Rakovina děložního čípku

Již po sedmé se letos 14.5. uskuteční tzv. Květinový den pořádaný Ligou proti rakovině, který si už během předchozích ročníků stal symbolem prevence proti rakovině pro širokou veřejnost. Letošní ročník je zaměřen na prevenci karcinomu děložního hrdla, běžněji nazývaného čípek a že je to problém palčivý, opět dokazuje řeč čísel ze získaných statistik. V ČR se již tři desetiletí podstatně nemění počet tohoto onemocnění a úmrtnost našich žen v přepočtu na jejich počet je ve srovnání např. se státy ve Skandinávii dvakrát vyšší. A jak profesor Dientsbier, zakladatel Ligy proti rakovině v deníku Mf Dnes (10.5.2003), odkud jsem čerpal tyto informace, dodává – „Přitom jde o druh rakoviny dobře rozpoznatelný a léčitelný jak v předrakovinném období, tak při včasném záchytu.“ A jak se proti tomuto druhu rakoviny bránit? Sexuální ukázněností i životosprávou ženy a pravidelnými gynekologickými prohlídkami s vyšetřením stěru z děložního hrdla. Takže prosím, až potkáte za pár dní dobrovolníky prodávající žlutý květ měsíčku lékařského, symbolu Květinového dne, najděte ve své peněžence alespoň těch 20 Kč a přispějte i vy na boj proti rakovině.