Pohlaví

Synonyma: Gender

U pohlavně se rozmnožujících organismů je to skupina jedinců, kteří nemůžou spolu zplodit potomka, ale musí se spojit s jedincem jiného pohlaví. V závislosti na druhu může být různý počet pohlaví od dvou až po několik set. Často bývá rozlišitelný geneticky, ale pohlaví některých druh závisí na vnějších podmínkách a někdy může dojít k jeho změně i během života.

Související slovíčka: