Kajícnice

Napravené středověké prostitutky, které se vzdaly svého řemesla. Vírou ve svaté a mučednice (Maří Magdalenu, Thaidu aj.), které byly prostitutkami, docházejí k pokání. Nové poklesky se přísně trestaly.

Související slovíčka: , , , , , , ,