Inkubus

Synonyma: Inkuba

Ten, kdo leží nahoře. Podle inkvizice údajný souložník čarodějnic. Dílo Kladivo na čarodějnice říká, že inkubus má partnera, tzv. sukuba, ženského démona, který se pro ocizení mužského semene páří s mužem a získané semeno pak předá inkubovi, který se pak může pářit se ženou.

Související slovíčka: