Beat

Synonyma: Beatníci

Předchůdci hippies, kteří na konci čtyřicátých a začátku padesátých let prováděli v New Yorku a San Francisku sexuální revoluci, která změnila pohlavní život mladých lidí západních zemích. Autoři, jako třeba John Clellon Holmes, Jack Kerouac a Charles Bukowski byli vůdci hnutí a psali jeho manifesty. Hlásali podobné zásady jako hippies v šedesátých letech: odmítání establishmentu s jeho prací, zásadami, vyděláváním peněz, čistotou, vlastenectvím, aktivní lásku k bližnimu v sexuálnim i morálnim smyslu, byli ochotni se smiřovat s nejchudšími životními podmínkami, měli zájem o orientální kulturu a náboženství a odmítali rasovou diskriminaci.

Související slovíčka: