Navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Trestný čin podle § 193b Trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Plné znění je: Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Související slovíčka: , , , , , , , , , , ,