Mutace

1. přeměna hlasu v období puberty (mutování), výrazná u chlapců (souvislosí s růstem hrtanu). 2. Změna genetické (dědičné) informace na úrovni DNA. Mutace zasahující pohlavní buňku může být přenesena na potomstvo.

Související slovíčka: ,