Mikromery

Jsou to menší blastomery na povrchu lidského zárodku (dávají vznik trofoblastu).

Související slovíčka: , ,