Navrhněte mužský ekvivalent k symbolu kosočtverce

Kvarteto veselých Severomoravanů s myšlenkami směřovanými správným směrem nabízí svůj měsíční výdělek tomu, kdo dotáhne do konce to, co je již po celá staletí hotové jen z té hezčí poloviny. Jak je možné, že mužům stále chybí tak důležitá věc k vlastnímu sebeurčení, jakou je logo? Zatímco ženy svůj vertikálně dělený kosočtverec skvělou virální kampaní donutili samce čmárat všude, kde je volné místo, tak muži nic takového nemají.

Dejme proto ženám do rukou naši značku! Ale stejně tak se za pořadatele dovolím obrátit i na ženy: udělejte nám naši značku! Své návrhy můžete posílat do 14. 11. 2008, více informací