Maskulinizace

Je to přeměna ženských znaků na mužské.

Související slovíčka: