Nový přístroj umožní šetrné vyšetření prsu

Plzeň – Mammotom, přístroj umožňující šetrné vyšetření při nádorech prsu, získala 2. října 2001 jako první v tuzemsku plzeňská fakultní nemocnice.
Pomoci mammotomu mohou lékaři odebírat vzorky tkáně z podezřelého ložiska v prsu. Vyšetření je ambulantní a lékař jej provádí v lokální anestezii. „Starší postupy vyšetřování v některých případech umožňují definitivně potvrdit diagnózu až při operaci, což znamená pro ženu operační a psychickou zátěž,“ řekl přednosta chirurgické kliniky Vladislav Třeška.
„Mammotom byl posledním přístrojem, který jsme potřebovali k přesné diagnostice prsních nádorů. Naše klinika počátkem příštího roku otevře nové specializované oddělení s mammologickou poradnou,“ dodal chirurg.