Iokastin komplex

Je neurotická vazba matky na syna.

Související slovíčka: , ,