Sexuální vývoj v dětství a dospívání

V tomto článku se budeme zabývat sexuálním vývojem dítěte od narození až po ukončení dospívání. Povíme si něco o tom, že masturbace (onanie) není nic neobvyklého ani v časném dětském věku a natož v pubertě, kdy je tato činnost dosti rozšířená jak u chlapců, tak u dívek. Dozvíme se, jak probíhá sexuální dozrávání u obou pohlaví a podle jakých známek posuzujeme správný sexuální vývoj a jaká velikost penisu a varlat po ukončení dospívání je v naší populaci běžná.

Dětská onanie

Moderní sexualita už opustila myšlenku asexuálního dětství. I děti jsou totiž schopny základních sexuálních emocí, sexuálního vzrušení, orgasmu i erotické fascinace jiným objektem. Také proto některé děti poměrně často onanují. Proti dětské onanii by se nemělo nijak bojovat a zejména ji nějak restriktivně potlačovat. Dítě je už od kojeneckého věku schopno vnímat příjemné pocity spojené s drážděním genitálu, malé dítě však ještě nechápe erotický význam této činnosti.

Děti občas provozují různé dětské sexuální hry. Většinou jde o přirozenou dětskou zvídavost nebo napodobování sexuálního chování dospělých. Toto chování není nebezpečné, má však své hranice, které by se neměly překračovat, a dítě bychom o těchto věcech měli poučit.

Nepříznivé vlivy na vývoj dětské sexuality – sexuální zneužívání dítěte

Vystavení dítěte erotickým podnětům v rámci sexuálního zneužívání může mít neblahý vliv na rozvoj vlastní sexuální aktivity. Čím kratší dobu toto zneužívání trvalo, tím menší je vliv této zkušenosti. Více negativních následků působí zneužívání blízkou osobou nebo členem rodiny, méně cizí osobou (pokud se ovšem nejedná o projev sexuálního násilí).

Puberta – dospívání je obdobím bouřlivých vývojových změn tělesných i psychických.

Pohlavní dozrávání u dívek

Prepuberta a počátek puberty

Již u děvčat ve věku 7 – 9 let začíná růst děložní a poševní sliznice a dochází i k zrychlení tělesného růstu. Mezi 11. a 12. rokem se vyvyšuje a probarvuje dvorec prsu a začíná růst ochlupení ve stydké krajině (pubes). Patří mezi sekundární pohlavní znaky a růst prvních chloupků v oblasti kolem genitálu se nazývá pubarche. Asi u 15% dívek růst ochlupení předběhne vývoj prsů.

Ochlupení u žen

Ochlupení bují a objevuje se tukový polštář na Venušině pahorku, ochlupení zpravidla tam zpravidla bývá ukončeno vodorovně, má tedy tvar trojúhelníku. Zvýšené ochlupení u žen je častější u brunet než u blondýn, může být příznakem hormonální poruchy, častěji jde však o nevinnou kosmetickou záležitost způsobenou vyšší citlivostí vlasových folikulů na hormonální popudy. I u žen závisí ochlupení na mužských pohlavních hormonech, které žena vytváří částečně ve vaječnících a částečně v nadledvinách. Pouze obočí a řasy nejsou na hormonech závislé.

Růst vnitřních a zevních pohlavních orgánů a další znaky

Kůže velkých a malých stydkých pysků se sytěji zbarvuje. Tvar dělohy se mění do podoby, jakou má u dospělé ženy. Tělesný růst se zrychluje (za rok až o 9 cm). Společně s růstem se zvětšují také pohlavní orgány. Zevní genitál děvčátka nabývá podobu genitálu dospělé ženy. Na velkých stydkých pyscích bují ochlupení, malé stydké pysky (vnitřní) se zvětšují, již nejsou ukryty mezi velkými stydkými pysky jako u malého děvčátka, naopak někdy až nápadně vyčnívají.

Masturbace u dívek

Nahoře mezi malými stydkými pysky se zvětšuje špička klitorisu (poštěváčku), který se u většiny děvčat při sexuálním vzrušení stává citlivým a láká je k masturbaci, pro mnohé není problém tímto způsobem dosáhnout orgasmu. Potřeba masturbovat je u dospívajících dívek různá, některé cítí velkou potřebu se uspokojovat a jiné tuto potřebu nemají vůbec.

Ve věku 12 – 13 let se objevuje poslední pohlavní znak – ochlupení v podpažní jamce.

První menstruace – dívka se stává ženou

Nejvíce nápadnou událostí puberty je první menstruace (menarche), ke které dochází přibližně ve věku 12 – 15 let. Dívka je pohlavně zralá, je-li schopna vyprodukovat první zárodečnou buňku – vajíčko.

Normálně se díky následným hormonálním změnám se přibližně za dva týdny po uvolnění vajíčka dostavuje menstruační krvácení. První menstruační cykly však nemusí být pravidelné a ne vždy k dozrání vajíčka dojde – cykly jsou často anovulační (nedochází k ovulaci). Krvácení se může dostavit jednou třeba po 3 týdnech, jindy zas až po 2 – 3 měsících. Normální a víceméně pravidelné cykly s ovulací se začnou objevovat ve věku 14 – 16 let.

U některých dívek se v této době mění hlas v alt.

Ženy mají obecně více podkožního tuku než muži. U dívky se v pubertě ukládá podkožní tuk kromě prsou především v pánevní krajině, vytváří se typicky ženská postava.

Co je spouštěčem puberty u dívek?

Zdá se, že hlavní roli ke spuštění první menstruace hraje dosažení určité hmotnosti a potřebné množství tělesného tuku, které je důležité k tvorbě hormonů. Pokud žena v budoucnu zhubne pod určitou kritickou hranici, menstruace ustane a nezačne, dokud opět nepřibere. Je to rafinované opatření, které znemožňuje dívce rozmnožování až do doby, kdy její organismus získá takové energetické rezervy, aby zvládl výživu plodu a kojence.

Co když menstruace nepřichází?

Opožděná puberta může být podmíněna konstitučně, nebo může být následkem psychického nebo fyzického stresu, např. u vrcholových sportovkyň nebo baletek. Souvisí to do značné míry s nedostatkem tělesného tuku a nižší tělesnou váhou, svoji roli zde hraje i stres a nadměrný výdej energie. Dívka, která během patnáctého roku ještě nedostala menses, by měla být sledována gynekologem. Nepřítomnost menstruace v sedmnácti letech většinou už představuje vážnější poruchu.

Je třeba včas odhalit nemoci související s poruchou příjmu potravy, zejména mentální anorexie.

Pohlavní dozrávání u chlapců

Za vývoj mužských pohlavních znaků je odpovědný hormon testosteron.

Kojenec a batole

Po narození má chlapec ve svém krevním oběhu tolik testosteronu jako dvanáctiletý! Potřeboval ho k tomu, aby jeho tělo stihlo do narození vyvinout mužské znaky. Díky tomuto „testosteronovému pozůstatku" bude mít novorozený kluk tu a tam malé erekce.

Několik měsíců po narození klesne hladina testosteronu na zhruba pětinu a v průběhu batolecího věku zůstane velmi nízká. Kluci i holky se jako batolata chovají takřka stejně.

Ranní erekce u malých chlapců

Jak již víme, erekce je přirozený jev již od narození. Nejčastěji se u malých hochů setkáváme s tzv. ranní erekcí, která je nadále bude provázet téměř až do konce života. Tato erekce se nevyskytuje jen po ránu, ale i během noci a souvisí se spánkovou fází REM, při které se zdají sny a aktivizuje se parasympatický nervový systém. Pokud se v této spánkové fázi chlapec nebo muž probudí, je erekce na první pohled zřejmá. Takže noční a ranní erekce nemusí být způsobena erotickými sny, jak si někteří lidé myslí, ale jde o fyziologický jev, který slouží k tomu, aby udržoval penis v kondici a pravidelně ho prokrvoval.
Ještě se můžeme setkat u chlapců s menší erekcí, která se vyskytuje při potřebě močení.

Chlapec v předškolním věku

Ve čtyřech letech, a to z důvodů, jež nikdo pořádně nechápe, se hladina testosteronu u chlapců náhle prudce zvýší na dvojnásobek. V tomto věku je začne pravděpodobně mnohem víc zajímat boj, hrdinství, dobrodružství a dynamické hry. V pěti letech hladina testosteronu klesne o polovinu a malý chlapík se opět zklidní. Má ještě dost testosteronu na to, aby měl rád pohyb, dobrodružství a průzkumné výpravy, ale ne dost na to, aby se zajímal o děvčata.

Puberta

Někdy mezi jedenácti a třinácti lety začíná množství testosteronu opět prudce stoupat, až se nakonec zvýší o 800% oproti množství, které měl v krvi, když byl batole. Výsledkem je prudký růst a prodloužení končetin – tyto změny jsou tak razantní, že tělo musí nově přebudovat celý nervový systém. Zhruba u poloviny chlapců je hladina testosteronu tak vysoká, že se určitá část tohoto hormonu přemění v estrogen a může to vést ke zduření prsou a jejich velké citlivosti. Není to však nic, kvůli čemu bychom se měli znepokojovat. V důsledku reorganizace mozku vyvolané prudkým růstem je chlapec nyní na mnoho měsíců jakoby zdrogovaný a dezorientovaný. Pokud o příčinách tohoto jevu rodiče nevědí, mohou si klást otázku, kde udělali chybu. Budou-li však vědět, že je vedlejším účinkem puberty, a zaujmou k němu uvolněný (i když bdělý) postoj, postupem času se věci vrátí do svých kolejí.

Poluce nebo masturbace

Chlapec se považuje za pohlavně zralého, jakmile začne produkovat první spermie. Může se to dít během nočních polucí, kdy se chlapci zdají sny erotického charakteru, nebo při masturbaci.

Kluci si mohou klást otázku, jestli je zdravé a normální masturbovat. Většinou je k tomu dohání zvýšená hladina hormonů, probouzející se zájem o ženské pohlaví, zkoumání vlastního těla a chtějí prožívat ty příjemné pocity při dráždění genitálu stále znova. Pokud má dospívající hoch potřebu masturbovat, je to zcela v pořádku. Ale pokud chuť masturbovat nemá, tak není nijak opožděn ani nenormální, nechá-li přebytečné sperma odcházet při nočních polucích.

U chlapců se bývá uváděn věk při prvním výronu semene kolem 13.-15.roku. Někdy je však možné i u desetiletého chlapce najít při vyšetření v moči živé a oplození schopné spermie. Vývoji tělesně pohlavní zralosti v pubertě však nemusí vždy odpovídat vývoj psychický. Zejména u chlapců se setkáváme s určitým rozporem mezi tělesnou vyspělostí a stupněm psychosexuálního vývoje.

Pubické ochlupení a další sekundární znaky dospívání

Dalším znakem pohlavního dozrávání chlapce je růst ochlupení ve stydké krajině – u mužů vybíhá k pupku, má tvar kosočtverce, a růst chlupů v podpaží. Muži mají všeobecně vyšší stupeň ochlupení než ženy, roste jim i na hrudi a na tvářích.

U chlapců v pubertě dochází postupně ke změně hlasu – mutaci.

Před čtrnáctými narozeninami dosahuje hladina testosteronu vrcholu a ochlupení ve stydké oblasti, akné, silné sexuální pocity a všeobecný neklid mohou mladého muže i všechny kolem značně vyvádět z rovnováhy.

Růst genitálu

Dospívající chlapci mají často obavy, zda jim dostatečně rostou zevní pohlavní orgány, penis a varlata. Srovnávají se s ostatními chlapci a mohou trpět pocity méněcennosti, že nejsou jako ostatní, že jsou ve vývoji opoždění.
K tomu je třeba říct, že růst v období puberty je velmi individuální. Zatímco některý třináctiletý chlapec může již být dostatečně vyvinutý, u jeho vrstevníka může dětská velikost genitálu přetrvávat až do patnácti let, kdy konečně dojde ke zrychlení růstu genitálu.

Jaké rozměry penisu a varlat jsou v pubertě normální?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, důležité je posuzovat postupný vývoj pohlavních znaků. Růst penisu a varlat může probíhat do osmnácti let, možná i déle (do 21 let), avšak tak dlouho nelze čekat. (Více se o tom dozvíte v dalších dvou odstavcích.)
Má-li dospívající hoch pochybnosti o svém vývoji, neměl by se stydět zeptat se svého dětského lékaře.

Prohlídka u lékaře

Odpověď na to, zda se vše vyvíjí, jak se má, by měla dát prohlídka u dětského lékaře v patnácti letech. Lékař by neměl tuto prohlídku zanedbat. Může vyšetřit zevní pohlavní orgány chlapce zrakem anebo pohmatem, zkontroluje růst ochlupení, měl by se zeptat, zda měl chlapec již výron semene a zda nemá potíže s přetahováním předkožky.

Velikost varlat a penisu

Nejdůležitější je zjistit, zda dostatečně rostou varlata, která u dospělého muže běžně dosahují velikosti švestky. Velikost penisu v klidovém stavu není příliš důležitá, u dospělého muže dosahuje běžně 6–10cm. Rozhodující je velikost ve stavu erekce.
Běžná velikost pohlavního údu při erekci v naší populaci je 12–16cm, takže pokud nemá dospívající chlapec kolem 15. roku penis v erekci menší než 10cm, nemusí se znepokojovat, neboť růst může díky testosteronu ještě pokračovat.

Pokud růst varlat a penisu kolem patnáctého roku zaostává, je třeba vyšetřit hladinu testosteronu. Je-li příliš nízká, je třeba zahájit hormonální léčbu před ukončením dospívání.

Konečně dospělý

Až mu bude kolem pětadvaceti, situace se po hormonální i stránce poněkud uklidní. Množství testosteronu je sice stejně velké, ale tělo si už na něj zvyklo a tolik na něj nereaguje. Erekce už jsou trochu víc pod kontrolou! V dalším životě bude tento hormon našeho hrdinu obdařovat rozličnými mužskými znaky – vysokým cholesterolem, pleší, chlupy v nosních dírkách a tak dále! Výhodný je pak tím, že mu poskytuje velké množství tvořivé energie, zálibu v soutěžení, touhu něčeho dosáhnout a někoho ochraňovat. Doufejme, že tuto energii i napře do výběru takových aktivit a takového povolání (a do spokojeného sexuálního života), které ho budou všestranně uspokojovat a budou přínosem pro něho i pro druhé.

Zdroje:

MUDr. Radim Uzel CsC.: Vybrané otázky lidské sexuality
http://www.kabinet.estranky.cz/…/testosteron
Doc. MUDr. Stanislav Kratochvíl: Sexuální radosti a starosti

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Mates (věk: 14) říká:

Dobrý den, po prázdninách půjdu do 9. třídy a mám menší problém. Mám dětský penis, spolužáci se mi na bazénu smějí. Musíme si ve sprchách sundat plavky a osprchovat se i pod plavkami. To trpím nejvíce. Většina už má velké dospělé penisy, můj je hrozně maličký. Někteří kluci se jakoby přímo předvádějí, stahují si kůži za žalud, mě to tak ale nedrží. Jde prosím nějak udělat, aby mi to taky drželo?

tmf říká:

já to míval podobné, také jsem dlouho měl dětského pindíka, a téměř holého zatímco ostatní už je měli velký jako dospělí, takže jsem se dost styděl. Odkrytý žalud téměř nikdo neměl, takže po tom jsem netoužil, nechtěl jsem vypadat jako že mám obřízku.Dnes už je to víc v módě a už to tak mám také

mpetr říká:

Aby předkožka držela shrnutá, se asi udělat nedá a ani to nemá smysl. I u toho velkého dospělého penisu někomu drží sama a někomu ne a je to naprosto fuk. Důležité je, že jde volně a bez odporu stahovat a zpátky natahovat, a to i – a hlavně – v ztopořeném stavu. A když tobě nedrží, tak to je dobře, že je volná a dostatečně velká a nebude těsná, až ti ještě penis povyroste. Některým klukům se totiž stává, že jim v pubertě rychle žalud vyrosta ale předkožka vyrůst nestihne a nastane fimóza. Což u tebe snad nehrozí.

A klukům hlavně nesmíš dávat najevo, že ti to vadí a že se za to stydíš. Čím víc se budeš skrývat a obracet k nim zády ve sprchách, tím budou dotěrnější. On má určitě každý z nich zas třeba jiný nedostatek, za který se stydí, tak toho využij.

(jo, a když si někdo ve sprše stahuje předkožku, tak ne proto, aby předváděl žalud, ale aby ho řádně umyl od bílého nánosu, tak to dělej taky)

Anonym (věk: 13) říká:

Dobrý den, zajímalo by mě proč při erekci mi měří muj penis 13,2 cm? Mým spolužákům je taky 13 a některým měří až 17cm. A když erekci nemám měří mi 4cm a za to se stydím na plavání. Jak velký penis bych měl mít? Děkuji za odpověd :)

petmk říká:

Stačí cokoliv,co je větší než .

Domik14 (věk: 14) říká:

Zdravím je mi 14 let a mám 4 problémy 1.Někdy musím masturbovat drakrat až čtyřikrát denne, kvůli mě časté erekci a ta někdy trvá i 2 hodiny. 2.Muj penis není zrovna malinký (15cm) ale hrozně úzký a přijde mi to divné..... Jsem hrozně stydlivý i vůči mě samotnemu.....myslím tim že se někdy stydím i koukat sám na sebe když se podívám nahý do zrcadla Mam zvláštní sexuální tužby a tím myslím že mě přitahují ženy i muži a nevím proč. V naší rodině není nikdo takový a takhle to mám už od 10 let

karlíček říká:

  1. Že musíš masturbovat vícekrát za den není žádný problém. Jsi v pubertě, „šijou“ s tebou hormony, takže se není čemu divit. Problém může být maximálně ten, že pro to nemáš dostatek prostoru a soukromí.
  2. Neboj se nic, na růst má ještě dostatek času, neboť roste až do 18. až 19. roku.
  3. Možná máš pouze nízké sebevědomí… :)
  4. V pubertě opět docela běžný jev. Vůbec se žádnými známkami homosexuality nenech znepokojit, ani společné masturbaci se nemusíš bránit. Tak nejlépe poznáš, co se ti líbí nejvíce. Počkej si, až puberta odezní a pak se teprve zamysli, kdo vlastně jsi :)

petmk říká:

Pánové, pro příště:

  1. Platí pravidlo, že v jednom komentáři se řeší jenom jedna věc, aby si ostatní, co mají stejný problém, mohli líp najít odpověď. Ono je totiž blbý, když je odpověď v úplně jiným tématu.
  2. Pokud by byl jeden z několika dotazů v komentáři tak zajímavý, že by se dal osamostatnit do extra diskuse, tak smůla.
  3. Tazatel má jediný štěstí, že dostal odpověď dřív, než jsem se dostal na net a stačil dotaz zkorigovat. Příště ale počítejte s tím, že budu zkracovat nejenom dotaz, ale i odpověď. Pravidla jsou pravidla.
  4. je tady tabu od doby, co Julie denně řešila osm dotazů v poradně, z toho šest bylo, jestli je 15 cm v 15 letech OK. Od té doby to tady slušně vychovaný diskutující maže a když na to nemá práva, tak to aposň ignoruje.

mpetr říká:

A jak pozná, že puberta odezněla? :)

karlíček říká:

Drobným vodítkem je třeba věk ;)

petmk říká:

Venca (věk: 14) říká:

Dobrý, den je mi 14 let a ochlupení mi začalo okolo 12 –13 let ale žádná změna vůči penisu. Myslím že se mi zvětšilo jen jedno varle (je jednou větší než druhý) .Ten druhý je pořád malý beze změn ale ten první je jednou tak větší. A penis je myslím na můj věk moc malý. Nevšiml jsem si žádné změny vůči mého penisu. Ale ochlupení mám dost.

bublina říká:

Výrazný rozdíl velikosti varlat (píšeš dvojnásobný) by si zasloužil odborné vyšetření, aby se včas předešlo případným problémům. S tím bys měl co nejdříve navštívit lékaře (nejprve svého dětského, ten situaci posoudí a rozhodne o dalším postupu). O velikosti penisu nepíšeš nic konkrétního, ale ten není pro správný vývoj podstatný a nic se s tím (jeho velikostí) stejně dělat nedá, navíc roste až do 20, takže tam je času dost. Ale tu výrazně rozdílnou velikost varlat raději nepodceňuj a navštiv s rodiči lékaře.

annonimek (věk: 15) říká:

Zdravim , je mi 15 a mam problem mám malý penis a bojim se že mi nevyroste při erekci 9–10cm ochlupeni mi začalo rust nedavno a ted mutuji Muj táta byl prej postavou v 15 stejně drobnej jako já ale teď je vysokej a má celkem velkej penis myslíte že by to mohly bejt geny ? :| jsem fakt nervozní.

xaja říká:

Nezoufej. Jestliže ochlupení začalo růst nedávno a teď mutuješ, znamená to, že vše je ve vývoji, že ani růst penisu dosud není ukončen. A ikdyby už o moc nevyrostl, tak zase to není důvod k zoufání, protože i deseticentimetrový penis je plně funkční. Najdi na sobě takové vlastnosti a dovednosti, za které si sám sebe můžeš vážit a bude si jich vážit i tvá budoucí holka, jestli nebude úplně pitomá.

bublina říká:

Určitě to budou geny, nic jinýho to bejt nemůže. Jenže jsi mohl geny pro velikost pindíka zdědit po mamince (jejím otci), nebo po úplně někom jiným (jukni na statiku, kolik „tátů“ vychovává „kukačky“ někoho jiného). Takže jestli chceš být nervózní, klidně buď, najdeš si pro to tisíce důvodů :-)

Venca (věk: 19) říká:

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak mladý muž pozná, že už je jeho vývoj u konce? Je mi totiž už 19 let a zdá se mi, že po stránce vývoje penisu je to hodně málo, připadá mi hodně dětský. Jak prosím poznám, jestli je můj penis už dospělý nebo ještě dětský? Teď nebudeme řešit rozměry, myslím tvarově a tak.

bublina říká:

Pokud tě zajímá, jak se pozná že už neporoste, že se vývoj zastavil, tak to se nepozná. Nijak. Někdo má už v 18 definitivní velikost, jinému ještě může pomalu růst až třeba do 25. A fakt se to podle ničeho nepozná a z hlediska vědy a výzkumu je to taková banalita, že to nikoho nezajímá (kromě puberťáků, kteří si myslí, že mají malého pindíka, ale ti žádný vědecký výzkum nezvládnou, takže pokrok v této otázce nelze žádný očekávat).

Venca (věk: 19) říká:

Dobrý den, tak já puberťák asi budu, proto se ptám :-) No a jak se dívám kolem sebe, nebo třeba na internetu, tak má kluk když je malý penis třeba hodně malinký. V pubertě jim však hodně naroste do délky i šířky, mě však zatím moc nevyrostl. Je pořád takový dětský, ale nemyslím si to, jde to vidět. Když mi nestojí mám ho asi 2cm tlustý a dlouhý asi jen 4–5cm. Navíc mám ještě pořád zakrytý celý žaqlud a vpředu takovou tu trubičku. Co mi říkali kámoši, tak v pubertě se ta kůžička posune dozadu a kouká žalud ven, ne? Někteří kluci mají dokonce i půl žaludu stále odkrytého, i když jim nestojí. Když mi stojí, tak na délku asi 8cm, šířka je skoro jako v klidu, kolem 2cm a žalud je pořád zakrytý a ta trubička v předu je pořád. Tak jsem se proto ptal.

bublina říká:

„v pubertě se ta kůžička posune dozadu a kouká žalud ven, ne?“ Ne. Je to různý, někomu kouká ven žalud celý, někomu půlka a někdo má žalud i v dospělosti celý schovaný i při erekci a ještě přesahuje (ta trubička jak píšeš).

8 na délku v erekci není moc, ale nic s tím neuděláš. Buď ještě vyroste (jestli máš opožděnou pubertu a vývoj neskončil) nebo ne. Prodloužit (bezpečně, nechirurgicky) se nedá ať slibuje kdo chce co chce (tabletky ani natahovače nemají prokázanou účinnost a spoustu rizik a vedlejších účinků).

Venca (věk: 19) říká:

Dobrý den, takže když už mi rostou vousy, i když zatím jen slabé, ochlupení u penisu a na těle mám taky, tak to ještě neznamená, že už je můj vývoj u konce? Zatím jsem neměl ještě sex s holkou, ale snad mi ještě povyroste. A ještě jsem se chtěl prosím zeptat, nevadí něčemu, když si třeba na plavání v šatně stáhnu předkožku a nechám ji tak po celé plavání? Zpátky si ji přetáhnu na žalud až se sprchuji po bazénu a převlíkám se. On se mi totiž penis trošičku zvětší, i když erekci nemám a i když maličko si připadám dospělejší. Děkuji

gin říká:

Nevím, pod který příspěvek to mám napsat, jen vidím, že se tu obviňujete z trolování. Na první příspěvek odpověděla Bublina jak vidím Vencovi bez jediné chybičky, jen bych k tomu něco přidal. Ta trubička, řecky se to řekne akroposthion, česky tomu říkají chobůtek, je typická pro malé clapce, u dospělého muže se vyskytuje výjimečně, ale občas se vyskytuje i u dospělého. Délka předkožky u dospělého je velmi variabilní. Od úplně obnaženého žaludu i v klidu, po přítomnost akroposthionu i při erekci.

Byl na to sestaven desetistupňový index, kterým je těchto stránkách:

www.newforeskin.biz/CI/CIchart.htm

První dva stupně se týkají pouze obřezaného penisu, od trojky na horu už může jít o 3 – intaktní i obřezaný, stupně výš intaktní nebo částečně obřezaný a poslední stupně jsou jenom intaktní.

Já osobně mám devítku, s tím, že v erekci ho mám plně pokrytý. Dnes vím, že je to normální varianta, ale do více než svých 30 let jsem z toho měl velmi těžkou hlavu, myslel jsem si že je to u mě nenormální, že má být žalud u dospělého v erekci zásadně odkrytý. Dal jsem to na své stránky, jenže mi tam fotky nefungují. Mám to teda na svých nových stránkách, ne na těch, na které se dá dostat přes můj profil. Z důvodů, které jsem tam uvedl, jsem radši udělal své osvětové webovky ve dvojím provedení.

www.pravo-na-vlastni-telo-cz.webnode.cz/…-předkožkou/

kdyby ten link nefungoval, tak přes
www.pravo-na-vlastni-telo-cz.webnode.cz

v rubrice FYZIKÁLNÍ DŮSLEDKY OBŘÍZKY předposlední článek, první odstavec je o různých délkách předkožky intaktního penisu.

Ohledně velikosti nemám k Bublině co dodat. Možná, že ti ještě povyroste, možná už ne. Pokud by ti povyrostl, tak je možné, že by se tvůj akroposthion zcela zmenšil, popřípadě, že by úplně zmizel.

xaja říká:

Z tvých otázek ti s jistotou odpovím jen na jednu: Jestli ti předkožka sama drží za žaludem, tak ji klidně můžeš tak nechat a nemělo by se nic stát. Někteří přece jsou obřezaní nebo mají předkožku tak krátkou, že jim žalud kouká pořád (toho sis přece mohl všimnout v těch sprchách) a taky se koupou v bazénu a nevadí jim to. Třeba to ze začátku bude trochu štípat, jestli u vás v bazénu voda čpí dezinfekcí, protože máš povrch žaludu citlivější než ti, co ho nosí pořád odhalený, ale časem si zvykne.

(taky jsem dosud neslyšel a nečetl, že by si některý Žid nebo Palestinec stěžoval, že když vleze tam u nich do Mrtvého moře, že ho pálí žalud :) )

gin říká:

Teď druhý příspěvek. O parafimózu se u Vency evidentně nejedná, jedíně by mohl mít nějakou lehčí z důvodu lehké relativní fimózy, že by mu šla předkožka obtížně přetahovat při erekci. Dle toho co Venca píše, tak to vypadá, že je to u něho v tomto v pořádku. On to dělá kvůli určitému efektu. Kdyby nosil předkožku za žaludem stále, tak by se mu žalud časem otrkal, a ten efekt mírného zvětšení se vytratil.

To, že někomu v klidu předkožka nedrží za žaludem, nemá nic společného s délkou předkožky, jak se mnozí mylně domnívají ale má to na svědomí uzdička. Není to vada, naopak ta uzdička funguje přesně tak, jak příroda zamýšlela, a tak když penis přijde do klidu, vrátí předkožku na žalud. Četl jsem na zahraničních fórech, že ti, kteří chtěli nosit předkožku stále za žaludem a nedržela jim tam. Tak si kvůli tomu nechali udělat drobnou operační úpravu uzdičky.

Já i když mám předkožku hodně dlouhou, tak jsem nikdy, ani v tom nejútlejším dětství neměl problémy s přetahováním. Šla mi lehounce přetahovat i v erekci, a i v klidu držela dobře za žaludem. U mého mladšího bráchy to samé, pamatuju, že do jeho dvou let se mu vracela na žalud a od dvou let držela v klidu za žaludem.

Venca (věk: 19) říká:

Dobrý den, děkuji za vysvětlení. Co jsem na internetu četl, tak tu parafimozu asi nemám. Předkožka mi jde přetahovat normálně, nic mě nebolí ani neškrtí. No, když ji stáhnu jak jsem psal, tak mi taky moc nechce držet. Musím to vždycky udělat vícekrát, třeba 3krát a i potom mi trošku sjede na žalud, ale jen kousek. Někdy mi zůstane za žaludem úplně, ale to vyjímečně.

bublina říká:

Ještě čistě technicky, nemusí to nedržení za žaludem záviset jen na uzdičce, ale také na tvaru a velikosti žaludu. Když bude žalud menší a bez výrazného „límce“, tak i kdyby kluk neměl žádnou uzdičku, tak ta předkožka se nemá za co zarazit a za žaludem držet sama nemůže.

gin říká:

To také, ono těch faktorů je více. Já mám nadměrně veliký žalud, tak mi v klidu drží vzadu velice dobře. Sice občas dopředu sama sjede, jenže to se stane zhruba tak jednou za čtrnáct dní, což je bezvýznamné.

xaja říká:

A kdyby se to stalo jednou za týden, tak by to bylo významné?

bublina říká:

„Jestli ti předkožka sama drží za žaludem“ (třeba v případě parafimózy), „tak ji klidně můžeš tak nechat a nemělo by se nic stát.“ (bych si tím tak jistá nebyla) :-)))

Co by se mu mohlo stát, kdyby mu předkožka za žaludem sama nedržela? To není provokace, já fakt nevím, tak se ptám.

xaja říká:

Parafimózou jistě netrpí, aspoň se nezmiňuje. A kdyby mu předkožka sama za žaludem nedržela, tak by mu zase sklouzla přes žalud a zakryla ho a nebylo by co řešit. Nebo myslíš, že hodlá při plavání mít stále jednu ruku v plavkých a držet si předkožku staženou? Zkrátka – opět jen zbytečně trolluješ.

bublina říká:

On se nezmiňuje o více věcech, ale proč tedy mlčky předpokládáš konkrétní stav a opomíjíš jedinou vážnou situaci, kdy ta předkožka za žaludem, může být opravdu vážný problém? A proč upozorňuješ na banalitu a samozřejmost, že kdyby mu nedržela za žaludem sama, že mu sklouzne, když podle tvých slov „není co řešit“? To přeci uvidí sám :-)

Nevím, kdo si s tou „zbytečností“ začal. Nebyla jsem si jistá, co myslíš tím "Jestli … tak … můžeš … a nemělo by se nic stát.“, protože to z ní jako varování, že v opačném případě něco hrozí. Nemám penis a nemohla jsem si být jistá, co by se mohlo stát vážného, že to stojí za upozornění. Tak promiň, že jsem se chtěla ujistit.

bublina říká:

Člověk se vyvíjí celý život. Jestli ti penis ještě povyroste nebo ne, to ti nikdo neřekne. Naslibovat ti můžu cokoliv, ale nic to neznamená. Kdyby ti bylo 30, tak už ti určitě nevyroste, takhle je to jen věštění.

Komu nebo čemu by ta předkožka za žaludem měla vadit? Když ti neškrtí, tak je to v podstatě jedno, kdybys byl obřezanej, měl bys žalud odhalený pořád :-)

Jinak na pláži jsem si zase všimla, že si někteří muži občas penis „natahují“. I když mají žalud schovaný, tak občas chytí penis za žaludem a jednou nebo párkrát si za něj zatahají a jakoby si ho povytáhnou z těla :-) Od se totiž tím tahem prodlouží, nějaká krev do něj nateče a pak zase trvá delší dobu než se scvrkne a na minimální velikost. Docela hodně mužů to dělalo když vylezli z vody a měli je scvrklé :-)

petmk říká:

Tvarově? Jedno varle zmizí a naroste druhý žalud :D

A teď vážně. Mimo ochlupení, rozměrů (a jejich poměru) a fungování se ne něm nic během puberty nemění. Navíc ho vidíš každý den několikrát a drobných změn si nevšimneš.

XenderX CZ říká:

Dobrý den chtěl bych vědět jestli existuje nějaká aplikace na toto téma kde si mohu popovídat i jako nezletilí je mi 14 let děkuju předem za odpovědi. …


Edit: Jeden komentář, jeden dotaz.

Moderátor

petmk říká:

Zkus hádat.

Nápověda: Texty, videa nebo zvuková stopa, obsahující explicitně sexuální obsah, jsou považována za pornografii. Chat se do toho počítá taky. A zpřístupnění takové služby osobám pod 18 let je honorováno dle trestního zákoníku…

deny (věk: 13) říká:

Dobry den......co se muze stat pri kazdodenni masturbaci?

XenderX CZ říká:

Stát se ti nic nemúže je mi 14 abys věděl sem kluk

petmk říká:

Tak to gratuluju, že jsi odlišný od 45% populace. Ale proč že kvůli tomu naparuješ jak děcko v MŠ, když dostane lízátko?

xaja říká:

Protože to jeho lízáním neubýbá.:)

xaja říká:

Může se stát, že máš každodenní orgasmus a všechny ty pocity s tím spojené. Víc k tomu nevím.

petmk říká:

Krom toho, že máš vyšší šanci, že tě někdo chytne než při masturbaci jednou týdně, tak nic.

Pokud ovšem nejsi ortodoxní katolík nebo žid, pro ty je to prý smrtelný.

Pavlik14 (věk: 14) říká:

Dobrý den, mám 14 let a už mám ochlupení na penisu. Sice ještě asi né dospělé, ale mám. Můj penis je však ještě pořád dětský, hrozně malinký. Když je měký tak asi 5cm dlouhý a 2cm široký. Navíc mám ještě pořád schovaný žalud a na konci je kůže užší, taková trubička. Spolužáci se mi za to smějí třeba v šatně tělocviku, nebo ve sprchách plavání. A je prosím normální, že nás i v tomhle věku chodí kontrolovat p. učitelka ve sprchách v plavání, že se musíme všichni poctivě sprchovat před vstupem do bazénu a musíme si před ní sundat i plavky? Je mi to totiž dost nepříjemné, jsem hodně stydlivý a i kvůli tomu malému penisu.

xaja říká:

5 cm v klidové poloze ve 14 letech není vůbec hrozně malinký, schválně mrkni do http://www.mojepuberta.cz/…chni-stejni/ – je tam o tom tabulka. Tu „dětskou“ trubičkovitou předkožku zatím neřeš a klukům řekni, že důležitá není klidová délka ale délka v erekci – on totiž zpravidla kdo má malý penis ochablý, tomu se v erekci zvětší třeba trojnásobně, kdežto ten velký jen dvojnásobně (uvádím to jako příklad, je to dost individuelní) a vymysli něco, čím odpálit jejich posměšky, třeba že ty svýho pinďu schováš do kalhot ale oni tu svoji blbost neschovají. A zakládej si na něčem, čím naopak vynikáš ty, pokudmožno na něčem důležitějším než je vzhled penisu.

Paní učitelka není moc taktní. Musí přece vědět, že 14letým pánům není příjemné, když je ženská okukuje, ať si představí, že by učitel kontroloval ve sprchách slečny z osmičky, to by ho asi v lepším případě na hodinu vyrazili. Ale na druhou stranu – proč by se měl člověk stydět za své nahé tělo? Paní učitelka je asi úzkostlivá na hygiénu a člověk by si měl zvykat na to, že za své tělo se nemá stydět a že nahota je přirozená. Tak dělej před klukama frajera třeba tím, že ty se nestydíš a klidně se ukazuješ jim i té svědomité učitelce.

Pavlik14 (věk: 14) říká:

Učitelka nám pořád nařizuje, aby jsme se sprchovali než vlezeme do bazénu, ať není špinavá voda. Je to nespravedlivé, některé vůbec nekontroluje a proklouznou jen tak na rychlo přes sprchu, ale já mám smůlu a jsem vždycky kontrolovaný ještě s pár kluky. Jednou jsem dokonce byl ve sprše když nás kontrolovala jen s jedním klukem a dokonce chtěla, aby jsme si i osprchovaly penisy a přetáhly. Prý je tam nejvíce špíny. Jenže když si ho stáhnu, tak se mi většinou postaví a hrozný trapas. Navíc mi stojí dost dlouho a nemůžu se toho zbavit a všichni se mi smějí. Když se mi postaví, tak ho mám asi 10cm, ale nevím jestli to měřím zprávně a tlustý asi 2,5cm. To se mi potom ostatní smějí, že ho mám moc malý a a schovaný, že když stojí, tak prý má být žalud venku. Ostatní to tak prý mají a mají asi větší penisy než já.

bublina říká:

K některým bodům:

Velikost penisu v klidu je bezcenný údaj, o ničem to nevypovídá.

Velikost v erekci 10 cm se i u dospělého muže považuje za „normální“. Je to u dospělého sice podprůměrné, ale to vlastnost průměru, někdo je podprůměrný někdo nadprůměrný, všichni nadprůměrní být nemohou. A tobě navíc ještě vyroste (roste až do 20 let).

Ty jsi ostatní kluky viděl v erekci? Pokud ne, nemáš důvod jim věřit, vymýšlet si mohou cokoliv, většina jich lže, protože si připadají zajímavější, ty máš právo jim to nevěřit.

Předkožka – když jde v erekci přetáhnout za žalud, je to vpořádku. Sama se stahovat nemusí a ni za žaludem nemusí sama držet, takže buď v klidu, anatomicky jsi vpořádku. To jen ostatní mají mylné představy o anatomii muže.

Učitelka – je to divný, vpořádku asi nebude. Ale nahého tě už viděla, takže příště už nic nového neuvidí, nemáš tedy žádný důvod se před ní dál stydět, zkus se nad to povznést a ignorovat ji, i když to nebude snadné. pokud jde o to nucení k manipulaci z penisem, tak jí příště rovnou odpověz, že když tě pozoruje a nutí tě to udělat, že dostaneš erekci a nebudeš pak moci do bazénu, dokud ti zase neklesne. A počkej jak zareaguje. To co řekneš není nic vulgárního, nic drzého, není to lež ani výmluva, je to jen holý fakt, který jí sdělíš a nemáš důvod se stydět to říci.

Pavlik14 (věk: 14) říká:

Dobrý den. S tou učitelkou to je těžké. Ona si asi myslí, že jsme všichni čuňata a neumíme se osprchovat před vstupem do bazénu. Že je nám to trošku divné se před ní vystavovat nazí ji asi nepřipadá. Zkusím se tedy trošku postavit dané situaci. Kluci nevím, viděl jsem jen čistou náhodou jen jednoho, ale to všichni, protože si z něho kluci udělali legraci a stáhli mu trenýrky v nevhodnou chvíli, zrovna když mu stál. Penis měl o hodně větší než já a žalud úplně odkrytý. Jinak ostatní nevím, tak máte možná pravdu a lžou. Děkuji

bublina říká:

Učitelku nezměníš, nejsi vůči ní v postavení, abys její jednání nějak přímo ovlivnil (jedině nepřímo, ale to nejde radit bez detailní znalosti situace, její povahy a prostředí). Nejjednodušší (nejméně energie, nejrychlejší, největší naděje na úspěch) je, změnit svůj přístup k problému – hodit to za hlavu, už tě viděla, nemáš co před ní skrývat, kašli na ní, umej se, když budeš mít erekci, tak počkej ti klesne a když se bude učitelka ptát, proč ti trvalo tak dlouho než jsi přišel na bazén, tak jí po pravdě řekni, že jsi nemohl, protože jsi čekal až tě přejde erekce, ke které došlo poté, co tě nutila se před ní svléknout a manipulovat si s penisem a předkožkou.

Podle toho jak se ptáš nejsi asi povahou bojovník za svá (lidská) práva, protože jinak bys už měl dávno sepsanou petici podepsanou od ostatních kluků, o problému bys už dávno informoval svého třídního, ředitele školy i rodiče a ti už by měli účinné metody jak učitelce vysvětlit nevhodnost jejího chování k dospívajícím. Jenže ne každý má povahu se d takového boje pustit, protože to není úplně snadné a jednodušší je se smířit :-)

Velikost penisu neřeš. Těch 10 cm v erekci je i pro dospělého muže ještě „v normě“ a tobě ještě vyroste, takže klid. Že ho má někdo větší nemusí být výhoda. Můj přítel ho má hodně nadprůměrně široký a není to žádná extra výhoda. Nedávno se tu jedna divila, že do sebe nenarve víc než 11 cm (penisu nebo vibrátoru) a že jí to bolí. Netušila, že pochva není delší, že byla na konci a myslela si, že má neporušenou pan. blánu. Takže delší penis je k ničemu – jen působí bolest při neopatrném zavádění.

Odkrytý žalud neřeš, někomu se odkryje při erekci celý, někomu částečně, někdo ho má zakrytý celý i při erekci. Důležité je, aby šla předkožka volně přes žalud stahovat tam a zpět. Ani nemusí držet stažená za žaludem, je to jedno, není to žádná vada.

xaja říká:

Doporučení: Jestli chceš i dál navštěvovat tyhle stránky a pokračovat v diskusi, zaregistruj se tu jako uživatel. Budeš pak mít lepší možnosti orientovat se v Sexusu a využívat jeho dalších možností.

(Aby učitelka nutila kluky stahovat si předkožku, to fakt přehání – to už by snad chtělo dát stížnost ředileli školy. Nebo, jestli si netroufáte, tak to říci některé jiné učitelci či učiteli. A klukům doporuč podívat se na to Moje puberta, zejména tu kapitolu Nejsme všichni stejní. Tam je jasně napsaný, že někdo má předkožku kratší, někdo tak dlouhou, že i v erekci zakrývá celý žalud. Připomínám, že není důležité, jak je dlouhá, ale jestli jde volně a bez bolesti stáhnout)

Pavlik14 (věk: 14) říká:

Dobrý den, přetahovat mi jde v pohodě, i když mi stojí, akorát ji musím držet přetáhnutou, sama nedrží. Při čůrání si ji nestahuji, ale ve sprše doma ano. Ve škole na plavání mi to je dost nepříjemné. Učitelce jsme to párkrát naznačily, že se to už nehodí, ale nějak to asi nechápe. Moc děkuji za rady

rada (věk: 13) říká:

tvou ucitelku bych nechtel, ma rada pochlub se stim doma ze te obtezuje vic nez ostatni, prijde mi to dost ponizujici a nechutne vypadato jako by tva ucitelka byla uchylna stim se ale v cas da neco delat :)