Muži s vyšším obsahem toxických látek v těle plodí častěji chlapce

LONDÝN – Podle studie odborníků z Michiganské státní univerzity se stávají muži s vyšším obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) v těle častěji otci chlapců než dívek. PCB, které byly označeny za možné karcinogeny, zapříčiňují i genetické změny. Dodnes nacházejí uplatnění zejména v elektrotechnice. Hladiny PCB vědci testovali u mužů, kteří jedli ryby z Michiganského jezera. To se nachází v industriální zóně a PCB se zde hojně vyskytuje. Téměř 60 procent z 208 potomků těchto otců byli chlapci. Hladina PCB v krvi matek pohlaví dítěte neovlivňuje.