Koketérie

Flirt, vyzývavost ženy šarmem či žvatláním. Koketérie nevede nutně k pohlavnímu styku. Koketní žena nechce být ani tak „dobyta" jako „ulichocena". Koketní ženy dávají často přednost mužům, kteří mají k ženské mentalitě blíže.

Související slovíčka: ,