Matrilineární

Pocházející ze strany matky, po matčině linii. Většina raných kultur lidstva sledovala tento descendenčni systém, kdy bylo známo jen kdo je matkou. Společenské řády s matrilineárním descendenčním systémem vykazují vyšší postavení ženy než patrilineární kultury.

Související slovíčka: ,