Chromozom

Vláknitá struktura buněčného jádra, v níž je v podobě DNA v genech obsažena dědičná informace. Člověk má ve svých tělesných buňkách 46 chromozomů (2 sady po 23 chromozomech, z nichž každá pochází od jednoho rodiče). Dva z nich jsou tzv. pohlavní chromozomy, které rozhodují o pohlaví daného jedince (XX u ženy, XY u muže), zbylé chromozomy (22 párů) jsou tzv. autozomy (totožné u muže i ženy)

Související slovíčka: , , , , , , ,