Laktóza, kukuřičný škrob, Povidon 25 000, stearát hořečnatý, sacharóza, Montanglycol vosk, Povidon 700 000, polyetylén glykol, uhličitan vápenatý, talek.

Indikační skupina

Hormon-kontraceptivum

Charakteristika

Logest Kontracepční účinek Logestu je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitějším je fakt, že nedochází k ovulaci, a dále změna v tvorbě sekretu v děložním hrdle. Děložní sliznice navíc není připravena pro případné uchycení oplodněného vajíčka.

Indikace

Přípravek se užívá jako perorální kontraceptivum.

Kontraindikace

Přípravek Logest nelze užívat jestliže:

 1. Víte, že jste těhotná, nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 2. Trpíte závažným jaterním onemocněním, měla jste žloutenku nebo jste trpěla svěděním celého těla během předchozího těhotenství, máte jiný typ žloutenky (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom), jestliže máte nebo v minulosti jste měla nádor jater
 3. Jestliže máte nebo jste měla krevní sraženiny v nohou, plicích, očích nebo kdekoliv jinde, jestliže jste měla srdeční záchvat, nebo jestliže máte jakékoliv jiné zdravotní obtíže, které mohou znamenat větší riziko pro vznik krevních sraženin
 4. Jestliže máte srpkovitou anemii
 5. Jestliže máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo slizniční vrstvy dělohy
 6. Jestliže máte těžkou cukrovku, která vyvolává změny krevních cév
 7. Jestliže máte poruchy látkové přeměny krevních tuků
 8. Jestliže jste měla druh vyrážky nazývaný herpes gestationis
 9. Jestliže máte otosklerózu (druh poruchy sluchu), která se zhoršila během těhotenství
 10. Jestliže máte nevysvětlitelné vaginální krvácení

Přípravek nesmí být užíván v případě přecitlivělosti na účinné nebo pomocné látky. Přípravek se nesmí podávat dětem. V období kojení lze přípravek Logest užívat, jen jsou-li proto zvlášt' závažné dúvody. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Přesto však ženy, které trpí určitými onemocněními a jsou v péči lékaře, mohou užívat Logest, ale musí svého lékaře navštěvovat častěji a někdy je nutné provádět krevní testy. Ujistěte se, že týkají-li se vás následující skutečnosti, váš lékař si jich je vědom:

 1. máte cukrovku
 2. máte vysoký krevní tlak – máte křečové žíly
 3. máte zánět žil (flebitis)
 4. máte otosklerózu (druh ztráty sluchu)
 5. máte roztroušenou sklerózu
 6. máte epilepsii
 7. máte poruchu látkové přeměny nazývanou porfyrie
 8. máte pohybové obtíže (tiky nebo poruchu svalové kontroly)
 9. máte problémy s ledvinami
 10. kdokoliv z vaší rodiny prodělal onemocnění vyvolané krevní sraženinou (trombózu), srdeční záchvat nebo mrtvicí
 11. máte nadváhu
 12. měla jste prsní cystu nebo kdokoliv ve vaší rodině měl rakovinu prsu
 13. máte těžké deprese
 14. máte lupus erythematodes (těžké systémové onemocnění)
 15. máte nádor dělohy (fibroid)
 16. trpíte migrénou

Nežádoucí účinky

Někdy se mohou vyskytnout ve spojení s užíváním Logestu nežádoucí účinky. Mohou být mírné nebo závažnější. Případný výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných nežádoucích reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

Mírné nežádoucí účinky

Někdy se během prvních měsíců užívání Logestu mohou vyskytnout mírné nežádoucí účirky:

 • během prvních měsíců užívání Logestu se může objevit krvácení a špinění mezi cykly, které však obvykle ustane, jakmile si váš organismus na přípravek zvykne. Jestliže tyto obtíže pokračují, krvácení zesílí, nebo začne znovu, informujte svého lékaře
 • bolesti hlavy
 • žaludeční obtíže a pocit nevolnosti – napětí v prsou
 • úžívá-li se Logest během kojení, může v počátečním období užívání snížit tvorbu mléka
 • výkyvy nálad
 • změny tělesné váhy
 • chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži), chloasma se může zmenšit, vyvarujete-li se přílišného slunění
 • špatná snášenlivost kontaktních čoček

Závažné nežádoucí účinky

S užíváním orálních kontraceptiv jsou někdy spojeny závažné nežádoucí účinky.

 • Trombóza (tvorba sraženin v krevních cévách). S užíváním Logestu je spojeno lehce zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. U starších žen (35 let a více), které během užívání orálních kontraceptiv nepřestaly kouřit, je vyšší pravděpodobnost výskytu srdečních záchvatů a mrtvice. Pokud užíváte Logest, je důležité přestat kouřit. Další rizikové faktory nezávislé na kouření, které zvyšují riziko trombózy, jsou: poruchy srážení krve zjištěné v minulosti, vysoký krevní tlak, tukové pláty v tepnách, cukrovka a velká nadváha.
 • Ve vzácných případech užívání orálních kontraceptiv vedlo ke vzniku jaterních onemocnění jako je žloutenka, a velmi vzácně bylo spojeno s některými formami nádorů jater. Jaterní nádory mohou způsobit život ohrožující nitrobřišní krvácení. Proto v případě, že pocítíte silnou bolest v horní části břicha, která sama nezmizí, navštivte svého lékaře.

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u vás projeví kterýkoliv z níže uvedených příznaků, musíte okamžitě přestat užívat přípravek Logest a navštívit svého lékaře:

 • jestliže máte migrénu, kterou jste dosud nikdy neměla, nebo pokud se migréna vyskytne častěji než dříve
 • jestliže máte nezvykle silnou bolest hlavy, nebo se silné bolesti hlavy objevují častěji než dříve
 • jestliže zaznamenáte náhlou změnu vidění, sluchu nebo řeči
 • jestliže pocítíte jiné příznaky vzniku krevní sraženiny nebo příznaky zánětu žil kombinovaného se vznikem krevních sraženin (trombophlebitida), např. nezvyklé bolesti v nohou, nezvyklé otékání rukou nebo nohou, ostrou bolest v hrudníku, náhlou dušnost, pocit bolestivého tlaku nebo tíhy na hrudníku
 • jestliže víte, že během příštích 6 týdnů budete operována, nebo musíte-li ležet po nehodě či operaci, nebo jste-li imobilizována např. kvůli sádře na zlomené noze
 • jéstliže vám zežloutne kůže, nebo se objeví svědění po celém těle
 • jestliže u vás stoupne počet epileptických záchvatů
 • jestliže vám výrazně stoupne krevní tlak
 • jestliže začnete mít těžké deprese
 • jestliže máte silné bolesti v horní části břicha nebo vám břicho nezvykle natéká
 • jestliže otěhotníte

Interakce

Dříve než začnete užívat Logest, je důležité informovat vašeho lékaře o všech dalších přípravcích, které užíváte. Stejně tak je důležité oznámit vašemu lékaři nebo zubaři, že užíváte Logest dříve, než vám předepíše jakýkoliv další přípravek. Některé léky mohou nežádoucím způsobem ovlivnit požadovaný účinek Logestu.

Léky, které mohou takto negativně ovlivnit účinek Logestu jsou antibiotika (ampicilin, rifampicin), griseofulvin (užívaný k léčbě plísňových infekcí), phenylbutazon (protizánětlivý lék užívaný pro léčbu některých druhů kloubních onemocnění), phenyotin, phenobarbiton a některé další léky užívané pacienty s epilepsií a carbamazepin (užívaný pro léčbu epilepsie nebo jiných druhů onemocnění). Jestliže užíváte nebo začnete užívat některý z těchto léků, lze současně užívat Logest, ale po dobu užívání léku a po následujících sedm dnů po skončení užívání, budete navíc potřebovat další metodu kontracepce. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření. Jestliže se během těchto sedmi dnů dostanete na konec balení, začněte užívat dražé z dalšího balení hned bez přestávky. Krvácení po vysazení se pak nedostaví dříve, než po využívání druhého balení. Jestliže se pak nedostaví očekávané krvácení, musí lékař před zahájením užívání dražé z dalšího balení, vyloučit těhotenství. Pokud užíváte rifampicin, budete muset používat dodatečnou metodu kontracepce ještě 4 týdny po skončéní užívání rifampicinu. Jste-li diabetička, může se změnit potřeba užívání léků proti cukrovce. V případě jakékoliv nejasnosti se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Dávkování a způsob použití

Před započetím užívání přípravku Logest by mělo být u vás provedeno pečlivé lékařské vyšetření, základní i gynekologické (včetně vyšetření prsů a stěru z hrdla děložního na cytologické vyšetřen a měl by být pečlivě zaznamenán výskyt chorob v minulosti u vás i u členů vaší rodiny. V případě rodinného výskytu tromboembolické poruchy v mladším věku (např. hluboká žitní trombóza, mozková mrtvice, infarkt myokardu), je třeba vyloučit poruchy srážlivosti krve. Lékař musí vyloučit těhotenství. Z důvodů prevence by měla být během dlouhodobého užívání dražé prováděna kontrolní vyšetření v odstupu asi 6 měsíců.

První balení

Užívání Logestu zahajte v první den menstruačního krvácení. Balení Logestu obsahuje 21 dražé. Vezměte si dražé označené názvem odpovídajícího dne v týdnu. Například, jestliže menstruace začala v pátek, užijte dražé s označením „Pátek“. Dále pokračujte každý den v postupném užívání dražé, dokud nevyužíváte všech 21 dražé. Dražé užívejte vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe večer.

Další balení

Po využívání všech 21 dražé bude následovat 7 dní bez užívání dražé. V těchto sedmi dnech by se mělo dostavit krvácení. Osmý den začněte užívat dražé z dalšího balení bez ohledu na to zda krvácení pokračuje. To znamená, že užívání z druhého balení zahájíte v ten samý den v týdnu jako z balení předchozího.

Upozornění

Přechod z jiného druhu orálních kontraceptiv na Logest

Zahájíte užívání Logestu v první den krvácení, které se dostavilo po ukončení užívání předchozího kontraceptiva. Dále budete pokračovat podle pokynů uvedených v předchozích odstavcích. Pokud jste jako předchozí kontraceptivum užívala „každodenní tablety“ (28 tablet v jednom balen, začněte užívat Logest v první den, kdy se dostaví krvácení, přestože jste ještě nedobrala tablety z předchozího balení.

Užívání Logestu po porodu

Pokud jste právě porodila a chcete užívat přípravek Logest, váš lékař by vás měl upozornit, že užívání je vhodné zahájit až po úpravě cyklu. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době, která je pro vás nejvhodnější se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Užívání Logestu po přerušení těhotenství nebo po spontánním potratu

Pokud jste právě absolvovala přerušení těhotenství nebo došlo u vás ke spontánnímu potratu, a přejete si užívat přípravek Logest, měl by vám lékař doporučit zahájit užívání až po obnově normálních cyklů. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době vhodné pro začátek užívání se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Co dělat, jestliže se nedostaví krvácení

Pokud se ve výjimečném případě nedostaví krvácení během intervalu bez užívání dražé, nelze zahájit užívání z dalšího balení a je nutné se poradit s lékařem.

Co dělat při předávkování

Neexistují žádné zprávy o závažných následcích předávkování přípravkem Logest. Pokud jste užila jednorázově více než jedno dražé, může se objevit nevolnost, zvracení nebo vaginální krvácení. Pokud zjistíte, že přípravek požilo dítě, okamžitě požádejte o radu lékaře.

Co dělat, jestliže jste zapomněla užít Logest

 • Pokud uplynulo od doby, kdy užíváte dražé obvykle méně než 12 hodin, jste stále chráněna před otěhotněním. Užijte dražé okamžitě, kdy si na ně vzpomenete, a další dražé užijte v obvyklou dobu. To může znamenat, že užijete dvě dražé během jednoho dne.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin, nejste již chráněna před otěhotněním. Vynechte zapomenuté dražé a pokračujte v pravidelném denním užívání, ale pro zbytek cyklu musíte učinit navíc zvláštní kontracepční opatření. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Co dělat v případě zvracení nebo průjmu

Jestliže jste zvracela nebo měla průjem během 3 – 4 hodin po užití Logestu, účinné látky se nemohly dostatečně vstřebat. Musíte pokračovat v užívání dražé jako obvykle, ale po zbytek cyklu musíte navíc použít zvláštní kontracepční opatření. Pečlivě si přečtěte odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Zvláštní kontracepční opatření

Pokud vám lékař nedoporučil jiná kontracepční opatření:

 • nemějte pohlavní styk nebo
 • použijte pesar spolu se spermicidním krémem nebo kondom

Jako zvláštní kontracepční opatření nepoužívejte kalendářní ani teplotní metodu, a to z toho důvodu, že orální kontraceptiva přeruší pravidelný průběh cyklických změn, které jsou obvyklé během menstruačního cyklu (změny teploty a cervikálního hlenu).

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 potahovaných tablet v kalendářním balení. 3×21 potahovaných tablet v kalendářním balení.

Datum poslední revize

Listopad 1996

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

godi říká:

barborak: muzes to vzit i tak,ale nikdo ti nezraruci, ze to nebudes mit na dovce a hlavne nebudes chranena

barborak říká:

prosim radu, nějako sem propasla dobu, kdy začít polikat pilulku, teda jako den, chtěla jsem"to trochu posunout, ale už je to 7 dní, co jsem ji měla začít brát, a na příbalu píšou 2.-5. den, mám začít i tak nebo se na to vykašlat a promenstruovat dovču?

Petra říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda diazepam ovlivňuje HA. Byla jsem totiž na gastroskopii a píchli mi do žíli diazepam, přestože jsem lékařce zdělila, že užívám antikoncepci. Proto by mě zajímalo, zda byl účinek HA snížen a zda mohu být těhotná, když jsem den předtím měla nechráněný pohlavní styk. (pouze s antkoncepcí, pilulky beru řádně). Děkuji

godi říká:

Preformance: pokud potrebujesodsunout menstruaci tak normalne spoj dve platicka dohromady bez te 7 denni pauzy.

Preformance říká:

chtela bych se zeptat kdyz ted zacinam jist Logest prvne zacinam tedy prvni den menstruace a po dojedeni plata vynecham na 7 dni ale jak to mam pak brat kdyz si to potrebuji posoupnout kuli dovolene??muzu prebrat 2 plata???dekuji za odpoved

godi říká:

Eva: radsi bych se chranila tak mesic

Eva říká:

hojky, chci se jen ujistit, můžu začít brát Logest před zač, menstruace, (tak 14 dní, potřebuji si ji posunout, mimo jiného), 14 dní se chránit kondomem a pak už budu chráněná. Někde jsem totiž četla, že když se to udělá takhle, je to jako by se nic nebralo a HA bude působit až s druhym platíčkem

godi říká:

Lenka: je to hodne pravdepodobne. Telo uz si na hormony odvyklo a ted si musi znovu zvyknout..

Lenka říká:

ahoj,když začnu brát prášky znova asi po půl roce, myslíte si že se objeví zase ty nežádoucí úcinky jako při úplně prvním braní, bolesti řicha, špinění,…

Bára říká:

Bára říká:

JOjo, veroniko, ty jsi inteligence sama

godi říká:

Aneta18: kdyby jsi cetla svoji postu tady na serveru, tak vis, ze od 3.6 tam mas ode mne vzkaz. To ze nectes svoji postu, za to uz vazne nemuzu, sorry.-)

Cephaelis říká:

Aneta18: No, máš tady pohromadě několik rizikových faktorů současně a dá rozum, že v takovém případě je pravděpodobnost selhání HA vyšší. Ten prášek bych považovala za ztracený. To, že se do tebe přítel neudělal, bych viděla nadějně, ale jsou i takové smutné případy… Takže 100% záruku, že jsi v pohodě, ti nikdo nedá. Počkej 2–3 týdny a udělej si těhotenský test. Pro klid duše.

Aneta18 říká:

Prosím,koukl se někdo na můj dotaz ??? Fakt bych ocenila váš názor..!! Godi,myslím že ty bys mohla mít názor,všem tu radíš a odpovídáš,asi se vxznáš…přečti si můj dotaz prosím :-(

godi říká:

windy87: zkusenosti ti moc nepomohou.. muze ti sem napsat 5 holek, ze pro me je Logest super a ty s tim muze smit problemy. Takhle se to proste neda.. kazde telo reaguje na danou HA jinak, takze tezko se srovnavaji zkusenosti jinych

windy87 říká:

Chtěla bych zkusit novou antikoncepci a chtěla bych zkusit Loges. Napsal by mi někdo, jaké s ní máte zkušenosti? Děkuju

Aneta18 říká:

Ahojky,mužete mi poradit?V 7denní pause jsem brala antibiotika,ve čtvrtek jsem ukončila jejich braní a v pátek jsem si v 8hodin brala prášek(logest)z noveho platíčka(beru je už rok).Potom jsem chlastala a kolem 11hodin jsem zvracela a v noci mela s mým přítelem sex,ale neudelal se do mne. Co myslíte?Stačil se rozpustit?Učinkuje??Je to proste v pohode???:-) dekuju,když odepisete budu moc rada

godi říká:

Anonym: tak princip je stejne… at uz neuzijes nebo vyzvracis, povazuje se to proste za stejny pripad = HA nebyla uzita a je potreba se do konce cyklu chranit jinak

godi říká:

Lenka: jasne ze da. zacnes brat normalne po 7 denni pauze a budes jeste tak 14 dni po dobrani antibiotik chranit kondomem a bude vse Okl

Anonym říká:

ahoj chtěla bych se zeptat jak postupovat,když jsem 3,5 hodiny po užití logestu zvracela. na příbalovém letáku píšou,že je to jako bych pilulku neužila,ale tady zase, že stačí chránit se do konce cyklu ještě jinak.

Lenka říká:

Ahoj, chtěla sem se zeptat jestli máte někdo zkušenost s antibiotiky a logestem. Beru ted antibiotika a vyšlo mi to tak že jsem zrovna přestala brát logest, teď sem si ale přečetla příbalový leták a tam jsem se dočetla že jsem měla začít brát hned druhé balení. Menstruae se nedostavila, dá se to nějak řešit? díky moc

Goldi říká:

To Anonym: Ale v letáku Logest je napsáno, že má dobrat platíčko a začít další platíčko.Prostě to potlačit.O měsíc prodloužit.Chápeš?

Anonym říká:

Karol: Ber dal prasky jak si zvykla a tyden se chran jinak tj. nejlip s kondomem. Jinak kdyby sis precetla pribalovy letak HA, tak se vsadim ze tam je postup presne popsany.

Karol říká:

Chtěla bych se zeptat, co mám dělat. Včera jsem si zapomněla vzít pilulku a vzala jsem si ji dnes odpoledne (zpoždění bylo větší než 12hodin) a nevím co mám dělat dál. Jedná se o pilulku ve třetím týdnu. Můj přítel se do mě neudělal. Prosím poraďte mi. Děkuji…

GoldiGoldiGoldiGoldi říká:

Měl jsem v sobotu sex s přítelkyní.Nedošlo k ejakulaci. V neděli si přítelkyně uvědomila, že nesnědla prášek v sobotu.Vzala si tedy 2 v neděli.Za sobotu a za neděli.e ve třetím týdnu pojídání prášků Co máme dělat?

Dada říká:

Chtěla bych se zeptat,jaká je možnost otěhotnění.Užívala jsem plato logestu a ještě jsem 4dny užívala z jiného,v průběhu tohoto užívání jsem dostala menstruaci,pak jsem začala užívat 8den nové platíčko.2den užívání jsem měla pohlavnístyk.Jenže jsem zjistila,že ty4tabletky byly půl roku prošlé.Tak jaká je možnost otěhotnění,děkuji.

godi říká:

Hanish: v prvnim tydnu to je prblem, chran se ted tak 14 dni kondomem a snad to bude dobry. PO 3 tydnech si udelej test. Muzes jit k lekari, asi by ti dal postinor,ale to bych snad nai moc nedoporucovala… neboj, je to problem ale ne veliky, je to jen jeden prasek a telu chvilku trva nez se pripavy na oplodneni. Ted je jen dulezity chranit se jeste kondomem

godi říká:

Romč@: nemuzes to svadet na HA.. tu depresi jsi si vyvolala sama..

Hanish říká:

mam problem,moc dlouho prasky neberu a vcera sem byla u pritele,spala sem s nim a prasek sem zapomela.vzala sem si ho az po 17ti hodinach jak sem prijela dom.beru asi ctrvrty baleni a ted jak mam tohle,tak ho beru prvni tyden takze v letaku bylo napsany ze pokud sem to zapomnela a nevzala do 12ti hodin v prvnim tydnu,tak mam jit k lekari.je to vazne?o tech par hodin vic..?a co mi na to rekne lekar nebo co mi bude delat?sem vydepkovana.dik za radu.

godi říká:

Romč@: menstruace muze byt posunuta i tim ze jsi nemocna a beres antibiotika.. ten styk pri antibiotikach byl v poslednim tydnu uzivani AH takze ta pravdepodobnost otehotneni je minimalni a zvlaste pokud se do tebe neudelal. takze nestresuj.. to je na spozdeni menstruace to nejlepsi.

Romč@ říká:

Ahoj…No já jsem teď zmatená jak lesní fčelka… Logestky bych teď měla začít brát 4. plato. Minulý čvrtek jsem se poprvé vyspala s přítelem…To by měla antikoncepce být 100%ní..jenomže. Pak jsem dostala anibiotika (ale ty jsem tady nahoře v informacích nenašla,že zrovna ony by měly snižovat spolehlivost,ale stejně…) A v pondělí,když jsem brala ty anitbiotoka jsem se spolu zase vyspali,ale kluk se do mě neudělal… I tak jsem ale vypsychovaná,protože jsem měla dostat už menstruaci a furt nic…V pondělí mi začala 7mi denní pauza a teď je črvtek a pořád nic…Tak nevím…Můžu být těhotná,nemůžu…Je to malá pravděpodobnost…je tam to : „co kdyby“ a to je hodně nepříjemný pocit…Dost na palici…Jinak Logestky jsou prášky v pohodě…Jsou i horší. Lepších ale asi už moc není…

godi říká:

Markéta: jo je to normalni… v zacatcich to muze by t vselijake, telo si zvyka, neboj to se srovna

Markéta říká:

Mám dotaz v neděli jsem dobrala svoje úplně první platíčko Logestu a zatim se mi nedostavila menstruace ale jenom špinění…je to normální??

godi říká:

Simi: tak 14 dni se doporucuje jeste po ukonceni lecb chranit kondomem

Simi říká:

ucinnost snizujou jenom antibiotika.. a prave bych se chtela zeptat, jestli s tim nemate nekdo zkusenosti – po kolika dnech od ukonceni uzivani antibiotik ma HA zase plnou ucinnost? diky moc;)

Zuzka říká:

zajimalo by me jestli prasky jako ibalgin,paralen atd.muzou ovlivnit ucinnost logestu?dik

godi říká:

Ivuskaa: to je bezne reakce tela… telo si zvyka na HA a hormony v tele. Vetsinou tyto vedlejsi priznaky behem 1–3 mesicu zmizi. Dej telu cas, neni to nic neobvykleho, taky jsem prvni mesic spinila.

Ivuskaa říká:

Ahojky, nberu logest tyden, zacla jsem prvni den menstruace a ted 4dny po menstruaci spinim…strasne i to vadi,co s tim?? da se to nejak zastaavit???

godi říká:

kláriinka: tohel je strasne individualni, co zena to jina reakace tela. Nekomu to muze delat problemy jinemu ne, protoze je na trhu nespocet pripravku, aby v pripade, ze ti dana HA nesedne tak zkusit jinou. Takze neves hlavu, pokud budes mit s Logestem problemy, doktor ti predepise neco jineho

kláriinka říká:

ahooj včera sem si koupila antikoncepci logest…ještě sem ji nebrala myslíte že stloustnu nebo že se mi zvětší prsa??stalo se to někomu?dííky

godi říká:

Katka: to ze am nizkou hladinu hormonu, neznamena ze nechrani, spis je to o tom ze je setrnejsi k tvemu telu

Katka říká:

Ahoj,chtěla jsem se zeptat,zda je pravda, že Logest je jedna z nejslabších antikoncepčních pilulek?Děkuji

godi říká:

Katka říká:

Beru HA-Logest. Chtěl bych se zeptat, jestli jsem chráněná i v 7-denní pauze. Díky

CAscia říká:

Paja: Přečti si příbalový leták. Tam to je. Kouřit bys neměla, nevím, co jiného chceš vědět. jinak teď mi kámoška vyprávěla o své kámošce, která dostala trombózu a skutečně to za to nestojí

Cascia říká:

Renata: Tak přesně totéž se mi stalo asi před půl rokem. Taky jsem byla vyšinutá, už jsem plánovala kočárek a postýlku a dostala jsem to až druhej den. Nic se nestalo – nevím čím to, prostě jedinkrát se mi po dvou letech změnil den v týdnu. Už je to zase jako dřív.

Paja říká:

Já beru antikoncepci asi pul roku a nevim jak to je vubec s kourenim, je pravdaze snizuje ucinnost??? jesli o tom nekdo neco vite tam mi prosim napiste na pavlusinecka@seznam.cz moc diky a tesim se na to!!!

AA říká:

Ahoj všem už 9 měsíců beru logest a nikdy žádné problémy jsem neměla. Po vybrání platíčka pravidelně dostávám menstruaci. Předtím než jsem nebrala antikoncepci mě vždycky strašně moc bolelo břicho,prostě k nevydržení. A ted už naštěstí během menstruace nic necítím. Zatím jsem s logestem spokojená a doufám že na dále budu. Doporučuji. Přeju všem krásný den Vaše věrná a stálá čtenářka.

Lucka říká:

Renata říká:

Už pět měsíců beru Logest. Menstruaci jsem vždycky po vysazení dostala v úterý po vyučování. Vždycky! Ted najednou po 5-ti měsících kdy jsem nezapoměla ani jednu tabletku. Vzala jsem si ji maximálně o hodinu později. Žádné jiné léky, které by Logest mohly ovlivnit jsem nebrala. ANi jsem po užití nezvracela a neměla průjem tak nechápu když je dneska úterý a v neděli mi došlo platíčko proč jsem ještě tu menstruaci nedostala. Jsem z toho celkem na nervy! Už se vám to stalo někomu s Logestem? Doufám jako, že to bude ok. Nic jiného mi nezbývá jaksi :D ehm :/