Koitarché

Věk, ve kterém došlo k prvnímu sexuálnímu styku jedince.