Komplex

Soustava předmětů či jevů vzájemně souvisejících. V psychologii soustava pocitů, myšlenek, vjemů a vzpomínek ovlivňující myšlení a chování člověka.

Související slovíčka: ,