Blastomery

Jsou to buňky, které vznikly několika prvními děleními (rýhováním) zygoty. U lidského zárodku jsou až do počtu min. 16 stejně velké, všechny komunikují s povrchem a mají stejnou vývojovou potenci, ale pak vznikají již nestejné dceřiné buňky – menší na povrchu (mikromery) a větší bez komunikace s povrchem (makromery).

Související slovíčka: , , , , ,