Adspektní prostituce

Předvádění sexuálních jednání před platícími diváky. Patří sem i striptýz a peep show, ale většinou se tímto pojmem míní předvádění sexuálních jednání v bordelu: lesbismus, zooerastie, triolismus atd. Francouzi to nazývají taková poses, Angličané circus. Adspektní prostitutky nemají se zákazníky fyzický kontakt.

Související slovíčka: